NM 2024 - den store diskusjonstråden

Oppsummert: Det er vanskelig å lese dine siste fem innlegg i denne tråden som annet enn kritikk. Dersom jeg har misforstått deg... beklager jeg.
Det trur eg dessverre du har. (misforstått meg) Opplever at du er langt over middels engasjert og gjer ein fantastisk jobb. Tenkte faktisk heller ikke på at du var hårsår, det var meint til kommentaren om å "slenge ut" kritikk. For det er ikkje ugjennomtenkt det eg skriv. Joda, kritisk er for så vidt riktig, men håper at du forstår litt av poenget mitt likevel. Det bør være takhøgde på et forum å komme med både ris og ros.
 
Prøver å få diskusjonen over på er litt annet spor. Ser at DomKom skriver følgende i referatet fra sitt siste møte: « For mange øl i finalene, gi tilbakemelding videre til NM-komiteen om at semifinaler må tilbake igjen.»

Betyr det at vi nå må ha fem bidrag fra hver brygger, i stedet for fire som nå?

Er det vurdert et alternativ med å justere hvor mange øl man sender videre til finalen, i klasser med svært mange øl? Dette må i såfall besluttes etter at man har mottatt alle ølene. Hva ville en slik ordning kunne ha ført til i årets NM?
 
Prøver å få diskusjonen over på er litt annet spor. Ser at DomKom skriver følgende i referatet fra sitt siste møte: « For mange øl i finalene, gi tilbakemelding videre til NM-komiteen om at semifinaler må tilbake igjen.»
Jeg har foreslått å dele NM i to: Lager (om våren) og Ale om høsten. Det løser noen problemer, men lager jo noen nye.
 
Under NM 2024 opplever vi at vi er på grensen av hva vårt nåværende system håndterer.

Vi har imidlertid flere alternativer for å håndtere utfordringen med mange øl i finalene. Jeg antar at vi må innføre flere av dem.
I år var vi heldige med at flere flighter i Lys Lager kun sendte 1 flaske videre. Normalen er fra 1-3. Vi kunne lett ha fått 20 øl i Lys Lager finalen i år, noe som er langt over hva dommerne kan håndtere.

En begrensning til max to øl per flight ville ikke ha endret utfordringen i år, og vi kunne fremdeles ha fått 20 øl i finalen.
Dette er derfor et av flere gode virkemidler vi må analysere og vurdere, men ikke et tiltak som løser problemet alene.

En deling av NM i to deler, vil kreve 100% mer av NM komiteen. Det ser jeg som lite ønskelig. Det løser heller ikke utfordringen med at Lys Lager har nesten 100 bidrag, som vil gi 10 øl i en finale dersom kun en flaske sendes videre per flight, og 30 dersom tre går videre i alle flighter. Det er derfor ikke antallet øl som nødvendigvis er utfordringen, men at vi har noen få store klasser.

Semifinaler - og innsending av tre øl til innledende
Dersom vi tar utgangspunkt i årets datagrunnlag, mottok Finn 500 bidrag dvs. 1000 flasker. Dette øker da med 50% til 1500 flasker, noe som er betydelig. Jeg tror vi kan håndtere dette logistikkmessig så lenge vi har vår fantastiske Finn i mottaks-apparatet. Dersom vi i tillegg legger opp til en 20% økning til NM 2025, blir økningen ekstrem med totalt 1800 flasker.

Vi får i tillegg behov for langt flere flighter enn vi har nå. Enkelte dømmesteder har allerede nå et underskudd på dommere, og et behov for flere flighter vil legge ytterligere press på disse dømmestedene. Dette fordrer derfor en (kraftig) økning av nye og/eller aktive dommere.

Vi har imidlertid også andre tiltak vi må vurdere da ingen tiltak per i dag kan løse utfordringen alene.

Et forslag er å kjøre en prekvalifisering av deltagere til NM. Det kan gjøres på flere måter, men de fleste av disse vil skape mye byråkrati og heve terskelen, særlig for førstegangsdeltagere, og er derfor lite ønskelig. Det må imidlertid diskuteres, og eventuelt forkastes.

