Mysteriet med den melkehvite tappeslangen

AndyHagen

Norbrygg-medlem
Hei dere,
I dag skal jeg by på en liten prematur kalendergave for de av dere som måtte slite med tåkete blanke ølslanger.
Hvis du er hypersensitiv mot nerding og omstendelige forklaringer, gå ned til "Mulige årsaksforklaringer og løsning" nederst.

Bakgrunn
Jeg har en slik slangefra Tapcooler som jeg bruker til å fylle flaskene mine med (sammen med selve mottrykksfylleren).
Jeg er alltid veldig nøye med rengjøring, og bruker PBW og Starsan rett etter tapping. Jeg bruker disse trykksprøytene fra jula, påmontert corneliusventil, pumper først igjennom PBW og lar det stå en stund. Setter trykk på flasken opp ned slik at det blåses gjennom luft i slangen og den tømmes for PBW, og gjør deretter det samme med Starsan. Har da tenkt at syra i Starsan nøytraliserer basen i PBW og samtidig skyller ut og desinfiserer. Deretter lar jeg slangen henge til neste gang med litt rester av Starsan i.
Siden disse slangene er helt klare, har det veldig raskt blitt tydelig et melkehvitt belegg som bygger seg opp på innsiden av slangen. Det er nesten som om de skulle vært brukt til tapping av melk, og at noe av dette stivnet inne i slangen. Det løsner når man klemmer slangen sammen og gnikker, men det er vanskelig å få løs alt. Jeg har vært litt usikker på hva det kunne være, men hatt noen ideer. I går valgte jeg å finne ut av det.
Det kunne selvfølgelig tenkes å være proteiner fra ølet, selv om jeg tvilte på det. Da hadde jeg forventet litt farge fra ølet, ikke at belegget var kritthvitt. Forsøkte likevel å behandle slangen med 3 % saltsyre, som ville løst opp proteinene ganske effektivt. Dette hadde imidlertid ingen effekt.

Jeg valgte deretter å lese litt nøyere på databladene til PBW og Starsan.

PBW inneholder:
Dinatrium metasilikat 20-35 % (løser opp skitt)
Natrium perkarbonat 15-30 % (oksyderende, blekende "Vanish")
Dinatrium karbonat 20-30 % (såpeeffekt)
Etylendiamintetraeddiksyre 1-5 % (fjerner jern- og kalsiumavleiringer)
Natriumhydroksid 1-3 % (sterkt basisk, såpe/vaskeeffekt)

Starsan inneholder:
Fosforsyre 30-40 % (syre)
Dodecyl benzen sulfonsyre 10-20 % (anionisk surfaktant, vaskeeffekt)

Vurdering av PBW
Som vi vet er karbonat lite løselig vann, og kunne tenkes å være en kandidat. Men siden Starsan (som er veldig sur) brukes rett etter PBW, burde ikke karbonat felle ut. Det er heller ikke noe annet i PBW som jeg kjenner igjen som tungtløselig eller som skulle kunne felle ut.

Vurdering av Starsan
Jeg valgte derfor å se litt nærmere på Starsan.
Fosforsyra bør være uproblematisk. Den løser seg lett, og holder seg løst.
Dodecylbenzensolfonsyre er derimot et mer komplekst stoff. Det inneholder en benzenring med både en sulfonsyre-del (svovelholdig) koblet på, og en karbonkjede (dodecyl=12 karbonatomer lang).
Dodecyl.gif
Lengden på denne kjeden tilsvarer dodekan (et hydrokarbon), som alene ville vært en oljet væske omtrent som tennvæske. Men siden det er bundet til en benzenring med syre på, er den vannløselig. Poenget med den lange fettløselige/fettelskende (lipofile) karbonkjeden er at denne kan trenge inn i cellemembranen på bakterier og gi molekylet muligheten til å drepe disse.

Mistanken faller umiddelbart mot dodecylbenzensolfonsyra, siden denne har en hydrokarbon som kan tenkes å gi en slags "fett-effekt" på veggene i slangen. Flere steder leser jeg også at starsan lager en slags film når den tørker, ikke helt uventet.

