Moderering

Finn Berger

Moderator
Har du synspunkter på moderering? Denne tråden er til for diskusjoner om dette temaet.

Moderering skal sørge for at forumreglene blir etterlevd. De finner du her: https://forum.norbrygg.no/threads/retningslinjer-for-bruk-av-forumet.3/ Regler kan også diskuteres, men det er i så fall en annen diskusjon, så om det er en regel du mener bør endres, eller om det er en regel du savner, så lag en egen tråd om det.

Hovedmålene, slik jeg ser det, må være å få et forum
  • som er oversiktlig, slik at du lett kan finne tråder om de temaene du er interessert i. (Her er sjølsagt søkefunksjonen også til hjelp.)
  • der det som postes i en tråd har å gjøre med trådens tema
  • der det diskuteres på en saklig måte
  • der folk opplever at det er trivelig å være, uansett kunnskaps- og ambisjonsnivå
Dette vil sikkert alle synes er greie prinsipper. Men hvor strengt skal vi kreve at de etterleves? Kan de bli tvangstrøyer om det skal slås ned på alt som kan tolkes som brudd på dem?

De to siste punktene henger nøye sammen. Saklighet innebærer at man diskuterer sak, og ikke, hverken direkte eller indirekte, angriper personen. Det er ikke greit hverken å kalle noen dum, eller å karakterisere et standpunkt som dumt. Og dersom vi sørger for at ingen opplever å bli utsatt for det her på forumet, har vi sørga for at alle kan ytre seg uten å være redd for å oppleve at det er ubehagelig. Her mener jeg det er riktig å håndheve prinsippet strengt. Så sjøl om du mener du har all verdens gode grunner for å mene at noen er helt idiot, så blir posten din sletta hvis du faller for fristelsen til å kalle vedkommende for idiot.

De to første punktene henger også sammen. Her dreier seg om at forumet skal være nyttig og funksjonelt. Det er ganske kjedelig om du finner en tråd om et tema som interesserer deg, og opplever at det meste ikke handler om trådtemaet. Det er heller ikke greit om du søker på noe, og finner at det er diskutert i en mengde tråder som stort sett handler om helt andre ting.

Likevel; her tenker jeg det kan være nyttig å skjelne mellom avsporinger og digresjoner, sjøl om det ikke alltid er så lett. En digresjon er en liten avstikker ut i terrenget fordi du ser noe interessant der ute mens du vandrer langs den varda stien. Noen ganger må det være lov. En avsporing, derimot, ødelegger turen - og om den fører til en interessant diskusjon, så er det på en måte ekstra ille, fordi den diskusjonen da blir gjømt bort under feil overskrift.

Det er relativt enkelt å la være å kalle en du er uenig med, for idiot, og jeg ser egentlig ingen unnskyldning for å gjøre det. Men det er fryktelig vanskelig å la være å kommentere noe som blir sagt som du synes det er helt nødvendig å kommentere - kanskje særlig hvis du mener det er feil - sjøl om kommentaren din ikke helt har med temaet i tråden å gjøre. Du bør kanskje til og med gjøre det, og da må det være lov å gjøre det - men sørg samtidig for at det ikke blir innledninga på en lang diskusjon som kan bli en avsporing. For da har vi en situasjon der innlegg må flyttes - og det bør strengt tatt være unødvendig.

Noen tråder er mer åpne, som tråden for dumme spørsmål, tråden for å rapportere om dangens bryggeprosjekt eller om dagens ølkonsum etc.. I disse kan det dukke opp diskusjoner som ikke har med temaet å gjøre. Det synes jeg må være greit. Og om det som sies stort sett er sånt som har vært sagt andre steder, så er det kanskje ikke noe stort behov for å flytte det. Men om du introduserer noe nytt og interessant, bør du ikke gjøre det i en av disse trådene. Og noen ganger må innlegg flyttes av den grunn.

Ellers; humor må være lov - om det ikke tar overhånd:).
 
Sist redigert:
Tilbake
Topp