Dommerkort og dommerpoeng

Per Øyvind Arnesen

Dommerkomite
Norbrygg ønsker å ha aktive øldommere, derfor har dommerkomitéen nå innført et «rangeringssystem» der dommerne får poeng etter hvert som de er aktive. Man får poeng på følgende måte:

  • 1 poeng for én dømt flight i en Norbryggkonkurranse
  • 1 poeng for dømming på en eksternt arrangert konkurranse der Norbryggs dommerskjema brukes
  • 0,5 poeng for deltagelse på Norbryggs temakvelder for dommere
  • 1 poeng for 10 utfylte dommerskjema som er gitt som tilbakemelding til andre hjemmebryggere. Scannes og sendes til domkom@norbrygg.no.
Meningen er å styrke Norbryggs dommerpanel som dommere, derfor er ikke dugnadsarbeid i forbindelse med andre arrangementer tatt med.

Poengene blir så oversatt til følgende rangeringsnivå:

Tittel Poengkrav Goder
(tabeller her suger, se http://norbrygg.no/2016/01/17/norbrygg-innforer-dommerkort-dommerpoeng/ istedet)

Dommerkort
Vi innfører også dommerkort, plastkort med bilde av dommeren og hvilken gradering hun har. Meget velegnet til å vinne enhver diskusjon om øl på bar!

Kortene og dommerdiplomer sendes ut fortløpende etter hvert som dommerne rapporterer inn oppdaterte postadresser.
 
Når vi først er inne på temaet, er det planlagt noen dommerkurs i Bergen i løpet av året? Jeg vet det var ett i desember.
 
Når vi først er inne på temaet, er det planlagt noen dommerkurs i Bergen i løpet av året?
Det blir ganske sikkert ikke kurs før til høsten igjen. Er det nok interesse for kurs i Bergen da skal vi prøve å få til kurs.
 
Spørsmålet jeg ikke har funnet noe svar på er: starter vi alle på null poeng, eller beregnes poeng fra et spesielt tidspunkt?
 
Det blir ganske sikkert ikke kurs før til høsten igjen. Er det nok interesse for kurs i Bergen da skal vi prøve å få til kurs.
Er det mulig å føre seg opp på en venteliste eventuelt? Kunne gjerne tenkt meg å tatt kurset, om det kommer et før høsten.
 
Er det mulig å føre seg opp på en venteliste eventuelt? Kunne gjerne tenkt meg å tatt kurset, om det kommer et før høsten.
Nja, ventelister har vi ikke pleid å ha. På den måten glemmer vi i alle fall ingen. Jeg vil heller anbefale at du følger med i dette underforumet og på hjemmesiden til Norbrygg. All informasjon om nye kurs kommer begge steder.
 
"Dommerkort
Vi innfører også dommerkort, plastkort med bilde av dommeren og hvilken gradering hun har. Meget velegnet til å vinne enhver diskusjon om øl på bar!"

Eh... bilde... av avataren man bruker?
 
Tilbake
Topp