Jeg valgte derfor å finne frem rødsprit for å se om jeg klarte å løse filmen/utfellingen inne i slangen. Dette fungerte strålende, så det er liten tvil om at belegget i slangen er fett/olje-aktig. Enda en peker i retningen av noe olje-aktig er at jeg sparte opp en del av spriten som drenerte fra slangen, og fortynnet dette med vann. Da ble spriten blakket omtrent som Ouzo, noe som betyr at den inneholdt oljer som nådde et metningspunkt og gikk ut av løsning når spriten ble fortynnet.

Problemet mitt akkurat nå er at PVC viser seg å ikke tåle sterk etanol så godt. Jeg skulle brukt isopropanol i stedet, som er mye mer kompatibelt med PVC. Så nå er slangen gråaktig inni uansett, men denne gangen som følge av påvirkning fra spriten....... :rolleyes:

Mulige årsaksforklaringer og løsning
1. Starsan kan ha reagert direkte med PBW og blitt delvis degradert siden den blir ustabil (usikker på hvilken måte) av baser og oksyderende stoffer (PBW står for begge av dette). Dette kan ha endret eller brutt ned molekylet på bildet over slik at hele eller deler har blitt mindre vannløselig og dermed fettaktig.
2. Siden jeg ikke har skylt etter Starsan og dette har blitt liggende ganske lenge (ukesvis) i slangen, så kan dodecylbenzensolfonsyra ha blitt brutt ned over tid. Dette er naturlig, og skjer heldigvis også i naturen (ellers ville stoffet vært ugreit). Det kan hende et av nedbrytningsproduktene er mindre vannløselig og fettaktig.
3. Det er også mulig at jeg har brukt for sterk blanding av Starsan, som i så fall kan ha forverret 1) eller 2).

Løsningen er uansett:
Alltid skylle med rent vann mellom PBW og Starsan hvis det brukes i slanger. Gjerne også ellers.
Alltid skylle med rent vann etter bruk av Starsan i slanger hvis de skal oppbevares lenge. Og heller bruke Starsan på nytt rett før bruk.

Og skulle det oppstå likevel, så blir det gjennomskylling av slangen med isopropanol.

A
 
Hei dere,
I dag skal jeg by på en liten prematur kalendergave for de av dere som måtte slite med tåkete blanke ølslanger.
Hvis du er hypersensitiv mot nerding og omstendelige forklaringer, gå ned til "Mulige årsaksforklaringer og løsning" nederst.

Bakgrunn
Jeg har en slik slangefra Tapcooler som jeg bruker til å fylle flaskene mine med (sammen med selve mottrykksfylleren).
Jeg er alltid veldig nøye med rengjøring, og bruker PBW og Starsan rett etter tapping. Jeg bruker disse trykksprøytene fra jula, påmontert corneliusventil, pumper først igjennom PBW og lar det stå en stund. Setter trykk på flasken opp ned slik at det blåses gjennom luft i slangen og den tømmes for PBW, og gjør deretter det samme med Starsan. Har da tenkt at syra i Starsan nøytraliserer basen i PBW og samtidig skyller ut og desinfiserer. Deretter lar jeg slangen henge til neste gang med litt rester av Starsan i.
Siden disse slangene er helt klare, har det veldig raskt blitt tydelig et melkehvitt belegg som bygger seg opp på innsiden av slangen. Det er nesten som om de skulle vært brukt til tapping av melk, og at noe av dette stivnet inne i slangen. Det løsner når man klemmer slangen sammen og gnikker, men det er vanskelig å få løs alt. Jeg har vært litt usikker på hva det kunne være, men hatt noen ideer. I går valgte jeg å finne ut av det.
Det kunne selvfølgelig tenkes å være proteiner fra ølet, selv om jeg tvilte på det. Da hadde jeg forventet litt farge fra ølet, ikke at belegget var kritthvitt. Forsøkte likevel å behandle slangen med 3 % saltsyre, som ville løst opp proteinene ganske effektivt. Dette hadde imidlertid ingen effekt.

Jeg valgte deretter å lese litt nøyere på databladene til PBW og Starsan.

