Protokoll fra årsmøtet 2015

johanj

Norbrygg-medlem
Her finner dere den signerte protokollen fra årsmøtet 2015. Vedlagt er også møteinnkallingen med alle sakspapirene, og de forslag til vedtak som ble behandlet av årsmøtet.
 

Vedlegg

  • Årsmøteprotokoll 26.04.2015.pdf
    1,4 MB · Sett: 51
  • Årsmøtepapirer-Norbrygg-2015.pdf
    731,5 KB · Sett: 30
Tilbake
Topp