Sakspapirer til årsmøtet 30. mai 2013

gustavf

Administrator
Sakspapirene til årsmøtet er i hovedsak klare, men er ikke lagt ut på årsmøtesidene enda. Her kommer de på forumet, inntil videre. Regnskapet kommer senere. Innkomne saker må sendes inn senest 20. mai, men foreløpit har det ikke kommet noen.
 

Vedlegg

 • Arbeidsprogram 2013-2014.pdf
  62,2 KB · Sett: 277
 • Budsjettforslag - Ark1.pdf
  33 KB · Sett: 243
 • Kontingentforslag.pdf
  49,5 KB · Sett: 280
 • Styrets beretning 2012-2013.pdf
  104,3 KB · Sett: 261
 • Valgkomiteensinnstilling.pdf
  38,3 KB · Sett: 199
Det har kommet ei endring i innstillinga fra valgkomiteen:
T. Kristoffersen må trekke sitt kandidatur til styret og det fører til noen endringer.

Tor Gilje foreslås til fast plass i styret, i stedet for andre vara. Runar Stock blir nytt forslag til andre vara og Tony André Haugen (Ålesund) foreslås som tredje vara.
 
Og her er regnskapet. Dessverre har det vært litt kluss med forsendelse av papirene til revisor, så revisors beretning ser ut til å ikke være klar til årsmøtet.
 

Vedlegg

 • regnskap norbrygg ferdig 2012 - Resultat og balanse.pdf
  69,1 KB · Sett: 162
Minner om at årsmøtet begynner på chat/IRC nå: http://www.pvv.org/~gustavf/2013/norbrygg.html
 
I påvente av referatet klipper jeg inn møteloggen her:

