Innkalling til fylkesårsmøte 2017 i Norbrygg Hedmark

eivbus

Norbrygg-medlem
Mandag 27.02.2017 avholdes det første fylkesårsmøte i Norbrygg Hedmark.
Møtet begynner kl. 20.00 og vil bli et nettmøte. Ytterligere informasjon vil komme i denne tråden.

Det er ikke etablert interimsstyre i Hedmark og dette møtet er derfor innkalt av styret i Norbrygg. Se mer om etablering av fylkeslag her: http://norbrygg.no/fylkesstyrer/

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i Hedmark fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbryggmedlemmer har møte og talerett.

Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er spesifisert i vedtektene:

Som minimum må møtet behandle:  • Arbeidsprogram/aktivitetsplan
  • Budsjett
  • Eventuelt innkomne saker.
  • Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte.
  • Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
  • Valgkomite på 3 medlemmer.
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, dvs. mandag 13.02.2017. Informasjon om innkomne saker vil blir distribuert snarets råd etter innsendelsesfristen. Innkomne saker kan sendes til eivind@busengdal.no.

Antallet delegater som skal delta på landsmøtet fra Hedmark er 1 (en) delegat. Landsmøtet i Norbrygg avholdes helgen 24. – 26. mars 2017 i Oslo. Delegaten får dekke reise og opphold, etter nærmere angitte regler.

Eivind Busengdal kan kontaktes på e-post adresse: eivind@busengdal.no, eller pr. telefon 908 61 805

Vi ber om at de som ønsker å sitte i et styre for Norbrygg Hedmark, eller bidra på annen måte, om å kontakte Eivind Busengdal. Det samme gjelder deg som ønsker å være delegat til Norbryggs landsmøte, og å representere Hedmark på dette møtet.

Vel møtt!

Mvh.

Eivind Busengdal
Styremedlem i NORBRYGG
 
Viser til tidlegare utsendt epost, og inviterer med dette til årsmøte i Norbrygg Hedmark i morgon, måndag 27.02.2017, kl 20.00.

Eg har ikkje fått tilbakemeldingar frå nokon som kunne tenke seg å site i styret, og har heller ikkje fått svar på om nokon kjem til å stille på årsmøte.

Skulle det likevel kome til nokon som ynskjer å ta del, så er det flott. Men saklista vert korta ned til to punkt, nemleg valg og delegatutsending. Håpet mitt er å stable på beina eit styre i morgon, og finne ut kven som kan stille på landsmøte i Oslo i mars. Så får resten av sakene kome opp etterkvart.

Skulle vi ikkje lukkast i morgon, vil arbeidet med å stable på beina ein fylkeslag vil likevel fortsette, men då vert målet å vere klare til landsmøte i 2018.

Møtestad er Google Hangouts, og linken til morgondagens møte er:

https://plus.google.com/hangouts/_/...bC5jb20.clv15iomu5f6jimpjirraaprig?authuser=0
mvh Eivind Busengdal, styremedlem Norbrygg
 
Tilbake
Topp