Referat etter møte mellom styret og bryggerlag

I startinnlegget i denne tråden sier Eivind Eliassen, OAL, bl a følgende:

«For medlemmer i lokallag, går halvparten av kontingenten til lokallaget og halvparten til Norbrygg sentralt. Lokallegene kan ha tilleggskontingent dersom de ønsker dette, og styret finner praktiske måter å gjennomføre det på." (min utheving)

Mao: Øvrige medlemmer som ikke er en del av organiserte lokallag, skal være med å finansiere/subsidiere de mest organiserte og sterke lagene, som f eks OAL. Dette blir fundamentalt og grunnleggende feil!
 
I startinnlegget i denne tråden sier Eivind Eliassen, OAL, bl a følgende:
Mao: Øvrige medlemmer som ikke er en del av organiserte lokallag, skal være med å finansiere/subsidiere de mest organiserte og sterke lagene, som f eks OAL. Dette blir fundamentalt og grunnleggende feil!

Dette er de 150000 som i budsjettet er satt av til etablering av lokallag, samt lokal arrangementsstøtte du refererer til? Eller var det de rundt 5000 tilbakeført medlemskontigent til OABL som ville blitt balansert av rundt 50 nye medlemmer du snakker om?

Økonomisk sett har ikke dette noen særlig effekt den ene eller andre veien, hverken for OABL eller Norbrygg. Målet har hele veien vært å komme frem til en modell som både ser ut og har egenskapene vi ønsker, og som kan fungere over tid. Så langt savner jeg et forslag som oppfyller dette fra de som ikke ønsker noen kontigentdeling.
 
"Brewers are allways pals" eller??

Herrejemeni for en kranglegjeng.

Ser ikke helt hvorfor man skal drive slik " prinsipprytteri". Uansett hvordan man gjør fordelingen vil det vel alltid falle urettferdig for noen?


Hvorfor ikke gjøre det enkelt?

1. Alle medlemmer betaler kontigent til Norbrygg sentralt.
2. Er man medlem i en lokal forening, som har investert i utstyr, betaler man ekstra medlemsavgift for det.
3. Eller, man behøver nødvendigviss ikke betale Norbrygg medlems skap, og kun betale lokal medlemsavgift.
4. "Brewers are pals" Norbrygg vil alltid stille opp for hobbybryggerne, hobbybryggerne vil alltids stille opp for andre hobbybryggerne, hobbybryggerne brygger godt øl sammen, og har det kjekt sammen. Etter et par glass med godt "heimabrygg" blir vi enda mere "pals" og den 100 lappen ekstra jeg må betale er ikke så viktig med tanke på hvor kjekt vi har det når vi brygger sammen. Nye venner får vi og.

Vi er 3 stk som har spleiset på bryggesett sammen, og jeg er den som har lagt igjen mest penger på utstyret gjennom de 2.5 årene vi har drevet på. Men det gjør ikke noe, jeg har vel litt mer råd enn de andre, og vi har det så kjekt sammen, så at de ekstra pengene jeg har lagt ut dekkes inn inder kontoen "Brewing pals". Vi har det morro, kjekt, hyggelig. og dessuten har jeg fått nye venner.

La oss ikke la smålighet og "prinsipprytteri og beskyldninger ødelgge for det gode hjemmebryggemiljøet. Vi hjemmebryggere er vel bedre enn det?
 
Hvorfor ikke gjøre det enkelt?

Jeg er helt enig i det du sier. Problemet er bare at det er noen som har kjempet for noe annet. Man prøvde å få vedtatt noe som ikke var tema årsmøtets dagsorden, og da det ikke gikk, brøt helvete løs.

Og som du kan lese i innlegget ovenfor ditt, så skjønner man overhode ikke at de skulle blitt begunstiget av det vedtaket de har kjempet for!
Skjønner du?
 
I startinnlegget i denne tråden sier Eivind Eliassen, OAL, bl a følgende:

«For medlemmer i lokallag, går halvparten av kontingenten til lokallaget og halvparten til Norbrygg sentralt. Lokallegene kan ha tilleggskontingent dersom de ønsker dette, og styret finner praktiske måter å gjennomføre det på." (min utheving)

Mao: Øvrige medlemmer som ikke er en del av organiserte lokallag, skal være med å finansiere/subsidiere de mest organiserte og sterke lagene, som f eks OAL. Dette blir fundamentalt og grunnleggende feil!

Så du mener altså at Norbrygg skal organisere, men ikke støtte lokallag økonomisk?
Hvorfor ikke gjøre det enkelt?

Jeg er helt enig i det du sier. Problemet er bare at det er noen som har kjempet for noe annet. Man prøvde å få vedtatt noe som ikke var tema årsmøtets dagsorden, og da det ikke gikk, brøt helvete løs.

Og som du kan lese i innlegget ovenfor ditt, så skjønner man overhode ikke at de skulle blitt begunstiget av det vedtaket de har kjempet for!
Skjønner du?


Sonderingsmøtet la fram at løsningen skulle skulle avgjøres på årsmøtet. Da Norbrygg ikke fulgte opp sin egen plan, så vi nødvendigheten av å ta det opp selv. At du synes det er problematisk at vi ikke er enige med Norbrygg sentralt er du så klart i din fulle rett til å mene, men sist jeg sjekket hadde en dialog mer enn én part.
 
Leder i Norbrygg sier på side 1 i denne tråden, hvorfor ikke dette skjedde.

Representanter for OAL forsøkte likevel å få presset dette igjennom i årsmøtet.
Det handler om redelighet i argumentasjon og fremferd!
 
Vi har vårt på det rene. Vel å merke fremmet vi forslaget før leder i Norbrygg kommenterte det på side 1, etter årsmøtet. Vi driver med mye rart i foreningen, men tidsreise er ikke en del av virksomheten vår.

Vi godtar selvsagt at forslaget ble nedstemt, og tolker dette som at vi har overvurdert hvor langt norbrygg har kommet i denne prosessen.
Vi ønsker å fortsette dialogen med Norbrygg, og håper på mer fruktbare diskusjoner i framtiden.
 
Mitt opprinnelige innspill i denne diskusjonen, var et forsøk på å rette fokus på organisatoriske krumspring og den makt enkeltlag utgjør i Norbrygg.

At dette skulle skape sterk motbør og forsøk på marginalisering gjennom karakteristikker som lite fruktbar, er helt som forventet.
 
Tilbake
Topp