BL 11 3 - Lundamo Bitter - Shea-Arne Engevik

[tt][size=10pt]Generell informasjon
Navn på brygget: Lubdamo Bitter

OG: 1037
FG: 1012
Farve (beregnet): 19 EBC
Beregnet bitter: 31 IBU, med formel 'Tinseth'.
Vørtermengde: 27 l
Sluttvolum:  22 l

Malt & sukker
2850 gram Muntons maris otter pale malt  5,9 EBC
200 gram Thomas Fawcett crystal malt  130  EBC
300 gram Thomas Fawcett pale chocolate 600  EBC

Vann
Ikke oppgitt

Meskeskjema
60 min  67 °C
Utmesk  75 °C

Humle
40 gram  East Kent Goldings pellets 4,5 %-alfa 60 min
10 gram  East Kent Goldings pellets 4,5 %-alfa 10 min
11 gram  East Kent Goldings pellets 4,5 %-alfa  0 min

Øvrige ingredienser
4 gram kalsiumsulfat i mesken
1 tab  Whirlfloc 15 min koking

Koketid
Total koketid vørter: Ikke oppgitt

Gjær
Betegnelsen på gjæren: White Labs WLP002 English Ale, 1 rør i 1 liter starter

Gjæringstemperatur og -tid
Gjæring/primærgjæring    14 dager 19-20 °C

Øvrig informasjon
Filtrert: Nei
CO2:
Bryggedato: 07.08.2011
Tappedato:  21.08.2011
 
Topp