PBW inneholder:
Dinatrium metasilikat 20-35 % (løser opp skitt)
Natrium perkarbonat 15-30 % (oksyderende, blekende "Vanish")
Dinatrium karbonat 20-30 % (såpeeffekt)
Etylendiamintetraeddiksyre 1-5 % (fjerner jern- og kalsiumavleiringer)
Natriumhydroksid 1-3 % (sterkt basisk, såpe/vaskeeffekt)

Starsan inneholder:
Fosforsyre 30-40 % (syre)
Dodecyl benzen sulfonsyre 10-20 % (anionisk surfaktant, vaskeeffekt)

Vurdering av PBW
Som vi vet er karbonat lite løselig vann, og kunne tenkes å være en kandidat. Men siden Starsan (som er veldig sur) brukes rett etter PBW, burde ikke karbonat felle ut. Det er heller ikke noe annet i PBW som jeg kjenner igjen som tungtløselig eller som skulle kunne felle ut.

Vurdering av Starsan
Jeg valgte derfor å se litt nærmere på Starsan.
Fosforsyra bør være uproblematisk. Den løser seg lett, og holder seg løst.
Dodecylbenzensolfonsyre er derimot et mer komplekst stoff. Det inneholder en benzenring med både en sulfonsyre-del (svovelholdig) koblet på, og en karbonkjede (dodecyl=12 karbonatomer lang).
Vis vedlegget 65306
Lengden på denne kjeden tilsvarer dodekan (et hydrokarbon), som alene ville vært en oljet væske omtrent som tennvæske. Men siden det er bundet til en benzenring med syre på, er den vannløselig. Poenget med den lange fettløselige/fettelskende (lipofile) karbonkjeden er at denne kan trenge inn i cellemembranen på bakterier og gi molekylet muligheten til å drepe disse.

Mistanken faller umiddelbart mot dodecylbenzensolfonsyra, siden denne har en hydrokarbon som kan tenkes å gi en slags "fett-effekt" på veggene i slangen. Flere steder leser jeg også at starsan lager en slags film når den tørker, ikke helt uventet.

Jeg valgte derfor å finne frem rødsprit for å se om jeg klarte å løse filmen/utfellingen inne i slangen. Dette fungerte strålende, så det er liten tvil om at belegget i slangen er fett/olje-aktig. Enda en peker i retningen av noe olje-aktig er at jeg sparte opp en del av spriten som drenerte fra slangen, og fortynnet dette med vann. Da ble spriten blakket omtrent som Ouzo, noe som betyr at den inneholdt oljer som nådde et metningspunkt og gikk ut av løsning når spriten ble fortynnet.

Problemet mitt akkurat nå er at PVC viser seg å ikke tåle sterk etanol så godt. Jeg skulle brukt isopropanol i stedet, som er mye mer kompatibelt med PVC. Så nå er slangen gråaktig inni uansett, men denne gangen som følge av påvirkning fra spriten....... :rolleyes:

Mulige årsaksforklaringer og løsning
1. Starsan kan ha reagert direkte med PBW og blitt delvis degradert siden den blir ustabil (usikker på hvilken måte) av baser og oksyderende stoffer (PBW står for begge av dette). Dette kan ha endret eller brutt ned molekylet på bildet over slik at hele eller deler har blitt mindre vannløselig og dermed fettaktig.
2. Siden jeg ikke har skylt etter Starsan og dette har blitt liggende ganske lenge (ukesvis) i slangen, så kan dodecylbenzensolfonsyra ha blitt brutt ned over tid. Dette er naturlig, og skjer heldigvis også i naturen (ellers ville stoffet vært ugreit). Det kan hende et av nedbrytningsproduktene er mindre vannløselig og fettaktig.
3. Det er også mulig at jeg har brukt for sterk blanding av Starsan, som i så fall kan ha forverret 1) eller 2).

Løsningen er uansett:
Alltid skylle med rent vann mellom PBW og Starsan hvis det brukes i slanger. Gjerne også ellers.
Alltid skylle med rent vann etter bruk av Starsan i slanger hvis de skal oppbevares lenge. Og heller bruke Starsan på nytt rett før bruk.

Og skulle det oppstå likevel, så blir det gjennomskylling av slangen med isopropanol.

A
Imponerende:)!

Jeg skyller alltid med vann, og har aldri opplevd tåkete slanger. De holder seg like fine i årevis.
 
Hei dere,
I dag skal jeg by på en liten prematur kalendergave for de av dere som måtte slite med tåkete blanke ølslanger.
Hvis du er hypersensitiv mot nerding og omstendelige forklaringer, gå ned til "Mulige årsaksforklaringer og løsning" nederst.

