Ølbrygging og 4+4 rotasjon

Hei, jeg har ett spørsmål om hvor lenge ett brygg kan stå i gjæringskar.
Jeg er på 4+4 rotasjon og ser at det mest idelle vill vært om jeg kan tappe når jeg kommer hjem fra utenlandsopphold.

Hvilke problemer ka oppstå ved gjæring utover 2+3 uker?
 
Senking av temp vil minske faren for autolyse. Det vil sannsynligvis gå greit okke som. Kan være forskjell på gjærtyper. Prøv deg fram.
 
Eg har ein ansatt som er "temperarurkontroller" i bryggeriet. Han justerar ned tempen om eg er lenge vekke. Kjem heim til ferdig cold-crasha øl.
Han er også tørrhumlingsansvarleg om eg er vekk.
Ein gang prøvde eg å utvide stillingsbeskrivelsen hans til øltappar. Det vart med den eine gangen. Læretida må nok utvidast for det vart litt for komplisert :)
 

Brede

Norbrygg-medlem
Jeg har samme turnus og brygger ofte før jeg reiser. Går helt fint, har dog en teperaturmedhjelper av og til.
 
Topp