Innkalling til årsmøte i Norbrygg Rogaland

JensD

Norbrygg-medlem
Lørdag 11. februar klokken 15:00 avholdes det fylkesårsmøte i Norbrygg Rogaland.

Fylkesårsmøtet avholdes på Cardinal og er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i gjeldende fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.

Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er:
 • Arbeidsprogram/aktivitetsplan
 • Budsjett.
 • Eventuelt innkomne saker
 • Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte
 • Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
 • Valgkomite på 3 medlemmer.
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet.

Antallet delegater som skal delta på landsmøtet fra Rogaland er 4.

Budsjettforslag og forslag til styresammensetning ligger vedlagt.

Vel møtt!
 

Vedlegg

 • Budsjett 2017 - Rogaland.pdf
  208,1 KB · Sett: 58
 • Valgforslag Rogaland.pdf
  88,1 KB · Sett: 69
Topp