Bakgrunn
Jeg har en slik slangefra Tapcooler som jeg bruker til å fylle flaskene mine med (sammen med selve mottrykksfylleren).
Jeg er alltid veldig nøye med rengjøring, og bruker PBW og Starsan rett etter tapping. Jeg bruker disse trykksprøytene fra jula, påmontert corneliusventil, pumper først igjennom PBW og lar det stå en stund. Setter trykk på flasken opp ned slik at det blåses gjennom luft i slangen og den tømmes for PBW, og gjør deretter det samme med Starsan. Har da tenkt at syra i Starsan nøytraliserer basen i PBW og samtidig skyller ut og desinfiserer. Deretter lar jeg slangen henge til neste gang med litt rester av Starsan i.
Siden disse slangene er helt klare, har det veldig raskt blitt tydelig et melkehvitt belegg som bygger seg opp på innsiden av slangen. Det er nesten som om de skulle vært brukt til tapping av melk, og at noe av dette stivnet inne i slangen. Det løsner når man klemmer slangen sammen og gnikker, men det er vanskelig å få løs alt. Jeg har vært litt usikker på hva det kunne være, men hatt noen ideer. I går valgte jeg å finne ut av det.
Det kunne selvfølgelig tenkes å være proteiner fra ølet, selv om jeg tvilte på det. Da hadde jeg forventet litt farge fra ølet, ikke at belegget var kritthvitt. Forsøkte likevel å behandle slangen med 3 % saltsyre, som ville løst opp proteinene ganske effektivt. Dette hadde imidlertid ingen effekt.

Jeg valgte deretter å lese litt nøyere på databladene til PBW og Starsan.

PBW inneholder:
Dinatrium metasilikat 20-35 % (løser opp skitt)
Natrium perkarbonat 15-30 % (oksyderende, blekende "Vanish")
Dinatrium karbonat 20-30 % (såpeeffekt)
Etylendiamintetraeddiksyre 1-5 % (fjerner jern- og kalsiumavleiringer)
Natriumhydroksid 1-3 % (sterkt basisk, såpe/vaskeeffekt)

Starsan inneholder:
Fosforsyre 30-40 % (syre)
Dodecyl benzen sulfonsyre 10-20 % (anionisk surfaktant, vaskeeffekt)

Vurdering av PBW
Som vi vet er karbonat lite løselig vann, og kunne tenkes å være en kandidat. Men siden Starsan (som er veldig sur) brukes rett etter PBW, burde ikke karbonat felle ut. Det er heller ikke noe annet i PBW som jeg kjenner igjen som tungtløselig eller som skulle kunne felle ut.

Vurdering av Starsan
Jeg valgte derfor å se litt nærmere på Starsan.
Fosforsyra bør være uproblematisk. Den løser seg lett, og holder seg løst.
Dodecylbenzensolfonsyre er derimot et mer komplekst stoff. Det inneholder en benzenring med både en sulfonsyre-del (svovelholdig) koblet på, og en karbonkjede (dodecyl=12 karbonatomer lang).
Vis vedlegget 65306
Lengden på denne kjeden tilsvarer dodekan (et hydrokarbon), som alene ville vært en oljet væske omtrent som tennvæske. Men siden det er bundet til en benzenring med syre på, er den vannløselig. Poenget med den lange fettløselige/fettelskende (lipofile) karbonkjeden er at denne kan trenge inn i cellemembranen på bakterier og gi molekylet muligheten til å drepe disse.

Mistanken faller umiddelbart mot dodecylbenzensolfonsyra, siden denne har en hydrokarbon som kan tenkes å gi en slags "fett-effekt" på veggene i slangen. Flere steder leser jeg også at starsan lager en slags film når den tørker, ikke helt uventet.

Jeg valgte derfor å finne frem rødsprit for å se om jeg klarte å løse filmen/utfellingen inne i slangen. Dette fungerte strålende, så det er liten tvil om at belegget i slangen er fett/olje-aktig. Enda en peker i retningen av noe olje-aktig er at jeg sparte opp en del av spriten som drenerte fra slangen, og fortynnet dette med vann. Da ble spriten blakket omtrent som Ouzo, noe som betyr at den inneholdt oljer som nådde et metningspunkt og gikk ut av løsning når spriten ble fortynnet.