[19:57] *** johanj has joined #norbrygg
[19:57] *** Topic is: Velkommen til årsmøte. Sakspapirer på http://norbrygg.no/forum/index.php/topic,15023.0.html [19:57] *** Topic set by Gustav!gustavf@horisont.pvv.ntnu.no [Thu May 30 15:38:29 2013]
[19:57] *** johanj JIKvig RogerH DanOve JensD EduardM LarsBj Gollum larssole anchr Gustav toystein erlesor Mithrandir
[19:57] *** vaff has joined #norbrygg
[19:57] <JensD> renner jo inn...
[19:57] <EduardM> Man kan nok si at NM kanskje vekker større begeistring
[19:57] *** kristnau has joined #norbrygg
[19:57] *** Edvard has joined #norbrygg
[19:58] <LarsBj> Det var jo derfor vi prøvde å kombinere de to før....
[19:58] <Mithrandir> jeg synes nå ikke oppmøtet er håpløst her heller
[19:59] *** Svein has joined #norbrygg
[19:59] <Gustav> NM har jo vokst og blitt litt i største laget. Kanskje det er en vinn-vinn å kombinere.
[19:59] *** tfheen has joined #norbrygg
[19:59] <Gustav> Får fler folk på årsmøte og får skremt noen vekk fra NM.
[19:59] <tfheen> sånn, bruke en ircklient med navn som forvirrer litt mindre.
[19:59] *** TorGilje has joined #norbrygg
[20:00] *** Svein Quit ("http://webchat.xs4all.nl ")
[20:00] *** SveinE has joined #norbrygg
[20:00] <tfheen> skal vi starte?
[20:01] <Gustav> Vente til 5 over?
[20:01] <tfheen> 'k
[20:01] <EduardM> Vi kan vente lite grann.
[20:01] *** vaff is now known as vaff_
[20:03] <Gustav> Ser ikke ut som det kommer flere?
[20:03] *** Ketil has joined #norbrygg
[20:03] *** Atle has joined #norbrygg
[20:04] <EduardM> Alle skal få mulighet til å skjenke seg et godt glass først.
[20:04] <TorGilje> done
[20:04] <RogerH> dersom det går for lenge må man jo ha påfyll
[20:05] <EduardM> Skal vi kjøre i gang?
[20:05] <Gustav> Jepp.
[20:05] <EduardM> Hei, og velkommen allesammen, til det som er etter tam gjetning ser ut til å være Norbrygg sitt 15. årsmøte!
[20:06] <EduardM> Vi er nå her alle samlet til å kunne utøve direkte innflytelse på Norbrygg som forening og virksomhet.
[20:06] <EduardM> Før vi setter i gang vil jeg gjerne takke for de årene jeg har fått lov til å sitte i styret til Norbrygg, med tanke på at dette er siste dag som sådan.
[20:07] <EduardM> Og jeg håper jeg også i fremtiden vil kunne bidra til foreningen og hjemmebrygging generelt.
[20:07] *** stboe has joined #norbrygg
[20:07] <EduardM> Nå over til dagsorden.
[20:08] <EduardM> Alle har sikkert sakslisten foran seg, og hvis ikke, så finner du den her: http://www.norbrygg.no/ [20:08] <EduardM> Først og fremst, godkjenning av innkalling til årsmøte.
[20:08] <EduardM> Kan vi alle si at den er godkjent?
[20:09] <tfheen> jeg vil bemerke at den er for sent sendt ut, men innholdet kan godkjennes
[20:09] *** vaff2 has joined #norbrygg
[20:09] <EduardM> Takk tfheen for ditt innspill.
[20:09] <Gustav> Den skal være sent ut 4 uker før. 4 uker og 2 dager, om jeg husker rett.
[20:09] <tfheen> Gustav: hm, ok, mulig jeg ser feil, og det samsvarer ikke med dato på websidene
[20:09] <tfheen> men, ingen stor greie
[20:10] <EduardM>  Er det ellers noen som gjerne vil si noe om innkallingen?
[20:10] <EduardM> Da vil jeg hevde at innkallingen herved er godkjent.
[20:10] <EduardM> Vi går til punkt 2
[20:11] *** MortenD has joined #norbrygg
[20:11] <EduardM> Først og fremst, valg av møteleder. Gustav Foseid har tidligere vist at han holder tungen rett i munnen når han leder årsmøte, og vi vil gjerne foreslå ham som møteleder.
[20:11] *** vaff_ Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (Ping timeout)")
[20:11] <Gustav> Takk
[20:12] *** tfheen Quit (Connection reset by peer)
[20:12] <EduardM> Ingen innvendinger ser jeg. Da overlater jeg ordet til Gustav.
[20:12] *** tfheen has joined #norbrygg
[20:12] <Gustav> Da skal jeg holde tungene rett i munnene.
[20:12] <Gustav> Som forretningsorden foreslår jeg at vi følger reglene på http://www.pvv.org/~gustavf/2013/norbrygg.html [20:12] <Gustav> Dersom ingen har motforestillinger, bruker vi dem. Det er de samme som på forrige generalforsamling.
[20:12] <Gustav> Vi fortsetter med konstituering av møtet.
[20:12] *** Edvard Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (EOF)")
