Nyhetsbrev fra Norbrygg Vestfold, nr. 1, mars 2020

nanoTAPP

Administrator
Innhold:
  1. Velkommen til nye medlemmer og noen aktiviteter i 2020
  2. Årsmøte
  3. Landsmøte
  4. Konstituerende styremøte
  5. Flere styremedlemmer
  6. Ny fylkeslagsside
  7. Usmak kurs
  8. Av og med – et kvinneprosjekt i Norbrygg
  9. Videre aktivitet

1. Velkommen til nye medlemmer og noen aktiviteter i 2020

Norbrygg er en landsdekkende og ideell organisasjon for alle med interesse for hjemmebrygging. Vi er en organisasjon i vekst, og vi ønsker spesielt velkommen den økende andelen kvinner og studenter blant våre medlemmer.

Vi ønsker å skape attraktive tilbud og et godt og inkluderende miljø for alle. I år får du mulighet til å delta på mange ulike aktiviteter, blant annet kurs i å gjenkjenne usmaker, smakekvelder og mye mer etter hvert som vi kommer skikkelig i gang. På fylkeslagets nettsider norbrygg.no/vestfold finner du alltid oppdatert oversikt over alle planlagte tilbud og aktiviteter. Alle arrangementer vil også bli kunngjort på Vestfold-delen av Norbrygg-forumet og til høyre på hjemmesiden til Norbrygg.

Vi vil gjerne høre fra deg. Har du tips, ideer, forslag eller ønsker er det kjærkommen tilbakemelding for å kunne tilby det rette for våre medlemmer. Tilbakemeldinger kan sendes til vestfold@norbrygg.no. Henvendelser relatert til medlemskap sendes til medlemsavdelingen på medlem@norbrygg.no eller se informasjon på norbrygg.no/medlemsinformasjon.

Norbrygg Vestfold avholdt årsmøte 27. februar og du leser mer i neste punkt 2.

Husk at du som Norbrygg-medlem får rabatt hos de fleste bryggebutikker. Rabattkodene finner du på medlemskortet og på medlemsseksjonen av forumet.


2. Årsmøte

Det ble avholdet ekstraordinært årsmøte i Norbrygg Vestfold på Færder Mikrobryggeri torsdag den 27. februar 2020. Møtet ble ledet av Morten Sevland og Finn Berger fra sentralstyret i Norbrygg. Referat er lagt ut på Norbrygg Forum - Fylkeslag/Fylker/Vestfold

Følgende personer meldte seg selv, og ble valgt inn i styret ved akklamasjon

John Glattetre
Knut Roger Kristoffersen
Lars Erik Lund
Thor-Anders Pedersen

Valg av leder skjer på styrets konstituerende møte.
Styret beslutter sted og dato for møtet.
Landsmøtedelegater velges på første styremøte. Styreleder bør være delegat.


3. Konstituerende styremøte

Styret i Vestfold fylkeslag hadde sitt konstituerende årsmøte tirsdag den 03.03.2020.

Resultatet av valget er

Knut-Roger Kristoffersen, 3151 Tolvsrød, Leder, deltar på landsmøtet
John Glattetre, 3183 Horten, Sekretær
Lars Erik Lund, 3117 Tønsberg, Økonomiansvarlig
Thor-Anders Pedersen, 3179 Åsgårdstrand, IT/Webansvarlig, deltar på landsmøtet

Se Vestfolds forumside for referat.


4. Landsmøte

Lørdag 18. mars 202 avholdes Norbryggs landsmøte (tidl. Årsmøtet) i Norbrygg lokaler i Oslo. Knut-Roger og Thor-Anders fra Vestfolds fylkeslag deltar på møtet. Ønsker du informasjon om Landsmøte kan du lese på Norbrygg hjemmeside «Norbrygg\Landsmøte».


5. Flere styremedlemmer

Som du vil se av styrelisten, er søndre Vestfold ikke representert. Dette ønsker vi å rette på ved at vi får 1-2 fra f.eks. Sandefjord og Larvik regionene til å bli med oss i styret. Valget gjøres på samme enkle måte som på det ekstraordinære årsmøtet.: den første fra Sandefjord- og den første fra Larvik regionen som melder seg til vestfold@norbrygg.no er med oss. Vi er 4 fra før og det er ingen store forpliktelser. Vi ønsker flere hoder å jobbe videre med slik at Norbrygg Vestfold skal vokse og vi kan tilby bryggekolleger mange gode fine aktiviteter og fordeler. Send oss en e-post!


6. Ny fylkeslagsside

Vi gjenopptar nettsiden vår på norbrygg.no/vestfold. Der vil det ligge kontaktinformasjon til styret, oppdatert informasjon om kurs og arrangement for medlemmene og annen relevant informasjon som vi ønsker å kommunisere ut.


7. Usmak kurs

Den første aktivitet vi planlegger er usmak kurs for våre betalende medlemmer.

Acetaldehyd? Diacetyl? DMS? Fenoler? Banan? Papp?

Dette er noen av usmakene som fra tid til annen kan forekomme i øl, både fra de store bryggeriene, mikrobryggerier og hjemmebrygg. For å kunne lage et feilfritt øl og dermed bli en bedre brygger er det en stor fordel å kunne kjenne igjen disse smakene, samt hva som er de vanligste årsakene til at de forekommer.

Norbrygg har standard smakesett som kan brukes for å lære seg om usmaker i øl. Du kan lese mer om dette på Norbrygg sine nettsider under «Bedømming av øl» og «Usmak-smaking»

Vi har ikke endelige planer på plass, men vi tenker på ett i søndre- og ett i nordre Vestfold. Så vil tiden vise om det er behov for flere slike kurs. Vi holder oppdatert informasjon om aktiviteter på vår fylkeslagside på norbrygg.no/vestfold.


8. Av og med – et kvinneprosjekt i Norbrygg

Norbrygg Oslo har økt fokus på Norbryggs kvinner i år. Med foregangskvinnen og bloggeren Sølvi “Ølhunnen” Strifeldt har Norbrygg Oslo derfor startet en satsning vi kaller “Av og med”. Du kan lese mer om denne satsningen her og ta kontakt direkte med Sølvi på solvi@norbrygg.no for mer informasjon. Kjenner du noen som kan være interessert så videreformidle informasjonen.


9. Videre aktivitet

På vårt styremøte diskuterte vi en del aktiviteter som bør kunne bli spennende. Vi velger å ikke gå ut med noen planer nå, men satser på å få usmakkursene i havn. Har du forlag til aktiviteter så vil vi gjerne høre om dem!

Nå er Norbrygg Vestfold i gang!


Norbrygg tar personvern alvorlig, og har derfor gjort tiltak for å være i tråd med The General Data Protection Regulation (GDPR). Her finner du litt informasjon om hvordan du kan få innsyn i de opplysningene vi har om deg, avmelde deg av nyhetsbrev, og hvordan du kan få slettet de om du ønsker.


Bryggerhilsen fra styret i Norbrygg Vestfold
 
Tilbake
Topp