Problemet mitt akkurat nå er at PVC viser seg å ikke tåle sterk etanol så godt. Jeg skulle brukt isopropanol i stedet, som er mye mer kompatibelt med PVC. Så nå er slangen gråaktig inni uansett, men denne gangen som følge av påvirkning fra spriten....... :rolleyes:

Mulige årsaksforklaringer og løsning
1. Starsan kan ha reagert direkte med PBW og blitt delvis degradert siden den blir ustabil (usikker på hvilken måte) av baser og oksyderende stoffer (PBW står for begge av dette). Dette kan ha endret eller brutt ned molekylet på bildet over slik at hele eller deler har blitt mindre vannløselig og dermed fettaktig.
2. Siden jeg ikke har skylt etter Starsan og dette har blitt liggende ganske lenge (ukesvis) i slangen, så kan dodecylbenzensolfonsyra ha blitt brutt ned over tid. Dette er naturlig, og skjer heldigvis også i naturen (ellers ville stoffet vært ugreit). Det kan hende et av nedbrytningsproduktene er mindre vannløselig og fettaktig.
3. Det er også mulig at jeg har brukt for sterk blanding av Starsan, som i så fall kan ha forverret 1) eller 2).

Løsningen er uansett:
Alltid skylle med rent vann mellom PBW og Starsan hvis det brukes i slanger. Gjerne også ellers.
Alltid skylle med rent vann etter bruk av Starsan i slanger hvis de skal oppbevares lenge. Og heller bruke Starsan på nytt rett før bruk.

Og skulle det oppstå likevel, så blir det gjennomskylling av slangen med isopropanol.

A
Akkurat passe nerd :cool:
 
Hei dere,
I dag skal jeg by på en liten prematur kalendergave for de av dere som måtte slite med tåkete blanke ølslanger.
Hvis du er hypersensitiv mot nerding og omstendelige forklaringer, gå ned til "Mulige årsaksforklaringer og løsning" nederst.

Bakgrunn
Jeg har en slik slangefra Tapcooler som jeg bruker til å fylle flaskene mine med (sammen med selve mottrykksfylleren).
Jeg er alltid veldig nøye med rengjøring, og bruker PBW og Starsan rett etter tapping. Jeg bruker disse trykksprøytene fra jula, påmontert corneliusventil, pumper først igjennom PBW og lar det stå en stund. Setter trykk på flasken opp ned slik at det blåses gjennom luft i slangen og den tømmes for PBW, og gjør deretter det samme med Starsan. Har da tenkt at syra i Starsan nøytraliserer basen i PBW og samtidig skyller ut og desinfiserer. Deretter lar jeg slangen henge til neste gang med litt rester av Starsan i.
Siden disse slangene er helt klare, har det veldig raskt blitt tydelig et melkehvitt belegg som bygger seg opp på innsiden av slangen. Det er nesten som om de skulle vært brukt til tapping av melk, og at noe av dette stivnet inne i slangen. Det løsner når man klemmer slangen sammen og gnikker, men det er vanskelig å få løs alt. Jeg har vært litt usikker på hva det kunne være, men hatt noen ideer. I går valgte jeg å finne ut av det.
Det kunne selvfølgelig tenkes å være proteiner fra ølet, selv om jeg tvilte på det. Da hadde jeg forventet litt farge fra ølet, ikke at belegget var kritthvitt. Forsøkte likevel å behandle slangen med 3 % saltsyre, som ville løst opp proteinene ganske effektivt. Dette hadde imidlertid ingen effekt.

Jeg valgte deretter å lese litt nøyere på databladene til PBW og Starsan.

PBW inneholder:
Dinatrium metasilikat 20-35 % (løser opp skitt)
Natrium perkarbonat 15-30 % (oksyderende, blekende "Vanish")
Dinatrium karbonat 20-30 % (såpeeffekt)
Etylendiamintetraeddiksyre 1-5 % (fjerner jern- og kalsiumavleiringer)
Natriumhydroksid 1-3 % (sterkt basisk, såpe/vaskeeffekt)

Starsan inneholder:
Fosforsyre 30-40 % (syre)
Dodecyl benzen sulfonsyre 10-20 % (anionisk surfaktant, vaskeeffekt)

Vurdering av PBW
Som vi vet er karbonat lite løselig vann, og kunne tenkes å være en kandidat. Men siden Starsan (som er veldig sur) brukes rett etter PBW, burde ikke karbonat felle ut. Det er heller ikke noe annet i PBW som jeg kjenner igjen som tungtløselig eller som skulle kunne felle ut.

