Årsmøte Norbrygg Akershus 2023

Rune Andestad

Norbrygg-medlem
Innkalling til årsmøte i Norbrygg Akershus

Fylkesårsmøtet avholdes i «Klubbhuset» i Drammensveien 43, tirsdag 28.februar kl. 18:00.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Norbrygg Akershus har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se for øvrig
§8 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

I tillegg til årsmøtesaker, planlegger vi å kjøre usmakskurs etter møtet er ferdig.


Årsmøtedokumentene vil bli samlet her:
 • Årsmelding for 2022 (kommer)
 • Resultatregnskap for 2022 (kommer)
 • Eventuelt innkomne saker


Agenda på fylkesårsmøtet er:
 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av innkalling
 • Styrets årsmelding for 2022
 • Regnskap for 2022
 • Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2023
 • Forslag til budsjett for 2023
 • Innkomne saker
 • Valg
  • styre
  • delegater til landsmøtet (4stk)
  • valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet.

Innspill til valgkomiteen sendes til fylkesstyret via e-post til: akershus@norbrygg.no


Vel møtt!
Skjermbilde 2021-07-02 kl. 22.26.08.png


 
Tilbake
Topp