Seks av 128 bryggere sendte inn over 10 øl i NM 2024. Tre sendte inn over 20. NM har også tidligere hatt begrensninger på antall bidrag, både max per brygger, max per klasse og max per type (tror jeg). Det er ikke et stort problem at tre sender inn over 20, men til neste år har vi ingen garanti for at ikke 10 sender inn over 20... og da har vi et stort problem. Vi må derfor vurdere (under evalueringen av NM) hvorvidt en begrensning skal innføres - på ett eller annet eller flere nivå.

Prekvalifisering av øl
Ved at alle sender inn tre øl i stedet for to, kan vi kjøre en kjapp prekvalifiseringsrunde på øl, hvor vi luker ut øl som ingen i dommerpanelet mener har en mulighet for å hevde seg i finalen. Dette er en avart av Semifinaler, men vil legge mindre belastning på våre dommere.
Disse prekvalifiseringene kan vurdere 20-40 øl dersom de kun skal fjerne øl med tydelige feil og/eller at det ikke skrives dommerskjema.

Intro-runde i store klasser/flighter.
En avart av prekvalifisering av øl, er at de store klassene har 20 øl i flighten, og kjører en første screening / smaking hvor halvparten vurderes som ikke aktuelle i en finale, og derfor plukkes ut av flighten. Dette kan gjøres uten at bryggerne sender inn tre flasker, men at man screener alle flaskene i (umiddelbar) forkant av at en 'vanlig' innledende runde kjøres.
De som tas ut kan gis en meget kort vurdering, eller at de ikke vurderes skriftlig i det hele tatt. Dette stiller store krav til dommerne (Mester / Stormester)

Deling av klasser
Vi kan også dele de store klassene opp i mindre. Den største klassen i år er Lys Lager. Denne kan deles, selv om en oppdeling lett kan bli kunstig.
En avart av dette er at vi kjører en samlet klasse i to løp med fem 'vinnere' i hvert løp, og at det kun er de (2*5) ti deltagerne som må sende inn en ekstra flaske. Som ved alle disse vurderingene er heller ikke denne uten ulemper.

Hybrid løsning
Siden det kun er enkelte store klasser som har disse utfordringene, kan vi også innføre forskjellige prosesser mellom klassene. Det fordrer at prosessen for deltakerne er identisk, men at endringene utelukkende gjøres i bakkant / på dømmestedet. Vi kan med andre ord ikke kreve tre innsendte øl i Lys Lager, men kun to i IPA. Det blir for komplisert for oss alle ...

Det finnes altså flere endringer som en evaluering av NM 2024, og en planlegging av NM 2025 må analysere og vurdere.
Det vil være naturlig at alle våre deltagere i NM blir hørt, men at en samlet vurdering lages av NM komiteen og Dommer komiteen samlet. Anbefalingen bør deretter legges frem for Sentralstyret for vedtak.
 
Sist redigert:
Som førstegangsmatros tenker jeg det er viktig å få ordentlig tilbakemelding, selv om bidraget mitt sikkert ikke var noen høydare. Derfor viktig at alle øl blir vurdert ordentlig, at ikke noen raskt lukes ut som håpløse. Det er demotiverende.

En vei å gå er å kreve litt selvevaluering av oss bryggere. En begrensning på antall øl per brygger er en god vei å gå tror jeg. Vanskelig å tenke at noen vinner med alle sine 20 innsendte øl... Må man prioritere det ned til et mindre antall tror jeg ikke vinnersjanser reduseres, kanskje øker bevisstheten på hva man ønsker å delta med? Kanskje et lavere antall øl øker sannsynligheten for at nye deltakere tør å sende inn sine bidrag?

Vi må ikke gjøre NM for stort og vanskelig for oss selv. Da orker ikke noen gjøre den flotte jobben dere har gjort i år!
 
Som førstegangsmatros tenker jeg det er viktig å få ordentlig tilbakemelding, selv om bidraget mitt sikkert ikke var noen høydare. Derfor viktig at alle øl blir vurdert ordentlig, at ikke noen raskt lukes ut som håpløse. Det er demotiverende.

