Referat - Årsmøte i Norbrygg Oslo 2017

msevland

NMKomiteen
Sentralstyre
Norbrygg Oslo, Årsmøte

Referat fra Stiftelsesmøtet 14.02.17

Interimsstyret har bestått av
- Anders Volle
- Christian Myhrvold
- Morten G. Sevland

Innkalling ble lagt på forumets Fylkeslagsområde for Oslo den 13.01.17, og det ble sendt e-post til fylkets medlemmer.

Anders Volle ønsket velkommen til Bouvet sine flotte lokaler på Majorstua. Det var 16 oppmøtte medlemmer, og vi tok en kort introduksjonsrunde av de oppmøtte.

Gustav Foseid ble foruspurt om å være møteleder, og takket ja til det.

Siden dette var et Stiftelsesmøte, utgikk mange av de obligatoriske punktene på agendaen som eksempelvis gjennomgang av økonomi. Gustav dro i stedet gjennom historien til, og utviklingen av Norbrygg.
Fra starten av var det kun et Sentralstyre som sto ansvarlig for all organisering av Norbrygg. Med en økende medlemsmasse opp mot 5000, og en medlemsmasse som for lengst hadde gått fra å være en østlands-sentrert forening til å bli en landsdekkende forening, var det behov for å tenke nytt. Det ble først forsøkt en lokallags modell, men den lyktes aldri. Denne ble siden erstattet av en Fylkesorganisering. Målet med den nye organiseringen er å skape flere lokale aktiviteter spredd over hele ladet.

Gustav avsluttet denne delen med å dele sine tanker rundt et Fylkeslag i Oslo, hvor det allerede er mange ølrelaterte arrangementer fra før, og hvor vi allerede har store og veletablerte foreninger flere steder i fylket.

Valg av Fylkesstyre
Interimsstyre foreslo Christian Myhrvold som leder for Norbrygg Oslo. Ingen motkandidater stilte, og han ble valgt ved akklamasjon

Videre hadde interimsstyre tre kandidater til styre. Det ble fremhevet at styrets forskjellige roller konstitueres på første styremøte av det nye styret. De tre som stilte var Per Buer, Jens Erik Jacobsen og Morten G. Sevland. På ordstyrers oppfordring meldte Andreas Grønnevik seg til tjeneste. Ingen motkandidater stilte, og medlemmene ble valgt ved akklamasjon.

Valg av Valgkomité
Ken Robin Ruud ble valgt til å lede denne komiteen. Hans Christian Løberg og Olga Anna Osinska ble valgt som medlemmer.

Valg av delegater til Landsmøte den 25. mars
Norbrygg Oslo har fem plasser til Landstyret. Styret på fem personer ble derfor valgt som delegater. I tillegg til disse fem plassene ble Ken Robin Ruud og Olga Anna Osinska valgt som vara dersom noen av styremedlemmene ikke kunne delta den 25 mars i Oslo.

Planen videre
For å lykkes med et fylkeslag i Oslo ble det videre drøftet hva vi som organisasjon kan tilføre våre medlemmer. Det ble en god dialog blant alle oppmøtte rundt arrangementer vi kunne tenke oss ble gjennomført. Under følger en kort liste over de forskjellige initiativene.

· Usmakkurs i Oslo

· Det finnes allerede flere store PF arrangementer, så det var konsensus rundt at dette trolig ikke var en arrangementstype man burde starte med / satse på.

· Øl Mingling. Tanken bak dette arrangementet er at man leier / låner et egnet lokale uten skjenkebevilling, hvor medlemmene stiller med egne øl for felles smaking – gjerne med dommere tilgjengelig

· Pub-kveld. Sosial samling på egnet sted med mye godt øl.

· Vervekampanje med premier. Det ble ikke diskutert om dette skulle være ’lotteri-premie’ hvor alle ververne kunne vinne, eller om det var basert på hvem som hadde vervet flest.

· Foredrag (lørdagsforedrag) med interne eller eksterne foredragsholdere. Tema som naturlig kom opp var surøl [emoji3] og vannjustering / vannfaglig kurs. Alle Oslos medlemmer oppfordres til å sende styret (oslo@norbrygg.no) tips om foredrag eller foredragsholdere.

· Bryggeribesøk. Oslo har flere små og store bryggerier fra Ringnes og nedover.

· ’Vit hva du drikker’ er en organisasjon under Oslo amatørbryggerlaug (http://bryggerlaug.no), og kan inviteres til de arrangementene hvor Norbrygg medlemmene har med egne øl for testing av ABV (https://vithvadudrikker.no).

· Mindre Konkurranser:

* Andelsbryggerier mot hverandre

* Bydelsmesterskap​

· Flaskekonkurranser. Interimsstyret hadde diskutert hvordan vi kunne arrangere forskjellige flaskekonkurranser. Det bør være mulig å ha ’dropp-punkt(er)’ sentrumsnært slik at medlemmene ikke trenger sende inn flasker, men heller kan levere dem.

* Pilskonkurranse​

Det ble videre spunnet videre på flere-stegs arrangementer og samarbeid hvor eksempelvis en bryggebutikk hadde tilbud på en spesiell type malt/humle/gjær som var typisk for den aktuelle flaskekonkurransen for våre medlemmer, og hvor vinneren eksempelvis representerte Norbrygg Oslo på en Pils-stand under Publikumsfavoritter 2018.

· Ølkurs for viderekommende. Det er ikke planlagt nye dommerkurs i Oslo. Mange ønsker imidlertid dette kurset for å lære mer om øl, og ikke nødvendigvis for å bli dommer. Det er trolig et marked for ’dommerkurs-light’ hvor man henter ut mye av dommer-pensumet, men eksempelvis dropper pugging av typedefinisjoner og lignende.

Videre ble det gitt gode råd og tips til det nyvalgte styret.

· Sosiale medier er viktig. Det er også viktig at dette oppfattes som åpent og inkluderende som ledd i rekrutteringen.

· Vikt med gode lokaler. Alle helst bør man benytte samme lokale til flere samlinger slik at medlemmene lett finner frem / hjem.

· Det kan være nyttig å være litt kreativ ved valg av sponsorer og samarbeidspartnere. De bryggebutikkene vi har, har alle tilnærmet lik rabattordning for Norbrygg medlemmer som de har av medlemmer av Facebookgrupper. Det er lite trolig at de kan strekkes seg mye lenger.
Som bryggere kan vi imidlertid handle mye utstyr i butikker som selger til storkjøkken eller elektronikkbutikker / hvitevarebutikker. Styret oppfordrer alle medlemmer til å sende inn forslag til butikker / utstyr det vil være naturlig at Norbrygg Oslo knytter til seg for rabatter eller som sponsorer.

· Det ble også foreslått at Norbrygg Oslo arrangerer sammen med Norbrygg Akershus der hvor det er naturlig og ønskelig.

Avslutning av møtet ble gjort ved gjennomgang fra referent. Ingen hadde innspill til gjennomgangen.

Etterpå…
Etter møtet fortsatte de gode samtalene på Gamle Major…
 
Sist redigert:
Tilbake
Topp