Innkalling til årsmøte 2017 i Norbrygg Akershus

Einar Michelsen

Norbrygg-medlem
Torsdag 16.02.2017 avholdes det fylkesårsmøte i Norbrygg Akershus.

Møtet begynner kl. 18.00.

Fylkesårsmøtet avholdes på Kolben kultur og aktivitetssenter, på Kolbotn i Oppegård kommune. http://www.kolben.no/festlokale

Møtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i Akershus fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.

Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er:
  • Årsmelding og regnskap for fylkeslaget
  • Arbeidsprogram/aktivitetsplan
  • Budsjett.
  • Eventuelt innkomne saker
  • Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte
  • Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
  • Valgkomite på 3 medlemmer.
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, dvs. torsdag 02.02.2017. Informasjon om innkomne saker vil blir distribuert snarets råd etter innsendelsesfristen.h

Antallet delegater som skal delta på landsmøtet fra Akershus er 5 (fem) delegater. Landsmøtet i Norbrygg avholdes lørdag 25.03.2017 i Oslo.

Interimsstyret kan kontaktes på e-post adressen: akershus@norbrygg.no

Mailer til denne adressen går til medlemmene i interimsstyret (Pål, Einar og John Petter)

Følg oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/norbryggakershus/

Vi får besøk av VitHvaDuDrikker og vi oppfordrer til å ta med hjemmebrygg på møtet.


Vel møtt!
 
Sist redigert:
Topp