En vei å gå er å kreve litt selvevaluering av oss bryggere. En begrensning på antall øl per brygger er en god vei å gå tror jeg. Vanskelig å tenke at noen vinner med alle sine 20 innsendte øl... Må man prioritere det ned til et mindre antall tror jeg ikke vinnersjanser reduseres, kanskje øker bevisstheten på hva man ønsker å delta med? Kanskje et lavere antall øl øker sannsynligheten for at nye deltakere tør å sende inn sine bidrag?

Vi må ikke gjøre NM for stort og vanskelig for oss selv. Da orker ikke noen gjøre den flotte jobben dere har gjort i år!
Godt innspel!
 
Som førstegangsmatros tenker jeg det er viktig å få ordentlig tilbakemelding, selv om bidraget mitt sikkert ikke var noen høydare. Derfor viktig at alle øl blir vurdert ordentlig, at ikke noen raskt lukes ut som håpløse. Det er demotiverende.

En vei å gå er å kreve litt selvevaluering av oss bryggere. En begrensning på antall øl per brygger er en god vei å gå tror jeg. Vanskelig å tenke at noen vinner med alle sine 20 innsendte øl... Må man prioritere det ned til et mindre antall tror jeg ikke vinnersjanser reduseres, kanskje øker bevisstheten på hva man ønsker å delta med? Kanskje et lavere antall øl øker sannsynligheten for at nye deltakere tør å sende inn sine bidrag?

Vi må ikke gjøre NM for stort og vanskelig for oss selv. Da orker ikke noen gjøre den flotte jobben dere har gjort i år!
Som en av dem som har sendt inn mange bidrag - det er jo ekstra lett for meg, da:) - støtter jeg dette, men med den endringa at begrensninga kan gjelde øl per klasse, og ikke per brygger. Det er jo de store klassene som er problemet, om jeg ikke misforstår. Og jeg ville ikke hatt vondt av å måtte legge ned litt mer arbeid - om en kan kalle denslags for det:) - i å vurdere hvilke av de lyse lagerne mine som var best/best egna i de ulike typene. Det er vel en grunn til at det ikke skytes på blink med hagle:).

Jeg veit ikke hvor mye man måtte begrense adgangen i hvilke klasser. Kanskje er det nødvendig å dele klassene, også, i tillegg? (Nå blir det komplisert for en stakkars filolog her:).)
 
Under NM 2024 opplever vi at vi er på grensen av hva vårt nåværende system håndterer.

Vi har imidlertid flere alternativer for å håndtere utfordringen med mange øl i finalene. Jeg antar at vi må innføre flere av dem.
I år var vi heldige med at flere flighter i Lys Lager kun sendte 1 flaske videre. Normalen er fra 1-3. Vi kunne lett ha fått 20 øl i Lys Lager finalen i år, noe som er langt over hva dommerne kan håndtere.
Dersom man faktisk får 20, 30 eller sågar 40 øl i finalen, kunne man fordelt disse ølene på hhv 2, 3 eller sågar 4 samtidige flighter? Og at man som en endelig rangering, samme kveld, sluttrangerer de beste fra hver flight? Dette må selvfølgelig planlegges godt på forhånd. Jeg tror dette er mindre krevende enn semifinaler, og kan gjøres uten at man øker til fem bidrag for alle.
 
Under NM 2024 opplever vi at vi er på grensen av hva vårt nåværende system håndterer.

Vi har imidlertid flere alternativer for å håndtere utfordringen med mange øl i finalene. Jeg antar at vi må innføre flere av dem.
I år var vi heldige med at flere flighter i Lys Lager kun sendte 1 flaske videre. Normalen er fra 1-3. Vi kunne lett ha fått 20 øl i Lys Lager finalen i år, noe som er langt over hva dommerne kan håndtere.

En begrensning til max to øl per flight ville ikke ha endret utfordringen i år, og vi kunne fremdeles ha fått 20 øl i finalen.
Dette er derfor et av flere gode virkemidler vi må analysere og vurdere, men ikke et tiltak som løser problemet alene.

