Det gode øls klubbs Hjemmebryggfestival 2013

Håvard Midtkil

Norbrygg-medlem
*Hjemmebryggfestival med flaskekonkurranse*
*Det gode øls klubb*

Lørdag 13. april kl.18.00 (andre lørdag etter påske)
på *Håndverkeren* (Vår Frues Strete 9)
——————————————
Årets hjemmebryggfestival er den 5. i rekka, og det begynner å bli en årviss suksess!

Festivalen holdes som i fjor på en lørdag, og vi håper å tiltrekke oss gjester fra fjern og nær.
Hjemmebryggere av alle slag inviteres til å ta med seg sitt øl for en vennlig kappestrid
om heder og ære. Likeså inviteres alle ølinteresserte til en hyggelig aften med smaksprøver av et godt og variert ølutvalg.
I år vil det være en ekstra gulrot for de som melder på sitt bryggeri tidlig, se info til hjemmebryggere lengre nede
i invitasjonen. Ellers vil det i utgangspunktet være en begrensning på to påmeldte øl pr. bryggeri, dette for å sikre
at alle hjemmebryggerne skal ha mulighet til å få plass. I uka før påmeldingsfristen vil det vurderes om det skal
inviteres til å stille med flere øl.

Publikum vil være dommere og prisene det kjempes om er som følger:
Beste lyse øl
Beste mørke øl
Særeste opplevelse
Typeriktigste øl

I tillegg kjøres det også i år en flaskekonkurranse som vil få sine vinnere annonsert og premiert
under hjemmebryggfestivalen. Denne har i år temaet "Target Practice" - det vil si at man
skal brygge et øl som er nærmest mulig opp til et spesifikt kommersielt tilgjengelig øl.
Det er valgt ut følgende 3 målskiver:
  Porter/stout - Samuel Smith Taddy Porter
  Bitter      - Bombardier Bitter
  IPA          - St. Austell Proper Job

Se flere detaljer om flaskekonkurransen lengre ned i invitasjonen. 

Vi gjentar fjorårets attraksjon med half-pint-glass med klubblogo samt teksten "Hjemmebryggfestival" til festivalen.
Glasset følger med i inngangsprisen og det blir kun ett glass per person.
Det vil også være mulighet for å få tak i ølklubbens andre ølglass her - det har nå blitt
tre forskjellige typer, til henholdsvis 40,- ("tulip" pintglass), 50,- (stettglass 0,35l)  og 60,- ("cognac" pintglass).

Det vil være tilgjengelig lett snacks - chips, saltstenger, loff m.m..

Festivalen arrangeres som et lukket møte og alle som vil delta må på forhånd
melde seg inn i Det gode øls klubb og betale medlemskontingent for 2013 (kr
100,-). Medlemsskapet følger kalenderåret. Betaling gjøres til klubbens konto:

  1503.08.85764

Inngangspenger (kr 250,-) betales gjerne på samme måte, men det blir også
mulig å betale inngangspenger i døra. Husk å oppgi navn og å melde ifra hva betalingen
gjelder dersom du betaler til konto.

NB! Ta med betalingsutskrift e.l. som bevis på betalt
kontingent/inngangspenger dersom betalingen er gjort etter påske.

——————————————
*Info til hjemmebryggere som stiller på festivalen til publikumsbedømming:*

Nytt for i år: Tidligpremie! De som melder på sitt bryggeri før 1. mars vil få 2 gratis ølklubbglass,
fritt valgt mellom "tulip" pintglass og halfpint festivalglass. Detaljer om øl(ene) trenger likevel
ikke sendes inn før den ordinære påmeldingsfristen 5. april.

Det er i utgangspunktet en begrensning på to påmeldte øl pr. bryggeri. Dette er for å sikre
at alle hjemmebryggerne skal ha mulighet til å få plass. I uka før påmeldingsfristen vil det vurderes om det skal
inviteres til å stille med flere øl.

Arrangementet starter kl. 18:00, og det er ønskelig at alle som vil stille
med øl har fått rigget opp og er klare til kl. 17:30. Erfaring viser at det
ofte er litt kaotisk den siste halvtimen, så møt gjerne opp i god tid. Vi pleier
å ha tilgang til lokalene i god tid før åpning.

Bryggere som stiller med øl trenger ikke å være medlem av Det gode øls klubb
og har gratis inngang. Hobbybryggerier bestående av mer enn én person får
gratis inngang for én ekstra person dersom de har med flere enn ett brygg.
Festivalglass følger ikke med gratis inngang, men kan kjøpes for kr 30,-. Dette
glasset selges kun på festivalen.

Minst 5 liter av hvert øl bør stilles til rådighet for å kunne delta i
konkurransen.

For å sette opp skjema for avstemning, trenger vi følgende informasjon for
alle øl som skal være med:
1) Hjemmebryggeriets navn, evt. bryggers navn om man ikke har noe bryggerinavn
2) Hvert øls navn
3) Hvert øls type (spør om hjelp dersom det blir vanskelig å bestemme)
4) Evt annen informasjon dere ønsker å få med, så som styrke, spesielle ingredienser osv.

Vi deler mellom lyse og mørke øl etter de skillelinjer i typer som brukes av
Norbrygg til NM. Ved tvil gjøres en vurdering på festivaldagen.

Vi har muligheter for tilbringing av øl med bil for de som har utfordringer
i logistikken. Om det trengs, gi beskjed i god tid til Håvard Midtkil på
epost howard@midtkil.no

Påmelding og informasjon om øl sendes på epost til
howard@midtkil.no

Viktige datoer:
- Frist for å få tidlig-premie: Fredag 1. mars
- Påmeldingsfrist publikumskonkurranse: fredag 5. april

——————————————
*Info til hjemmebryggere som stiller i flaskekonkurransen, "Target Practice"*

Flaskekonkurransen i Det gode øls klubb har i år temaet "Target Practice" - det vil si at man
skal brygge et øl som er nærmest mulig opp til et spesifikt kommersielt tilgjengelig øl.

