Referat fra styremøter

Kjell Magne Hjelle

Fylkesstyre
Referat fra sentralstyremøte 14. - 16. juni 2019 (Warszawa)
Klager litt på punkt 19:
Dommertreningen fordeles på 3 regioner; Østlandet (Oslo),
Vestlandet (Rogaland/Stavanger), Midt- og Nord-Norge
(Trøndelag/Trondhjem). Hvert område må ha én person som er
ansvarlig for arbeidet. Dommere kan delta på samlinger utenfor egen
region, og det er viktig av hensyn til behovet for å skape en enhetlig
kultur at de til en viss grad gjør det.

Kunne kanskje delt opp Vestlandet siden det for tida er god aktivitet i Bergen og omeign. Kan bli utfordrande for Hordaland å dra til Rogaland på dommertrening.
 

Finn Berger

Moderator
Referater fra høstens sentralstyremøter.
 

Vedlegg

 • Referat sentralstyremøte 29. august 2019.pdf
  123,3 KB · Sett: 15
 • Referat fra nettmøte onsdag 18. september 2019.pdf
  118,3 KB · Sett: 13
 • Referat fra sentralstyremøte i Kristiansand 22. september 2019.pdf
  113 KB · Sett: 18

Finn Berger

Moderator
Referat fra sentralstyremøte 24 - 26. januar i Oslo
 

Vedlegg

 • Referat fra sentralstyremøte i Oslo 24.-26. januar 2020.pdf
  162,5 KB · Sett: 57

Finn Berger

Moderator
Referat fra to siste styremøter:
 

Vedlegg

 • Referat sentralstyremøte 11. mars 2020.pdf
  116,7 KB · Sett: 18
 • Referat fra sentralstyremøte 26 februar 20202.pdf
  124,4 KB · Sett: 14

Finn Berger

Moderator
Referat fra styremøte 17. april 2020
 

Vedlegg

 • Referat fra nettmøte i sentralstyret i Norbrygg 17. april 2020..pdf
  100,8 KB · Sett: 50
Topp