En deling av NM i to deler, vil kreve 100% mer av NM komiteen. Det ser jeg som lite ønskelig. Det løser heller ikke utfordringen med at Lys Lager har nesten 100 bidrag, som vil gi 10 øl i en finale dersom kun en flaske sendes videre per flight, og 30 dersom tre går videre i alle flighter. Det er derfor ikke antallet øl som nødvendigvis er utfordringen, men at vi har noen få store klasser.

Semifinaler - og innsending av tre øl til innledende
Dersom vi tar utgangspunkt i årets datagrunnlag, mottok Finn 500 bidrag dvs. 1000 flasker. Dette øker da med 50% til 1500 flasker, noe som er betydelig. Jeg tror vi kan håndtere dette logistikkmessig så lenge vi har vår fantastiske Finn i mottaks-apparatet. Dersom vi i tillegg legger opp til en 20% økning til NM 2025, blir økningen ekstrem med totalt 1800 flasker.

Vi får i tillegg behov for langt flere flighter enn vi har nå. Enkelte dømmesteder har allerede nå et underskudd på dommere, og et behov for flere flighter vil legge ytterligere press på disse dømmestedene. Dette fordrer derfor en (kraftig) økning av nye og/eller aktive dommere.

Vi har imidlertid også andre tiltak vi må vurdere da ingen tiltak per i dag kan løse utfordringen alene.

Et forslag er å kjøre en prekvalifisering av deltagere til NM. Det kan gjøres på flere måter, men de fleste av disse vil skape mye byråkrati og heve terskelen, særlig for førstegangsdeltagere, og er derfor lite ønskelig. Det må imidlertid diskuteres, og eventuelt forkastes.

Seks av 128 bryggere sendte inn over 10 øl i NM 2024. Tre sendte inn over 20. NM har også tidligere hatt begrensninger på antall bidrag, både max per brygger, max per klasse og max per type (tror jeg). Det er ikke et stort problem at tre sender inn over 20, men til neste år har vi ingen garanti for at ikke 10 sender inn over 20... og da har vi et stort problem. Vi må derfor vurdere (under evalueringen av NM) hvorvidt en begrensning skal innføres - på ett eller annet eller flere nivå.

Prekvalifisering av øl
Ved at alle sender inn tre øl i stedet for to, kan vi kjøre en kjapp prekvalifiseringsrunde på øl, hvor vi luker ut øl som ingen i dommerpanelet mener har en mulighet for å hevde seg i finalen. Dette er en avart av Semifinaler, men vil legge mindre belastning på våre dommere.
Disse prekvalifiseringene kan vurdere 20-40 øl dersom de kun skal fjerne øl med tydelige feil og/eller at det ikke skrives dommerskjema.

Intro-runde i store klasser/flighter.
En avart av prekvalifisering av øl, er at de store klassene har 20 øl i flighten, og kjører en første screening / smaking hvor halvparten vurderes som ikke aktuelle i en finale, og derfor plukkes ut av flighten. Dette kan gjøres uten at bryggerne sender inn tre flasker, men at man screener alle flaskene i (umiddelbar) forkant av at en 'vanlig' innledende runde kjøres.
De som tas ut kan gis en meget kort vurdering, eller at de ikke vurderes skriftlig i det hele tatt. Dette stiller store krav til dommerne (Mester / Stormester)

Deling av klasser
Vi kan også dele de store klassene opp i mindre. Den største klassen i år er Lys Lager. Denne kan deles, selv om en oppdeling lett kan bli kunstig.
En avart av dette er at vi kjører en samlet klasse i to løp med fem 'vinnere' i hvert løp, og at det kun er de (2*5) ti deltagerne som må sende inn en ekstra flaske. Som ved alle disse vurderingene er heller ikke denne uten ulemper.

Hybrid løsning
Siden det kun er enkelte store klasser som har disse utfordringene, kan vi også innføre forskjellige prosesser mellom klassene. Det fordrer at prosessen for deltakerne er identisk, men at endringene utelukkende gjøres i bakkant / på dømmestedet. Vi kan med andre ord ikke kreve tre innsendte øl i Lys Lager, men kun to i IPA. Det blir for komplisert for oss alle ...