[20:13] <Gustav> Som referent, foreslår jeg Johan Johansen, sekretær i styret. Til å skrive under protokollen, foreslår jeg Tollef Fog Heen  og Roger Hansen. Er det andre forslag?
[20:13] <Gustav> Tellekorps venter vi med til vi ser om det er nødvendig, med mindre noen vil at det skal velges nå?
[20:13] <johanj> vedtektene tilliser tellekorps
[20:13] <Gustav> Da foreslår jeg johan og meg selv som tellekorps.
[20:14] *** espeunn has joined #norbrygg
[20:14] *** la has joined #norbrygg
[20:14] <Gustav> Ingen andre forslag?
[20:14] *** la Quit ("http://webchat.xs4all.nl ")
[20:14] <Gustav> Vedtatt.
[20:14] <Gustav> Da er det over på de skikkelige sakene. Vi begynner med årsmeldinga. Den kan leses her: http://norbrygg.no/forum/index.php?action=dlattach;topic=15023.0;attach=8701 [20:14] <Gustav> Jeg foreslår at vi bruker noen minutter på ordet fritt rundt den.
[20:16] <Gustav> Det var få kommentarer. Ingen, faktisk.
[20:16] <EduardM> Bra med oversikten over hva styret faktisk har behandlet av mengden med saker.
[20:16] <kristnau> Ser bra ut.
[20:16] <Gollum> jeg synes trenden for foreningen ser bra ut
[20:16] <tfheen> jeg hopper rett til slutten jeg, hva er styrets tanker rundt å få flere kvinner involvert i norbryggs arbeid?
[20:16] <Gustav> At det er vanskelig, dessverre.
[20:16] <johanj> men ønskelig
[20:17] *** vaff2 Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (Ping timeout)")
[20:17] <tfheen> gjøres det noe konkret for å rekruttere flere kvinner til hjemmebryggermiljøet?
[20:17] <kristnau> Har vi noen prosentvis oversikt over kvinnelige medlemmer?
[20:17] <Gustav> Det er mye bedre kjønnsfordeling på NM-arrangementet, for eksempel, enn på andre deler. Det ser ut som de blir færre jo mer organisert det blir.
[20:17] <EduardM> Jeg tror ikke det, men ser man på statistikken til forumet så tror jeg at vi har ca 1 kvinne på hver 60 menn.
[20:17] <Gustav> kristnau: Ja. Tallet er litt godt gjemt, men jeg mener det er ensifret prosent.
[20:18] *** Kpv1974 has joined #norbrygg
[20:18] <kristnau> Nærmere 1 enn 10?
[20:18] *** Wake has joined #norbrygg
[20:18] <Gustav> Husker ikke.
[20:18] *** grove has joined #norbrygg
[20:18] <kristnau> Ok, ikke nødvendigvis viktig heller.
[20:19] <RogerH> Kanskje en oppgave for det nye styret og se på dette?
[20:19] <SveinE> Står logo på sakslista?
[20:19] <Gustav> SveinE: Nei. Den har ikke blitt klar.
[20:19] <Gustav> Vi noterer at statistikk på kjønn hadde vært ønskelig.
[20:20] <RogerH> Kanskje bedre å se på rekruttering
[20:20] <Gustav> Jepp.
[20:20] <johanj> oppgaver til styret kommer vi tilbake til under sak 5 - arbeidsprogram
[20:20] <SveinE> En fadderordning!
[20:20] <Gustav> Da foreslår jeg at vi godkjenner årsmeldinga. De som er IKKE vil godkjenne årsmeldinga gir stemmetegn (*) nå. 1 minutt til å stemme.
[20:21] *** magne72 has joined #norbrygg
[20:21] <RogerH> Er vi alle stemmeberettige?
[20:21] *** magne72 left #norbrygg ()
[20:21] *** magne72 has joined #norbrygg
[20:21] <Gustav> RogerH: Nei.
[20:21] *** magne72 Quit ("http://webchat.xs4all.nl ")
[20:21] *** vonrabben has joined #norbrygg
[20:22] <Gustav> Jeg rotet med sekundene, men jeg tror det er et minutt. Enstemmig godkjent.
[20:22] <Gustav> Neste sak er regnskapet. Så vidt jeg kan se, har vi ikke med oss kasserer, men revisor er her. Regnskapet kan lastes ned her: http://norbrygg.no/forum/index.php?action=dlattach;topic=15023.0;attach=8816 [20:22] *** Kpv1974 Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (EOF)")
[20:22] <Gustav> Dersom det er spørsmål, skal vi fra styret forsøke å svare etter beste evne.
[20:23] *** Erlend has joined #norbrygg
[20:23] *** Tommy has joined #norbrygg
[20:23] <Gustav> LarsBj: Revisor har kanskje en kommentar?
[20:24] <kristnau> Var det budsjettert med såpass overskudd?
[20:24] <Gustav> Vi kan, helt generelt, si at resultatet er godt. Norbrygg har en solid økonomi, som om noe kanskje tyder på et litt for lavt aktivitetsnivå.
[20:24] <LarsBj> Ja et øyeblikk...
[20:24] <LarsBj> Her er en uttalelse fra revisor angående regnskapet: "Fullstendige bilag til regnskapet har ikke blitt oversendt revisor ennå, og regnskapet har derfor ikke blitt fullstendig revidert/revisjonsberetningen er ikke ferdig. Det forventes at regnskapet vil være ferdig revidert 1-2 uker etter at fullstendige bilag er mottatt." 
