Årsmøte 27. Mars

AFlåtsund

Norbrygg-medlem
Årsmøtet blir 27. Mars kl 19:00 i klubbens lokaler. Det vil bli servert mat og drikke. Årsmøtet er for alle lagets medlemmer. Vi har kortterminal om noen skulle ha glemt å betale kontingenten.
-
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn litt i forveien.

Dagsorden:
1. Åpning av møtet
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av ordstyrer og referent
4. Årsmelding
5. Regnskap og fastsettelse av kontingent
6. Budsjett
7. Arbeidsplan
8. Innkomne forslag
9. Valg av styre og komiteer

!0. Valg av revisor og valgkomite på 3 medlemmer

Vel møtt og skål!
 
Tilbake
Topp