Det er valgt ut følgende 3 målskiver:
  Porter/stout - Samuel Smith Taddy Porter
  Bitter      - Bombardier Bitter
  IPA          - St. Austell Proper Job

Målet er å brygge et øl som er nærmest mulig opp til mål-ølet i alle henseender. Ølene er valgt utfra at de har høy tilgjengelighet og er smaksmessig konsistente over tid.

Hvorfor er dette en utfordring? Vel, den første utfordringen hjemmebryggere må bryne seg på, er å lage velsmakende øl. Den neste utfordringen er å brygge en ny kopi av dette ølet. Enda litt
vanskeligere er det å justere oppskriften for å eliminere problemer og få et enda bedre øl, men langt mer vanskelig er å brygge et øl som bli helt makent til noen andres øl.

Ølene dømmes på vanlig måte med hensyn til smaker og vurderinger, men samtidig vil hver av de fem delpoengsummene (utseende, aroma, smak, munnfølelse og øvrig) angi hvor tett opp til mål-ølet man kom,
ikke hvor tett opp til typedefinisjonen man kom. Det vanlige skjemaet til Norbrygg brukes. Disse skannes og returneres til deltakerne. Dommerne vil ha mål-ølet tilgjengelig som referanse under
dømmingen.

Det er naturlig nok tre klasser, med premier i hver klasse. Premier annonseres senere.

Viktige datoer:
    2. april: Innleveringsfrist
  13. april: Annonsering av vinnere på Det gode øls klubbs hjemmebryggfestival

Innleveringsfristen er fristen da ølet må være mottatt. Dvs. at ølet må være avlevert i løpet av denne dagen dersom det
leveres personlig. Dersom det sendes i Posten må det ha nådd postkontoret for
utlevering innen denne dagen.

Påmelding skjer pr epost til:
  anders@geekhouse.no

Eposten med påmelding skal inneholde:
  1) Ditt og evt én medbryggers navn.
  2) Ølets navn
  3) Hvilken av de tre klassene som ølet meldes på i
  4) Oppskrift for ølet (eller den kan leveres med ølflaskene)
  5) Evt andre opplysninger.

Innlevering skjer med TRE flasker for hvert deltakende bidrag. Disse skal være på vanlig norsk brun panteflaske (bjørnunge) med en ensfarget flaskekapsel. Flaskene skal ikke ha noen kjennetegn eller
merker utover en lapp FESTET MED STRIKK, og på lappen skal stå bryggeren(e)s navn og ølets navn. Flaskene sendes til:

  Anders Christensen
  Breidablikveien 134
  7020 Trondheim

Om du leverer på døren, så ta kontakt på epost anders@geekhouse.no eller telefon 91897181 først, så du er sikker på at det er noen hjemme til å ta imot.

Det kan hende det blir mulig å levere også andre steder, dette vil i tilfelle bli opplyst om innen innleveringsfristen.


mvh,
Håvard Midtkil
Leder
Det gode øls klubb
 

Håvard Midtkil

Norbrygg-medlem
Jeg minner om at "tidlig-fristen" for å melde seg på som brygger til festivalen (publikumsdelen) går ut i morgen. Dette er altså om man skal stille med øl til selve festivalen, og vil ha premien for tidlig påmelding (to ølklubbglass/festivalglass). Selve ølene kan informeres om senere, før siste påmeldingsfrist går ut. Se ellers den lange postingen for detaljinfo.
 

Håvard Midtkil

Norbrygg-medlem
Ikke glem innleveringsfristen for flaskekonkurransen, som er i morgen (2. april)!

Husk også påmeldingsfristen for hjemmebryggere til selve festivalen, som er 5. april (fredag førstkommende). De som har meldt på bryggeriet uten detaljer om ølene bør også sende inn dette da.
 

Håvard Midtkil

Norbrygg-medlem
Utsatt frist for innlevering til flaskekonkurranse

Av hensyn til antall innleverte øl og antall bryggere med uttalt tidspress
har det blitt vedtatt en utsettelse av fristen for innlevering/påmelding 
av øl til flaskekonkurransen som arrangeres i forbindelse med årets
hjemmebryggfestival.

Den nye fristen er førstkommende fredag, 5. april. Ølene må altså være i
hende kontaktperson og organisator Anders Christensen innen utløpet av 5.
april, se ellers detaljert informasjon om adresse etc. nedenfor.

mvh,
Håvard Midtkil
Leder
Det gode øls klubb
 

Håvard Midtkil

Norbrygg-medlem
Det er plass til flere øl og bryggerier!

Antall påmeldte bryggerier ligner nå på fjorårets mengde, og det er derfor
klart at det både er plass til noen flere bryggerier og noen flere øl fra
hvert bryggeri utover foreløpig tak på 2 øl pr. bryggeri. For de som
ønsker å stille ikke påmeldt bryggeri eller stille flere øl fra allerede
påmeldt bryggeri, kan det sendes epost til undertegnede på
howard@midtkil.no

For å få inn alle detaljer i programmet (og få dimensjonert stemmeskjema
riktig) bes det om at øldetaljer og bryggeripåmeldinger er inne før
utløpet av 5. april, men vi vil prøve å få inn alle interesserte bryggere
om det kommer inn senere likevel.

mvh,
Håvard Midtkil
Leder
Det gode øls klubb
 
Topp