Endret vannkvalitet i Oslo

gustavf

Administrator
Vann og avløpsetaten varsler endret vannkvalitet fra Oset vannbehandlingsanlegg i en periode på minst 14 dager.

Alkaliteten vil reduseres fra dagens 0,6 mmol/l til <0,5 mmol/l. Kalsiuminnholdet vil reduseres fra dagens 15-16 mg Ca/l til < 13 mg Ca/l. Konduktiviteten vil reduseres fra dagens 10 mS/m til < 8,5 mS/m.

Testresultater kommer på https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/drikkevannskvalitet/

Konklusjon: Du skal ha rimelig mye over middels kontroll på bryggevannet for at dette skal ha betydning.
 

gustavf

Administrator
De <13 mg Ca/l osv, er det nye grenseverdier, eller måletoleranser e.l.?

Det er jammet et godt spørsmål. Her er hele mailen:

Hei.

Vann- og avløpsetaten bruker CO2 i vannbehandlingsprosessen, og vår leverandør har i dag varslet leveringsproblemer. Vi starter i dag med å redusere tilsetningen av CO2 og kalk på Oset vannbehandlingsanlegg og vil redusere ytterligere i morgen.

Vi vil opprettholde normal pH, men alkaliteten vil reduseres fra dagens 0,6 mmol/l til <0,5 mmol/l. Kalsiuminnholdet vil reduseres fra dagens 15-16 mg Ca/l til < 13 mg Ca/l. Konduktiviteten vil reduseres fra dagens 10 mS/m til < 8,5 mS/m.

Perioden med endret vannkvalitet vil trolig vare i minst 14 dager. Vi vil også legge ut oppdaterte analyseresultater på våre internettsider straks vi har resultatene klare.

Med vennlig hilsen
Kundeseksjonen, Vann- og avløpsetaten
 

Petter F

Norbrygg-medlem
Ja, ok, høres ut som estimat basert på målinger eller beregninger da. Men som du sa, har trolig liten betydning åkke som.
 

TorfinnS

Norbrygg-medlem
Dette står om rensing i drammensregionen: Røysjø har et meget klart råvann som er ganske surt, med pH på 5,8 - 6,1. Surt vann tærer på ledningsnettet og kan føre til utløsning av uønskede stoffer som befinner seg i rørene. For å motvirke dette tilsettes Røysjøvannet karbondioksidgass (CO2) og filtreres gjennom et marmorfilter (finknust marmor) ved vannbehandlingsanlegget. Når vannet strømmer gjennom og er i kontakt med marmoren (filtermaterialet), løses det ut kalk (bikarbonat HCO3 -). Kalkutløsningen forårsaker at vannets pH, alkalitet og kalsiuminnhold øker. Dette motvirker innvendig tæring på vannrørene. I tillegg dannes et beskyttende sjikt på rørenes innvendige overflate. CO2-gass tilsettes for å bedre vannets evne til å løse ut kalk fra marmoren. Marmoren fungerer samtidig som et rensefilter. Partikler, alger og smådyr vil filtreres fra vannet.
 
Er nok hakket mer avansert i Oslo:


Først tilsetter vi karbondioksid (CO2) og kalk. Denne prosessen heter alkalisering og gir vannet riktig surhetsgrad (pH-verdi). Dette er viktig for å få full effekt av det neste trinnet som er en prosess som kalles kjemisk felling. Vannet tilføres koaguleringsmiddel slik at humus og partikler bindes sammen og danner små klumper (fnokker) som kan fjernes i form av slam. Neste ledd i behandlingen er filtrering som innebærer at vannet føres gjennom bassenger fylt av finkornet sand og små plastkuler (plastgranulater). Kjemisk felling og filtrering utgjør til sammen en såkalt hygienisk barriere. Desinfisering med UV-stråler er en annen barriere. Bestrålingen uskadeliggjør eventuelle mikroorganismer som fremdeles befinner seg i vannet. Til slutt justerer vi surhetsgraden på nytt med karbondioksid og kalk. pH-verdien skal være omtrent 8.0 for at vannet skal tære minst mulig på ledningsnett og sanitært utstyr
 
Topp