Det finnes altså flere endringer som en evaluering av NM 2024, og en planlegging av NM 2025 må analysere og vurdere.
Det vil være naturlig at alle våre deltagere i NM blir hørt, men at en samlet vurdering lages av NM komiteen og Dommer komiteen samlet. Anbefalingen bør deretter legges frem for Sentralstyret for vedtak.
Dere sitter vel på statistikk for å evaluere effekten av forskjellige tiltak, men virker det ikke som et veldig enkelt og lite inngripende tiltak å begrense antall bidrag i en klasse/underklasse?
 
Dere sitter vel på statistikk for å evaluere effekten av forskjellige tiltak, men virker det ikke som et veldig enkelt og lite inngripende tiltak å begrense antall bidrag i en klasse/underklasse?
Jeg har statistikk gjennom 10 år, men som jeg har vist tidligere, endrer dette seg over tid. Det beste er å analysere tallene fra 2024 for å prediktere dette for 2025. Nå er begge Lagerklassene populære. Mørk kan splittes ved å ta Bock ut som egen klasse. Hovedutfordringen er Lys Lager med 91 bidrag i 2024. Neste er Lys Ale med 64.

Begrensning per brygger er gjennomførbart.
Eksempelvis med to, tre, fire bidrag per brygger per klasse, noe jeg beskrev over.
Begrensning for hele klassen kan jeg ikke helt se hvordan vi kan få gjennomført uten å bruke uortodokse metoder som eksempelvis max 80 og første mann til mølla :cool:

Ser vi utelukkende på Lys Lager og tallene fra NM 2024, ville vi ha gått fra 91 bidrag til 71 bidrag dersom vi hadde lagt begrensning på max 3 bidrag per klasse.
Dersom vi har ca 10 flasker per flight, gir det oss 7 flighter. Dersom flightene i snitt sender 1, 2 og 3 øl videre, får vi fra 7 til 21 øl i finalen (les: den lille gangetabellen).
14 er vanskelig. 21 er umulig... og nå regner vi på tallene fra 2024.
Lys Lager har steget i popularitet de siste to årene og antallet bidrag har økte med 30% fra 2022 til 2023, og ytterligere med 13% i 2024.
Ekstrem-reduserer vi til max 2 bidrag per klasse, ville vi ha fått fra 6 til 18 øl i finalen i NM 2024

33 bryggere leverte kun ett bidrag i Lys Lager. Dersom alle årets deltagere hadde levert 2 øl i denne klassen hadde vi fått 96 bidrag, og 144 dersom alle hadde levert 3.
Systemet skalerer ikke lenger :)

Som jeg også skrev i den lengre artikkelen over. Dette er et godt tiltak, men ikke et tiltak som håndterer utfordringen alene.
 
En del medlemmer bor i et fylke med lite til ingen aktivitet. Og en del fylkeslag arrangerer flaskekonkurranser der man må levere fysisk eller motta premien fysisk. Nå har jeg vært veldig ivrig for å få flere til å delta i NM. Men kan det tenkes at en del har levert bare for å se hvor i landskapet ølet ligger? At de ønsker en tilbakemelding, men regner ikke med det går til topps? For det begynner å bli få andre arenaer man kan levere flasker. Jeg mener at man for noen år siden kunne levere inn øl til en dommer for å få et utfylt dommerskjema tilbake. Er den ordningen fortsatt eksisterende?
 
Den ordningen eksisterer fremdeles
 
Ekstrem-reduserer vi til max 2 bidrag per klasse, ville vi ha fått fra 6 til 18 øl i finalen i NM 2024
Det er ingen tvil om at slik NM har blitt organisert de siste årene gjør det enklere å delta med flere bidrag. Jeg så kjapt over tidligere et par tidligere år, det har både vært deltakeravgift og innsending til forskjellige adresser utfra klasse.

