Vannkvalitet Porsgrunn

Hei

Fikk for en stund siden analyse verdier for drikkevannet i Porsgrunn kommune (fra Valleråsen) som jeg deler med dere. Dessverre mangler jeg verdier for alkalitet, noe kommunen ikke måler.

Hvis noen av dere har disse verdiene er det fint om det deles.

Når det gjelder Mg så har ikke Porsgrunn Kommune Magnesium verdi i sine analyser. På nettsidene til Porsgrunn Kommune opplyses det om at hardhet på vannet er 25 mg Ca/l.
Normalen er å inkludere magnesium verdiene i verdien for hardhet. Derfor trekker jeg fra gjennomsnittlig Mg verdi for vann i Norge, som er 1 mg Mg/l (eksempelvis har Skien 0,35 mg/l ).


Vannverdiene for drikkevann i Porsgrunn blir som følger (uten alkalitet):

Kalsium (Ca) 24 mg Ca/l
Magnesium (Mg) 1,0 mg/l
Natrium (Na) 2,86 mg/l
Klorid (Cl) 9,9 mg/l
Sulfat (SO4) 19 mg/l
Ph 7,5
Alkalitet:
CaCO3 eller HCO3 ???
 

Vedlegg

  • vannverdier porsgrunn.pdf
    95,4 KB · Sett: 17
Tilbake
Topp