NM 10 SSB1 - Pius X - Huub Huijs (Lora)

[tt][size=10pt]Generell informasjon
Navn på brygget: Pius X
Kode: KLP832
Hovedklasse: 5. Sterke spesialøl
Øltype: 5.J. Belgisk trippel
Antall poeng i konkurransen: 39,66 av 50
OG: 1080
FG: 1012
Farve (beregnet): 8 EBC
Beregnet bitter: 34 IBU
Vørtermengde: 20 l
Sluttvolum:  19 l

Malt & sukker
5000 gram 79 % pilsner 3 EBC
150 gram  2 % munich 25 EBC
1200 gram 19 % farin  0 EBC

Vann
17 l til innmesking

Meskeskjema
90 min 65 °C

Humle
50 gram cascade Hel 7.6 %-alfa 60 min
10 gram saaz Pellet 3.8 %-alfa  5 min

Krydder og andre tilsetninger
15 gram koriander  koketid 15 min
  1 ts  irish moss koketid 15 min
1/2 ts  gjærnæring koketid 15 min

Koketid
Total koketid vørter: 90 min

Gjær
Betegnelsen på gjæren: Wyeast 3787 Flytende 1.5 liter starter
Kommentar til gjær: starter ble dekantert

Gjæringstemperatur og -tid
Gjæring/primærgjæring 14 dager ved 18-21 Huub Huijs

2666 LORA
Tlf: 90964536
E-post: bryggerlag@hotmail.com
Klubb:
Medlem: Ja

Innlevering: I posten

[tt][size=10pt]Generell informasjon
Navn på brygget: Pius X
>>> KLIPP UT >>> Kode: KLP832
>>> KLIPP UT >>> Hovedklasse: 5. Sterke spesialøl
Øltype: 5.J. Belgisk trippel
Antall poeng i konkurransen: ** av **
OG: 1080
FG: 1012
Farve (beregnet): 8 EBC
Beregnet bitter: 34 IBU, med formel - Velg -.
Vørtermengde: 20 l
Sluttvolum: 19 l

Malt & sukker
5000 gram 79 % pilsner 3 EBC
150 gram 2 % munich 25 EBC
1200 gram 19 % farin 0 EBC
gram % EBC
gram % EBC
gram % EBC
gram % EBC

Vann
17 l til innmesking
? l til skylling

Meskeskjema
90 min 65 °C
min °C
min °C
min °C
min °C
Kommentar til mesking:

Humle
50 gram cascade Hel 7.6 %-alfa 60 min
10 gram saaz Pellet 3.8 %-alfa 5 min
gram ---- %-alfa min
gram ---- %-alfa min
gram ---- %-alfa min
gram ---- %-alfa min
gram ---- %-alfa min

Krydder og andre tilsetninger
15 gram koriander koketid 15 min
1 ts gram irish moss koketid 15 min
1/2 ts gram gjærnæring koketid 15 min
gram koketid min

Koketid
Total koketid vørter: 90 min

Gjær
Betegnelsen på gjæren: Wyeast 3787 Flytende 1.5 liter starter
Kommentar til gjær: starter ble dekantert

Gjæringstemperatur og -tid
Gjæring/primærgjæring:  14 dager ved 18-21 grader
Modning/sekundærgjæring: 10 dager ved 12 grader
Lagring:                          ved 12 grader

Øvrig informasjon
Filtrert: Nei
Bryggedato: 16.01.2010
Tappedato:  10.02.2010
 
Tilbake
Topp