Jeg synes faktisk ikke max 2 bidrag pr. klasse er en ekstrem begrensning. For majoriteten er dette en ikke-eksisterende problemstilling. Hvor mange forskjellige bryggere har sendt mer enn 2 eller 3 øl i hver klasse? Med en begrensning vil vi i teorien få flere forskjellige bryggere i finalene også. Dette vil i såfall utelukkende være til inspirasjon for at flere forskjellige medlemmer deltar. Jeg vet at mine seire i IPA har bidratt til flere av de jeg kjenner nå sender bidrag til NM.

Ideelt sett skulle vi gjerne fortsatt med dagens ordning, men det handler også om å ivareta de som gjør den frivillige jobben. Vi må ikke gjøre NM så stort at ingen vil påta seg ansvaret og jobben med å gjennomføre. Da risikerer vi at ingen kan delta i NM fordi vi ikke har noen til å arrangere det.

Vi vet før dømming starter hvor mange øl det er i hver klasse. Da kan man sette begrensning på hvor mange øl som kan sendes videre fra hver flight/ ølstil.
 
(les: den lille gangetabellen).
Det slår meg at utfordringene gjelder i hovedsak populære og klassiske øltyper, og at det er vanskelig å forutse behov for antall flighter og hvor omfattende finaler ev. blir -- enkelte klasser har større behov for et semifinale-system enn endre. Det kunne kanskje løses ved at informasjon om antall øl som må sendes holdes tilbake til man vet litt om antall påmeldte i de ulike klassene.

Jeg synes også 2 brygg per klasse høres rimelig ut, men det kan være at noen som har vært med i mange år har perspektiver på det som er meg blind. Det vil i alle fall hjelpe i klassene hvor det er mange bryggere.
 
Jeg er enig i veldig mye som er sagt her. Dersom en brygger har mange forskjellige alternativ i samme klasse, foreslår jeg at man kan ha en egen delfinale for seg selv for å avgjøre hvilket øl man vil delta med.
Har selv sendt inn 2 bidrag i samme klasse flere ganger tidligere, og disse har alltid, uten unntak, havnet i samme innledende flight. Uten at jeg vet sikkert, så tenker jeg at det er neppe tilfeldig. Det vil i realiteten si at jeg har 2 vinnersjanser i flighten sammenlignet med de som kun stiller med 1 bidrag. Er det egentlig rettferdig? Så jeg stemmer for 1 bidrag per klasse.
 
Jeg er enig i veldig mye som er sagt her. Dersom en brygger har mange forskjellige alternativ i samme klasse, foreslår jeg at man kan ha en egen delfinale for seg selv for å avgjøre hvilket øl man vil delta med.
Har selv sendt inn 2 bidrag i samme klasse flere ganger tidligere, og disse har alltid, uten unntak, havnet i samme innledende flight. Uten at jeg vet sikkert, så tenker jeg at det er neppe tilfeldig. Det vil i realiteten si at jeg har 2 vinnersjanser i flighten sammenlignet med de som kun stiller med 1 bidrag. Er det egentlig rettferdig? Så jeg stemmer for 1 bidrag per klasse.
Artig tankeeksperiment. Påstand:
Tilfeldig : nei
Planlagt / med overlegg : nei

Når flasker mottas hos Finn, legges de i esker fortløpende per klasse. Når dine to mottas, er sjansen stor for at de havner ved siden av hverandre i samme eske.
Dette er en logistikkmessig nødvendighet.

Når Fasilitator eller Dommerkontakt lager flighter, har det frem til nå vært naturlig og plukke ut 6-10 flasker av samme type/stil. Dette gjøres eske for eske, og på nytt er det sannsynlig at dine to havner sammen... i samme flight.

... frem til nå...
Med det nye opplegge til Tollef, kan dette endre seg. Da kan det være naturlig å planlegge flighter digitalt... i konkurransesystemet. Det vil da være stor sannsylighet for at listene genereres sortert etter løpenummer. Alle påmeldte øl får et helt tilfeldig nummer (av de som ikke har vært brukt i denne eller andre konkurranser). Det betyr at det ikke lenger betyr noe hvorvidt de er levert samtidig og/eller om de står side om side i en eske.

Når det er sagt, er det også slik at vi setter opp flighter med mest mulig like øl. En klasse består vanligvis av mange typer, men for å vurdere like øl likt, er det vanlig at de dømmes i samme flight.

