Årsmøte Norbrygg Akershus 2022

Rune Andestad

Norbrygg-medlem
Innkalling til årsmøte i Norbrygg Akershus

Søndag 20 Februar 2022, kl.20:00 avholdes det fylkesårsmøte i Norbrygg Akershus

Fylkesårsmøtet avholdes digitalt pga Covid-19.
Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Fylkeslaget har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se forøvrig
§7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Lenke til digital pålogging: meet.google.com/wbj-juuv-mfp

Årsmøtedokumentene vil bli samlet her:
 • Årsmelding for 2021 (kommer)
 • Resultatregnskap for 2021 (kommer)
 • Eventuelt innkomne saker
Agenda på fylkesårsmøtet er:
 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2021
 4. Regnskap for 2021
 5. Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2022
 6. Forslag til budsjett for 2022
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • styre
  • delegater til landsmøtet
  • valgkomité
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet.
Innspill til valgkomiteen sendes til fylkesstyret via e-post til: akershus@norbrygg.no

Hvis noen ønsker å bli med i styret Norbrygg Akershus er det bare å sende Mail til styret akershus@norbrygg.no.

Vel møtt!

Mvh
Skjermbilde 2021-07-02 kl. 22.26.08.png
Styret Norbrygg Akershus​
 
Hei Alle,

Vennligst se vedlagt referat fra Årsmøtet under.

Referat

Gi beskjed om det skulle være noe.

Mvh
Styret Norbrygg Akershus
Skjermbilde 2021-07-02 kl. 22.26.08.png
 
Tilbake
Topp