Vurdering av Starsan
Jeg valgte derfor å se litt nærmere på Starsan.
Fosforsyra bør være uproblematisk. Den løser seg lett, og holder seg løst.
Dodecylbenzensolfonsyre er derimot et mer komplekst stoff. Det inneholder en benzenring med både en sulfonsyre-del (svovelholdig) koblet på, og en karbonkjede (dodecyl=12 karbonatomer lang).
Vis vedlegget 65306
Lengden på denne kjeden tilsvarer dodekan (et hydrokarbon), som alene ville vært en oljet væske omtrent som tennvæske. Men siden det er bundet til en benzenring med syre på, er den vannløselig. Poenget med den lange fettløselige/fettelskende (lipofile) karbonkjeden er at denne kan trenge inn i cellemembranen på bakterier og gi molekylet muligheten til å drepe disse.

Mistanken faller umiddelbart mot dodecylbenzensolfonsyra, siden denne har en hydrokarbon som kan tenkes å gi en slags "fett-effekt" på veggene i slangen. Flere steder leser jeg også at starsan lager en slags film når den tørker, ikke helt uventet.

Jeg valgte derfor å finne frem rødsprit for å se om jeg klarte å løse filmen/utfellingen inne i slangen. Dette fungerte strålende, så det er liten tvil om at belegget i slangen er fett/olje-aktig. Enda en peker i retningen av noe olje-aktig er at jeg sparte opp en del av spriten som drenerte fra slangen, og fortynnet dette med vann. Da ble spriten blakket omtrent som Ouzo, noe som betyr at den inneholdt oljer som nådde et metningspunkt og gikk ut av løsning når spriten ble fortynnet.

Problemet mitt akkurat nå er at PVC viser seg å ikke tåle sterk etanol så godt. Jeg skulle brukt isopropanol i stedet, som er mye mer kompatibelt med PVC. Så nå er slangen gråaktig inni uansett, men denne gangen som følge av påvirkning fra spriten....... :rolleyes:

Mulige årsaksforklaringer og løsning
1. Starsan kan ha reagert direkte med PBW og blitt delvis degradert siden den blir ustabil (usikker på hvilken måte) av baser og oksyderende stoffer (PBW står for begge av dette). Dette kan ha endret eller brutt ned molekylet på bildet over slik at hele eller deler har blitt mindre vannløselig og dermed fettaktig.
2. Siden jeg ikke har skylt etter Starsan og dette har blitt liggende ganske lenge (ukesvis) i slangen, så kan dodecylbenzensolfonsyra ha blitt brutt ned over tid. Dette er naturlig, og skjer heldigvis også i naturen (ellers ville stoffet vært ugreit). Det kan hende et av nedbrytningsproduktene er mindre vannløselig og fettaktig.
3. Det er også mulig at jeg har brukt for sterk blanding av Starsan, som i så fall kan ha forverret 1) eller 2).

Løsningen er uansett:
Alltid skylle med rent vann mellom PBW og Starsan hvis det brukes i slanger. Gjerne også ellers.
Alltid skylle med rent vann etter bruk av Starsan i slanger hvis de skal oppbevares lenge. Og heller bruke Starsan på nytt rett før bruk.

Og skulle det oppstå likevel, så blir det gjennomskylling av slangen med isopropanol.

A
Elsker dette forumet! :D
 
Hei dere,
I dag skal jeg by på en liten prematur kalendergave for de av dere som måtte slite med tåkete blanke ølslanger.
Hvis du er hypersensitiv mot nerding og omstendelige forklaringer, gå ned til "Mulige årsaksforklaringer og løsning" nederst.

