Referat fra styremøte i Interimsstyre i Norbrygg TELEMARK

Harald N

Norbrygg-medlem
Tid: Mandag 23.01.17
Sted: Gunnar Knudsens veg 28, Skien
Tilstede: Eirik Sannes Østerlid, Henning Nilssen, Jens Davidsen, Harald Nygård (ref.)

Møte: Forberedelser og innkalling til Årsmøte

Tid for Fylkesårsmøte.
Tid for Fylkesårsmøte satt til tirsdag 28 februar 2017, kl. 19:00.

Sted for Fylkesårsmøte.
Sted for Fylkesårsmøte blir Blaa Mat og Bar, Adresse: Storgata 174, 3915 Porsgrunn.

Innkalling til Fylkesårsmøte. Ansvarlig Harald. Sendes Jens.
Mal fra Norbrygg brukes.
  • Det legges til en tekst hvor medlemmene oppmuntres til å melde seg på hvis de ønsker å bidra i styre av Fylkeslaget.
  • Det legges til en kortfattet tekst med forslag til aktiviteter og nivå for fylkeslaget.
Saksforberedelser til Fylkesårsmøte.
  • Årsmelding og regnskap for fylkeslaget – Ikke aktuelt.
  • Arbeidsprogram/aktivitetsplan – Harald Forbereder dette til fremleggelse på årsmøte.
  • Budsjett. – Eirik forbereder dette til fremleggelse på årsmøte.
  • Eventuelt innkomne saker
  • Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte -
  • Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
  • Valgkomite på 3 medlemmer.

Oppfølgingsmøte.
Det avholdes møte for å forberede Fylkesårsmøte 13. februar kl. 19:00, Gunnar Knudsens veg 28.
 
Tilbake
Topp