Statistikk (igjen) :)
Synes å huske du tidligere har deltatt i bl.a. Porter og Stout. Du hadde i hvert fall med deg en fantastisk Stout under dommeropplæringen for noen år siden... så la meg bruke den klasse i analyse av årets øl.
Dersom du har to øl av samme type (ikke bare klasse), er det bare i typen Imperial Stout du kan havne i to flighter. Alle de andre typene har så få deltagere at de havne i samme flight.
8ADry stout7
8BSweet stout1
8COatmeal stout2
8DPorter8
8EModerne porter og stout5
8FForeign extra stout2
8GBaltisk porter8
8HImperial stout19

Så igjen.
Ikke tilfeldig... men heller ikke med overlegg :cool:
 
Artig tankeeksperiment. Påstand:
Tilfeldig : nei
Planlagt / med overlegg : nei

Når flasker mottas hos Finn, legges de i esker fortløpende per klasse. Når dine to mottas, er sjansen stor for at de havner ved siden av hverandre i samme eske.
Dette er en logistikkmessig nødvendighet.

Når Fasilitator eller Dommerkontakt lager flighter, har det frem til nå vært naturlig og plukke ut 6-10 flasker av samme type/stil. Dette gjøres eske for eske, og på nytt er det sannsynlig at dine to havner sammen... i samme flight.

... frem til nå...
Med det nye opplegge til Tollef, kan dette endre seg. Da kan det være naturlig å planlegge flighter digitalt... i konkurransesystemet. Det vil da være stor sannsylighet for at listene genereres sortert etter løpenummer. Alle påmeldte øl får et helt tilfeldig nummer (av de som ikke har vært brukt i denne eller andre konkurranser). Det betyr at det ikke lenger betyr noe hvorvidt de er levert samtidig og/eller om de står side om side i en eske.

Når det er sagt, er det også slik at vi setter opp flighter med mest mulig like øl. En klasse består vanligvis av mange typer, men for å vurdere like øl likt, er det vanlig at de dømmes i samme flight.

Statistikk (igjen) :)
Synes å huske du tidligere har deltatt i bl.a. Porter og Stout. Du hadde i hvert fall med deg en fantastisk Stout under dommeropplæringen for noen år siden... så la meg bruke den klasse i analyse av årets øl.
Dersom du har to øl av samme type (ikke bare klasse), er det bare i typen Imperial Stout du kan havne i to flighter. Alle de andre typene har så få deltagere at de havne i samme flight.
8ADry stout7
8BSweet stout1
8COatmeal stout2
8DPorter8
8EModerne porter og stout5
8FForeign extra stout2
8GBaltisk porter8
8HImperial stout19

Så igjen.
Ikke tilfeldig... men heller ikke med overlegg :cool:
Takker og bukker for utfyllende tilbakemelding :)
 
Jeg synes faktisk ikke max 2 bidrag pr. klasse er en ekstrem begrensning. For majoriteten er dette en ikke-eksisterende problemstilling. Hvor mange forskjellige bryggere har sendt mer enn 2 eller 3 øl i hver klasse? Med en begrensning vil vi i teorien få flere forskjellige bryggere i finalene også. Dette vil i såfall utelukkende være til inspirasjon for at flere forskjellige medlemmer deltar. Jeg vet at mine seire i IPA har bidratt til flere av de jeg kjenner nå sender bidrag til NM.
Enig, maks ett bidrag pr underklasse/øltype og maks to bidrag per klasse.

Personlig synes jeg det blir litt underlig at man tillater muligheten for at én veldig flink brygger i realiteten kun kjemper mot seg selv innad i en flight eller finale.
 
Personlig synes jeg det blir litt underlig at man tillater muligheten for at én veldig flink brygger i realiteten kun kjemper mot seg selv innad i en flight eller finale.
Heh, ja. Man kan jo ha sendt inn to bidrag av et fantastisk øl med to forskjellige merkinger. Så hadde det vært artig om det ene bidraget vant og det andre ble slaktet.
 
Tilbake
Topp