Innkalling til årsmøte i Norbrygg Troms

JensD

Norbrygg-medlem
Torsdag 9.februar klokken 20:00 avholdes det fylkesårsmøte i Norbrygg Troms.

Fylkesårsmøtet avholdes på studenthuset DRIV i Tromsø og er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i gjeldende fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.

Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er:
  • Årsmelding og regnskap for fylkeslaget
  • Arbeidsprogram/aktivitetsplan
  • Budsjett.
  • Eventuelt innkomne saker
  • Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte
  • Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
  • Valgkomite på 3 medlemmer.
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet.

OBS! Sittende styre og valgkomite vil oppfordre medlemmene å nominere medlemmer til styret, både leder og styremedlem.

Eventuelle saker og nominasjoner kan sendes styret og valgkomite på epost tromso.hjemmebrygg@gmail.com

Antallet delegater som skal delta på landsmøtet fra Troms er 1.

Vel møtt!

Vennlig hilsen Styret i Norbrygg Troms, tidl. Tromsø hjemmebryggerlaug
 
Tilbake
Topp