Referat fra styremøter

Her kommer referatene fra avholdte styremøter.
De vil komme fortløpende heretter.
 

Vedlegg

 • Referat fra sentralstyremøte i Norbrygg, avholdt 19.04.2017.pdf
  194,5 KB · Sett: 20
 • Referat fra sentralstyremøte i Norbrygg, avholdt 01.06.2017.pdf
  203,6 KB · Sett: 14
 • Referat fra sentralstyremøte i Norbrygg, avholdt 28.06.2017.pdf
  200,3 KB · Sett: 13
 • Referat fra sentralstyremøte i Norbrygg, avholdt 18.08.2017.pdf
  190,2 KB · Sett: 17
 • Referat fra sentralstyremøte i Norbrygg, avholdt 27.09.2017.pdf
  177,8 KB · Sett: 16
 • Referat fra sentralstyremøte i Norbrygg, avholdt 25.10.2017.pdf
  544 KB · Sett: 42
Referat fra sentralstyremøte i Norbrygg, avholdt 29.11.2017
 

Vedlegg

 • Referat fra sentralstyremøte i Norbrygg, avholdt 29.11.2017.pdf
  672,2 KB · Sett: 73
Referat fra styremøte avholdt 31.01.18
 

Vedlegg

 • Referat fra sentralstyremøte i Norbrygg, avholdt 31.01.2018.pdf
  634,7 KB · Sett: 16
Referat fra styremøte avholdt 28.02.18
 

Vedlegg

 • Referat fra sentralstyremøte i Norbrygg, avholdt 28.02.2018.pdf
  530,7 KB · Sett: 49
Referat fra andre styremøte denne perioden er vedlagt. Møtet ble avholdt 20. juni 2018 som et nettmøte.

Saker som ble behandlet:

Oppfølging av saker som er behandlet tidligere:
1/18-19: Konstituering
2/18-19: Årshjul

Nye saker:
3/18-19: Leieavtale Drammensveien 43
4/18-19: Oppfølging av fylkeslag
5/18-19: Fylkesledersamling 31.8 - 2.9 2018
6/18-19: Status økonomi

Under eventuelt:
A. Status dommerkomiteen
B. Uklarheter rundt utgiftsrefusjon
C. Mulig samarbeidsavtale
 

Vedlegg

 • Referat fra sentralstyremøte 02-18-19.pdf
  559,5 KB · Sett: 73
Referat fra tredje styremøte denne perioden er vedlagt. Møtet ble avholdt 22. august 2018 som et nettmøte.

Følgende saker ble behandlet:

Oppfølging av saker som er behandlet tidligere:
Sak 1/18-19 Konstituering
Sak 5/18-19 Fylkesledersamling
Sak 6/18-19 Status økonomi

Nye saker:
Sak 8/18-19 Logistikkavtale (oppfølging av tidligere eventuelt-sak)
Sak 9/18-19 Underskuddsgaranti Internasjonal bryggerhelg i Kristiansund
Sak 10/18-19 Publikums favoritt 2019
Sak 11/18-19 Styresamling høst
 

Vedlegg

 • Referat fra sentralstyremøte 03-18-19.pdf
  108,4 KB · Sett: 41
Referat fra tredje styremøte denne perioden er vedlagt. Møtet ble avholdt 22. august 2018 som et nettmøte.

Følgende saker ble behandlet:

Oppfølging av saker som er behandlet tidligere:
Sak 1/18-19 Konstituering
Sak 5/18-19 Fylkesledersamling
Sak 6/18-19 Status økonomi

Nye saker:
Sak 8/18-19 Logistikkavtale (oppfølging av tidligere eventuelt-sak)
Sak 9/18-19 Underskuddsgaranti Internasjonal bryggerhelg i Kristiansund
Sak 10/18-19 Publikums favoritt 2019
Sak 11/18-19 Styresamling høst
Hvem er den internasjonale bryggerhelten som kommer til Kristiansund? Palmer? Isåfall dekker @Finn Berger underskuddsgarantien av egen lomme. :p
 
Dessverre har ikke referat fra styremøtet i september blitt lagt ut. Her er det, litt forsinket.
 

Vedlegg

 • Referat fra sentralstyremøte 04-18-19.pdf
  432,6 KB · Sett: 50
Vedlagt er referat fra styremøte 24. oktober 2018.

Saker behandlet:
 • Status økonomi
 • Publikums favoritt 2019
 • IT-løsninger for Norbrygg
 • Status dommerkomiteen
 • NM 2019
 • Hjemmebryggerhelga 2019
 • Brygging av NM-vinneren 2018
 • Vit hva du drikker
@Oberstbräu kan legge spesielt merke til at det i saken om publikums favoritt har kommet inn nye momenter.
 

Vedlegg

 • Referat fra sentralstyremøte 05-18-19.pdf
  425,6 KB · Sett: 71
Nok en gang litt forsinket, så kommer referat fra styremøte i januar.
 

Vedlegg

 • styremotejanuar2019.pdf
  70,7 KB · Sett: 60
Referat fra sentralstyremøte 14. - 16. juni 2019 (Warszawa)
 

Vedlegg

 • PDF versjon av Norbrygg - referat fra sentralstyremøte 14. - 16. juni 2019 (Warszawa).pdf
  154,7 KB · Sett: 62
Referat fra sentralstyremøte 14. - 16. juni 2019 (Warszawa)
Klager litt på punkt 19:
Dommertreningen fordeles på 3 regioner; Østlandet (Oslo),
Vestlandet (Rogaland/Stavanger), Midt- og Nord-Norge
(Trøndelag/Trondhjem). Hvert område må ha én person som er
ansvarlig for arbeidet. Dommere kan delta på samlinger utenfor egen
region, og det er viktig av hensyn til behovet for å skape en enhetlig
kultur at de til en viss grad gjør det.

Kunne kanskje delt opp Vestlandet siden det for tida er god aktivitet i Bergen og omeign. Kan bli utfordrande for Hordaland å dra til Rogaland på dommertrening.
 
Referater fra høstens sentralstyremøter.
 

Vedlegg

 • Referat sentralstyremøte 29. august 2019.pdf
  123,3 KB · Sett: 16
 • Referat fra nettmøte onsdag 18. september 2019.pdf
  118,3 KB · Sett: 14
 • Referat fra sentralstyremøte i Kristiansand 22. september 2019.pdf
  113 KB · Sett: 19
Tilbake
Topp