Blichmann Beer Gun

Reinhard10

Norbrygg-medlem
Jeg brukte min Beer Gun for første gang i dag. Bra at jeg valgte vaskekjelleren for å fylle flaskene for her ble det mye søl. Jeg hadde for høyt trykk på fatet i begynnelsen og da ble det mest skum. Jeg måtte ha ganske lavt trykk for å fylle flasker på en noenlunde OK måte, men selv da ble det en del skum. Det virket også som slangen hadde en blanding av øl og CO2/luft, når trykket var lavt, så jeg lurer på resultatet.

Har dere andre hatt samme erfaring, eller gjør jeg noen vesentlige feil?
 
Det er enklere hvis du har kaldt fat og kalde flasker. Kanskje 2 grader på fatet og flaskene minst like kalde, noen har dem innom fryseren før tapping.
 
Jeg har i dag flasket 17 liter IPA uten problem. IPAen er i tillegg kraftig karbonert som jeg foretrekker den. Flaskene er kjølt ned til 2 grader, fatet er kjølt til 1-2 grader. Bruker veldig lite trykk når jeg flasker siden jeg har mye co2 i mine IPA. Hvis du tester litt forskjellige trykk når du tapper vil du se at dette påvirker skumdannelse i stor grad. Opplever også at å kjøle ned flasker og fat hjelper veldig på skumdannelse. Får jeg mye skum når jeg tapper er det alltid overkarbonering som er problemet.
 
Både flasker og fat har stått i garasjen i flere dager og holdt ca 2-3 grader. Jeg manglet t-kobling til CO2 tanken så jeg koblet CO2 beholderen fra Cornelius tanken. Problemet kan ha vært at jeg gav tanken et påfyll av CO2 før jeg koblet fra CO2 beholderen. Derfor ble det mye skum pga høyt trykk. Jeg fjernet overtrykket i tanken med ventilen og da ble det lite skum, men slangen ble ikke fyllt med øl pga for lite trykk. Det er vel litt trening som skal til..
 
Bruk ikke mer enn 0.2 - 0,3 bar trykk på fatet. Min erfaring er at det er veldig liten margin mellom "normal" fylling og bare skum.

Heller mer og mer over på å ordne en mottrykksfyller.
 
Jeg stenger av CO2 og slipper ut alt trykk med sikkerhetsventilen, skrur sakte opp CO2 til ønsket nivå mens jeg fyller, skrur opp til jeg er fornøyd med hastighet. Det hjelper å ha fat høyere enn flaskene. Og kaldt fat selvfølgelig.
Aldri et eneste problem, beergun er fantastisk.
 
Hvordan renser dere Beergun slangen (øl) når dere er ferdig?? Jeg har bare brukt å kjøre gjennom starsan, og så gjør jeg det same før den skal brukes igjen. Har funket til nå, uten noe infeksjon, men vil jo selvfølgelig helgardere meg
 
Jeg har nettopp fylt 200 flasker med Beergun'en min. Det gikk som vanlig raskt og problemfritt. Det var godt karbonert øl som var kjølt ned til ca 1 C. Jeg brukte ca 0,5 bar trykk ved fyllingen. Min erfaring er at ved så lav temperatur på ølet, så er det ikke nødvendig å kjøle flaskene. Det blir litt søl da jeg helt bevisst sørger for at det skummer litt over. Det gjør jeg for å fjerne mest mulig av oksygen fra flasken.
 
Det beste er å karbonere til ønsket volum på en noe høyere temperatur, feks 4 eller 6C. Koble fra CO2 og ta ølet ned til -1C. Da skummer det ikke som nevnt, og trykket i fatet synker naturlig da CO2 lettere holdes i løsning.

Du må eventuelt koble på CO2 med ett trykk tilsvarende i fatet om du skal fylle mange flasker.
 
Hvordan renser dere Beergun slangen (øl) når dere er ferdig?? Jeg har bare brukt å kjøre gjennom starsan, og så gjør jeg det same før den skal brukes igjen. Har funket til nå, uten noe infeksjon, men vil jo selvfølgelig helgardere meg

Eg har sort sett kjørt gjennom syre-rens(starsan/sterkrens) - så basisk rens(PBW/Stoutrens) og så avslutta med syre. Ein gong lot eg starsan stå att i slangen, det førte til store kvite flak som var vanskeleg å få bort. Så eg tykkjer det beste er å tømme slangen for væske og la den tørke. Om det er lenge sidan eg har vaska den ordentlig demonterar eg den og brukar børsten som følger med. Men det er nok ikkje naudsynt mellom kvar bruk.
 
Tilbake
Topp