Pga en produksjonsfeil: tilbakekalling av BB30 kjøpt etter okt 2015

Olbrygging.no

Samarbeidspartner
Tilbakekallingen gjelder et parti BB30 G3 som har blitt solgt etter oktober 2015. Vi har oppdaget en produksjonsfeil på noen av disse og hvor styringskortet for effektreguleringen er montert for nært displayet, slik at overoppheting av de elektroniske komponentene kan forekomme.

Merk at dette gjelder noen, men ikke alle enhetene fra det aktuelle partiet. For å sjekke om din BB30 G3 er omfattet av feilen må du snu den opp ned og se om en eller begge skruene som holder styringskortet er plassert på baksiden av displayet, som vist på bildet. Om begge skruene står plassert ut til en av sidene for displayet, evt med større avstand til displayet trenger du ikke foreta deg noe.

Om du finner at din BB30 G3 har denne feilen må du ta kontakt med oss slik at vi kan utbedre den. Send gjerne bilde og informasjon om kunde- eller ordrenummer til support@olbrygging.no

Vi vil da sende deg en returlapp slik at du kan sende din BB30 G3 til oss. Ved mottak vil vi flytte innfestingen og evt skifte ut komponenter, dersom det er behov for dette.

BB30G3 med feilmonert styringskort.jpg
 
Topp