Høring - alkoholforskriftens reklamebestemmelser

JensD

Norbrygg-medlem
Norbrygg står på listen over høringsinstanser i forbindelse med endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser.

Med bakgrunn i formålsparagrafen i vedtektene (http://norbrygg.no/index.php/om-norbrygg/vedtekter) har styret vedtatt å svare på de punktene som kan komme til å påvirke hjemmebryggere mer eller mindre direkte. Teksten ligger vedlagt, hvordan punktene kan påvirke hjemmebryggere er kort forklart under:

- "Spørsmål om bevilling for smaksprøver": Dette kan ha en direkte innvirkning på gjennomføring av dommerkurs og publikumsfavoritt-konkurranser.

- "Begrensninger i opplysninger om festivaler o.l.": Norbrygg er tilstede på en del ølfestivaler og ønsker at både medlemmer og personer som er interessert i hjemmebrygging skal kunne få informasjon om dette på forhånd. I tillegg er det mange medlemmer som er interessert i håndbrygget øl. Vi ser det som en fordel at festivalen kan reklamere med hvem som kommer slik at man har en oversikt over utstillere før man eventuelt kjøper billett.

- "Alkoholforskriftens §14-7": Denne dekker i dag utstyr og råvarer til hjemmebrygging. Ved å fjerne denne vil produsenter og leverandører av utstyr til hjemmebrygging ha lov til å reklamere for sine produkter. I tillegg omfatter dette utgivelse og reklamering for bryggebøker som inneholder oppskrifter.

- "Skille mellom sosiale medier og egne nettsider": Denne paragrafen kan påvirke hva kommersielle aktører har lov til å poste på forumet, og vil på den måten kunne begrense tilgangen av informasjon til medlemmene.

Takk til Gustav Foseid for hjelp med å utarbeide svaret.

På vegne av styret
Jens Davidsen
 

Vedlegg

  • 2014-10-02_Høringssvar alkoholforskriftens reklamebestemmelser_Norbrygg-Signert.pdf
    1,4 MB · Sett: 58
Topp