Bakgrunn
Jeg har en slik slangefra Tapcooler som jeg bruker til å fylle flaskene mine med (sammen med selve mottrykksfylleren).
Jeg er alltid veldig nøye med rengjøring, og bruker PBW og Starsan rett etter tapping. Jeg bruker disse trykksprøytene fra jula, påmontert corneliusventil, pumper først igjennom PBW og lar det stå en stund. Setter trykk på flasken opp ned slik at det blåses gjennom luft i slangen og den tømmes for PBW, og gjør deretter det samme med Starsan. Har da tenkt at syra i Starsan nøytraliserer basen i PBW og samtidig skyller ut og desinfiserer. Deretter lar jeg slangen henge til neste gang med litt rester av Starsan i.
Siden disse slangene er helt klare, har det veldig raskt blitt tydelig et melkehvitt belegg som bygger seg opp på innsiden av slangen. Det er nesten som om de skulle vært brukt til tapping av melk, og at noe av dette stivnet inne i slangen. Det løsner når man klemmer slangen sammen og gnikker, men det er vanskelig å få løs alt. Jeg har vært litt usikker på hva det kunne være, men hatt noen ideer. I går valgte jeg å finne ut av det.
Det kunne selvfølgelig tenkes å være proteiner fra ølet, selv om jeg tvilte på det. Da hadde jeg forventet litt farge fra ølet, ikke at belegget var kritthvitt. Forsøkte likevel å behandle slangen med 3 % saltsyre, som ville løst opp proteinene ganske effektivt. Dette hadde imidlertid ingen effekt.

Jeg valgte deretter å lese litt nøyere på databladene til PBW og Starsan.

PBW inneholder:
Dinatrium metasilikat 20-35 % (løser opp skitt)
Natrium perkarbonat 15-30 % (oksyderende, blekende "Vanish")
Dinatrium karbonat 20-30 % (såpeeffekt)
Etylendiamintetraeddiksyre 1-5 % (fjerner jern- og kalsiumavleiringer)
Natriumhydroksid 1-3 % (sterkt basisk, såpe/vaskeeffekt)

Starsan inneholder:
Fosforsyre 30-40 % (syre)
Dodecyl benzen sulfonsyre 10-20 % (anionisk surfaktant, vaskeeffekt)

Vurdering av PBW
Som vi vet er karbonat lite løselig vann, og kunne tenkes å være en kandidat. Men siden Starsan (som er veldig sur) brukes rett etter PBW, burde ikke karbonat felle ut. Det er heller ikke noe annet i PBW som jeg kjenner igjen som tungtløselig eller som skulle kunne felle ut.

Vurdering av Starsan
Jeg valgte derfor å se litt nærmere på Starsan.
Fosforsyra bør være uproblematisk. Den løser seg lett, og holder seg løst.
Dodecylbenzensolfonsyre er derimot et mer komplekst stoff. Det inneholder en benzenring med både en sulfonsyre-del (svovelholdig) koblet på, og en karbonkjede (dodecyl=12 karbonatomer lang).
Vis vedlegget 65306
Lengden på denne kjeden tilsvarer dodekan (et hydrokarbon), som alene ville vært en oljet væske omtrent som tennvæske. Men siden det er bundet til en benzenring med syre på, er den vannløselig. Poenget med den lange fettløselige/fettelskende (lipofile) karbonkjeden er at denne kan trenge inn i cellemembranen på bakterier og gi molekylet muligheten til å drepe disse.

Mistanken faller umiddelbart mot dodecylbenzensolfonsyra, siden denne har en hydrokarbon som kan tenkes å gi en slags "fett-effekt" på veggene i slangen. Flere steder leser jeg også at starsan lager en slags film når den tørker, ikke helt uventet.

Jeg valgte derfor å finne frem rødsprit for å se om jeg klarte å løse filmen/utfellingen inne i slangen. Dette fungerte strålende, så det er liten tvil om at belegget i slangen er fett/olje-aktig. Enda en peker i retningen av noe olje-aktig er at jeg sparte opp en del av spriten som drenerte fra slangen, og fortynnet dette med vann. Da ble spriten blakket omtrent som Ouzo, noe som betyr at den inneholdt oljer som nådde et metningspunkt og gikk ut av løsning når spriten ble fortynnet.

Problemet mitt akkurat nå er at PVC viser seg å ikke tåle sterk etanol så godt. Jeg skulle brukt isopropanol i stedet, som er mye mer kompatibelt med PVC. Så nå er slangen gråaktig inni uansett, men denne gangen som følge av påvirkning fra spriten....... :rolleyes:

Mulige årsaksforklaringer og løsning
1. Starsan kan ha reagert direkte med PBW og blitt delvis degradert siden den blir ustabil (usikker på hvilken måte) av baser og oksyderende stoffer (PBW står for begge av dette). Dette kan ha endret eller brutt ned molekylet på bildet over slik at hele eller deler har blitt mindre vannløselig og dermed fettaktig.
2. Siden jeg ikke har skylt etter Starsan og dette har blitt liggende ganske lenge (ukesvis) i slangen, så kan dodecylbenzensolfonsyra ha blitt brutt ned over tid. Dette er naturlig, og skjer heldigvis også i naturen (ellers ville stoffet vært ugreit). Det kan hende et av nedbrytningsproduktene er mindre vannløselig og fettaktig.
3. Det er også mulig at jeg har brukt for sterk blanding av Starsan, som i så fall kan ha forverret 1) eller 2).

