Innkalling til årsmøte i Norbrygg Østfold

realsørpe

Norbrygg-medlem
Innkalling til årsmøte i Norbrygg Østfold

23. februar klokken 19:00 avholdes det fylkesårsmøte i Norbrygg Østfold.

Fylkesårsmøtet avholdes på 42 bar og bowling i Sarpsborg og er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i gjeldende fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.

Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er:

● Årsmelding og regnskap for fylkeslaget
● Arbeidsprogram/aktivitetsplan
● Budsjett.
● Eventuelt innkomne saker
● Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte
● Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
● Valgkomite på 3 medlemmer.

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende på e-post til styret@ostfoldbrygg.no senest 2 uker før møtet.
Antallet delegater som skal delta på landsmøtet fra Østfold er 2.

Vel møtt!
 
Sist redigert:
Tilbake
Topp