Norbrygg Oslo - Styremøter 2018

msevland

NMKomiteen
Sentralstyre
Velkommen til vårt første konstituerende styremøte
Sted: Kronprinsensgate 5
Tid: Tirsdag 13. mars klokken 17:00
Tilstede: Andreas Grønnevik, Jens Erik Jacobsen, Jørgen Olsen, Morten G. Sevland, Tor Brøndbo
Frafall: Per Arne Munthe

Innkalling godkjent

Fordeling av roller og ansvar
Leder: Morten
Kasserer: Styre / Morten
Sekretær: Morten
Utstyrsansvarlig (Lindr): Per Arne
Kommunikasjon: Jørgen

Gjennomgang av budsjett
To små endringer ble gjort på budsjettforslaget fra Årsmøtet. Budsjettendringen ble godkjent.

Det ble vedtatt å holde fysiske møter annenhver mnd. i Kronprinsensgate
Oddetallsuker på Tirsdag fra kl. 17:00 synes som en dag som passer de fleste. Vi bruker doodle for å verifisere møtedato

Landsmøtedelegater
Andreas Grønnevik, Jens Erik Jacobsen, Jørgen Olsen, Morten G. Sevland, Tor Brøndbo
Det ble nevnt under Årsmøte at Norbrygg Oslo, som vertsby, kanskje kunne delta med et sosialt arrangement. Det stiller vi oss positive til. Vi trenger da en offisiell henvendelse, og et budsjett. Et alternativ er å gjøre noe sammen med Vinmonopolet
For å delta fullt ut, ønsket de flest delegatene overnatting i Oslo.

Utstyr / utstyrsansvarlig. Per Arne har meldt seg til denne rollen. Morten har allerede en Pelican koffert som nå benyttes til den ene Lindr'n. Per Arne må innhente info om kasser / kofferter til de to andre for å minimere slitasje. Laminert innholdsliste ble foreslått.

Gjennomgang av Arrangementsoversikten / Årshjulet. Se eget dokument. Ansvarlige for de første arrangementene ble valgt. Alle må bidra på forespørsel.
Landsmøte: Andreas & Morten
Oslomesterskapet i Pils: Jørgen
Usmakskurs: Jørgen
Ølsmakekveld (mai):
Bryggeribesøk (mai/juni): Tor

Vi ser allerede nå at fordelingen / belastningen er skjev mellom styremedlemmene. Dette må vi gjøre noe med.

Konkurranse: Oslomesterskapet i Pils
I år åpner vi for deltakelse i alle lagerklasser. Dommerne får i oppgave å kåre 1., 2., og 3. plass på tvers av klassene. Også i år blir det fatpremie. Det ble diskutert hvorvidt man også skal sponse ingredienser for deltakelse i Publikumsfavoritter. Alle tre vinnerne blir invitert til å delta i PF på Norbrygg Oslo sin stand. Deltakerne må selv stå for brygging og servering av eget øl. Norbrygg Oslo står for stand, bannere, 3 Lindr tappetårn, Co2 inkl. koblinger og slanger.
Jørgen er ansvarlig, men er helt avhengig av at flere deltar aktivt. Jørgen gis fullmakt til å fordele oppgaver til resterende styremedlemmer.

Profilering
Morten har bedt hovedstyret om egen statisk infoside på oslo.norbrygg.no. Avventer svar.
oslo(&)norbrygg.no skal gå til alle styremedlemmene. Info er sendt it-gruppen. Avventer svar også her.
Alle styremedlemmene bekreftet at de nå hadde tilgang til vårt felles filområde.

Kommunikasjonsansvarlig
Jørgen påtok seg ansvaret for å vurdere hvilke kanaler vi skal benytte, inkl. nyhetsbrev. Hele styret er ansvarlig for å skrive tekster og sende Jørgen for de arrangementene de selv er ansvarlige for.

Eksempler på kanaler:
* egne Web/Sosiale medier/Forum - sider
* innmelding av våre arrangementer til
- kursbasen
- norbrygg.no
- Kalender
- Facebook
- For oss som brygger selv
- annet
* deltakelse / aktivitet på
- For oss som brygger selv
- Facegruppen til norbrygg.no
- annet

I denne perioden må vi jobbe mer med Samarbeidspartnere. Her er eksempler på noen lavthengende frukter.
* BryggSelv / Bryggeland / Gulating (MaltMons)
* BrewLab for kurs og bokstapping
* Dr Jekyll´s Pub for pubkveld
 
Sist redigert:
Tilbake
Topp