Løsningen er uansett:
Alltid skylle med rent vann mellom PBW og Starsan hvis det brukes i slanger. Gjerne også ellers.
Alltid skylle med rent vann etter bruk av Starsan i slanger hvis de skal oppbevares lenge. Og heller bruke Starsan på nytt rett før bruk.

Og skulle det oppstå likevel, så blir det gjennomskylling av slangen med isopropanol.

A

Jeg går for årsak nr. 2.
Hvis man sprayer Star-San på f.eks. gummi og ikke skyller av vil gummien bli grå etter en stund.
Ser det på en gummitopp til en kran jeg har, den og kranen ble sprayet med Star-San for et par uker siden og har ikke vært i bruk etter det. Den har aldri vært i nærheten av PBW.
Prøvde å skylle den med vann nå og den ble som ny etterpå.

Kudos for at du deler nerding på høyt plan. :)

393930327_1088954225849933_2527157981667697855_n.jpg393910021_333842736031912_7314394590552395637_n.jpg
 
Jeg skyller altid med vann, men opplever likevel melkehvite silikonslanger, men det ser ut til å skyldes koking
Merkelig, det der. Jeg har slanger som jeg sikkert har kokt mer enn hundre ganger, og de er like fine.

Jeg tviler jo ikke på at dine er melkehvite, og det må ha en forklaring. Men der er jeg helt i mørke.
 
Merkelig, det der. Jeg har slanger som jeg sikkert har kokt mer enn hundre ganger, og de er like fine.

Jeg tviler jo ikke på at dine er melkehvite, og det må ha en forklaring. Men der er jeg helt i mørke.

Det er ikke alle som er hvite nå som jeg har sluttet å koke dem. Nå skyller jeg bare med varmt vann og evt. star san før jeg bruker de på kald siden
Lar aldri ting stå lenge med star san
 
Mye interessante tilbakemeldinger her! Merker meg at flere ser film eller utfelling av starsan.
Kan også kommentere på det med koking av slanger. Noen typer tåler dette, andre ikke. Det finnes mange typer plaststoffer, og de inneholder ofte ulike stoffer som påvirker egenskapene, slik som mykgjørere. Enkelte av disse, og plasten selv, kan påvirkes av løsemidler eller koking.

Et viktig tips jeg kan legge til. Bruk denne siden for å sjekke om kjemikaliene du skal bruke er kompatible med materialene du skal eksponere.

Her vil du for eksempel kunne se at rustfritt stål (316) har ok bestandighet (B-good, slight corrosion, or discoloration) mot kalsiumklorid, men kun hvis temperaturen er under 48 °C. Lavereverdig stål som rustfritt (304) har enda dårligere egenskaper med tanke på dette (C - fair, not recommended for continuous use*). Dette har du sikkert sett når kalsiumklorid misfarger bunnen av meskekjelen hvis du ikke skynder deg å røre det ut.

Det om det.

*gjelder konsentrert stoff, ikke fortynnet i vann.
 
Elsker slik nerding!

Jeg skyller min Tapcoolerslange kun med Starsan etter bruk, og lar denne væsken stå igjen i slangen. Har ikke opplevd noe avfarging på slangen enda som du nevner.
 
Mine blow-off tube slanger som har enden i starsan med en dråpe de-foam, har blitt hvite ;-)
Må være avskummer'n:).

Jeg har noen småbiter av silikonslange som brukes som overganger etc.. Og de ligger mye - og noen ganger lenge - i starsan. Og ingen av dem har noen form for misfarging.

Silikonslanger tåler svake syrer:
Suitable for neutral liquids, weak acids, weak bases, and some low concentration solvents (https://leadfluid.com/how-much-do-you-know-about-silicone-tubing/)
 
Sist redigert:
Tilbake
Topp