Mesking og vannmengde. Biab.

HåvardF

Norbrygg-medlem
Min erfaring er at utbyttet blir høyere hvis jeg rører rundt i posen under meskingen. 2-3 ganger på en times mesking.
Jeg skyller som regel med 10 liter vann. Regner ut meskevolumet ut ifra det. Et typisk vannregnskap for en IPA med 7 kg malt.

27 l innmesk
- 7 l som malten spiser.
+ 10 skylling
= 30 liter til koking.
- 2.5 liter i avdamping
- 2.5 liter trub.
= 25 liter i gjæringsbøtta.

Ender stort sett opp med 73-75 i effektivitet.

Kan noe også at dette også være at vørteren krymper ved nedkjøling? Ifølge boka «Ølbrygging fra hånd til munn» kan dette tallet regnes til rundt 4%.
 
Topp