[20:25] <Gustav> kristnau: Nei, men det er inntektene som har økt mest i forhold til budsjettet.
[20:25] <kristnau> Vil dette da bli midler til aktiviteter for kommende år?
[20:26] <Gustav> Ja. Vi kommer straks til budsjettet.
[20:26] <SveinE> Det må vel sies å være positivt at aktiviteten har økt betraktelig sammenlignet med året før!
[20:27] <Gustav> Ettersom regnskapet ikke er revidert, foreslår jeg følgende vedtak: Årsmøtet tar regnskapet til etterretning. Endelig godkjenning utsettes til neste årsmøte.
[20:27] <RogerH> Inntektene doblet gir 5doblet overskudd ===> tilsier lavt engasjement på andre aktiviteter
[20:27] <tfheen> Gustav: tenker du at vi tar et ekstraordinært årsmøte når revisjon er klart?
[20:27] <Gustav> tfheen: Nei. Det får bli sak til neste år.
[20:27] <tfheen> ok
[20:27] <johanj> kan revisor si noe om sannsynlig utfall av ferdigstilt revisjon på nåværende tidspunkt?
[20:28] <tfheen> jeg synes det er dumt, men jeg har ikke et bedre forslag.
[20:28] <DanOve> Vi kan vel ikke godkjenne et regnskap som ikke er revidert?
[20:28] *** Gahr has joined #norbrygg
[20:28] *** vaff3 has joined #norbrygg
[20:28] <Gustav> DanOve: Nei, det kan vi ikke. Derfor er forslaget "ta det til etterretning" og utsette godkjenning.
[20:28] <LarsBj> Ja, jeg har gått gjennom det meste av posteringene, og det ser stort sett ok ut, men selve bilagene mangler, og ellers var det noe rusk her og der med posteringene, men ikke mer enn at det burde gå greit å rette opp.
[20:29] *** vaff3 is now known as TrygveF
[20:29] <RogerH> Har vi noen andre valg?
[20:29] <Gollum> jeg synes det er ryddig å ta det til etteretning nå, og så behandle det neste år. Om det er svært kritiske forhold kan kanskje styret innkalle til ekstraordinær behandling om det er noe som vil påvirke styrekonfigurasjon eller videre drift
[20:29] <espeunn> Regnskapet ser ut til å være noe overfladisk i sine poster, mer detaljer burde kanskje vært standard. Konkurranser/arrangementer er for eksempel veldig vakt.
[20:29] <LarsBj> Det høres vel fornuftig ut
[20:29] *** Aleksander_B has joined #norbrygg
[20:29] <Gustav> Der kom kasserer også.
[20:30] <Gustav> Akkurat i tide til å kunne si noe om regnskapet, før det bankes.
[20:30] *** Gahr Quit ("http://webchat.xs4all.nl ")
[20:30] *** Gahr has joined #norbrygg
[20:30] <LarsBj> I alle år jeg har vært revisor har jeg etterlyst bedre oppdeling av postene, men det ser ikke ut til å skje noe.....
[20:30] *** Aleksander_B Quit ("http://webchat.xs4all.nl ")
[20:30] *** Aleksander_B has joined #norbrygg
[20:31] <DanOve> Hvem er regnskapsfører?
[20:31] <kristnau> LarsBj
[20:31] <kristnau> unnskyld
[20:31] <LarsBj> neida
[20:31] <Gustav> Styret fikk kritikk fra revisor for dårlig oversikt over medlemmer i fjor. Det er bedret, selv om det ikke har gitt seg utslag i bedre innkrevinsrutiner.
[20:31] <kristnau> Aleksander
[20:31] *** Hegers has joined #norbrygg
[20:31] <Aleksander_B> Hoppet innom for å melde ifra at jeg blir litt forsinket. Nettopp ferdig på joss hos Bryggselv Stavanger
[20:32] <Aleksander_B> *jobb. Er hjemme og deltar på møtet om 30+ min
[20:32] *** Hegers1 has joined #norbrygg
[20:32] *** Hegers Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (EOF)")
[20:32] <kristnau> Aleksander_B: Noe kort om regnskapet, ettersom det er sak nå?
[20:32] *** Gahr Quit ("http://webchat.xs4all.nl ")
[20:33] <stboe> Bør forsøke å detaljere mer.
[20:33] *** Gahr has joined #norbrygg
[20:33] *** OySand has joined #norbrygg
[20:33] <Gustav> Da tror jeg ikke det er noe mer konkret om regnskapet, så vidt jeg kan se.
[20:33] <Gustav> Da foreslår jeg at vi stemmer. De som er uenige i "Årsmøtet tar regnskapet til etterretning. Endelig godkjenning utsettes til neste årsmøte." viser stemmetegn (*) nå. 1 minutt.
[20:33] <DanOve> Jeg ser det er satt av 25.000 på budsjettet til ekstern regnskapsfører. Det er nok en god investering nå som aktivitetsnivået øker
[20:34] *** Hegers1 Quit ("http://webchat.xs4all.nl ")
[20:34] *** Aleksander_B Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (EOF)")
[20:34] <espeunn> Jeg mener Norbrygg bør utarbeide ett standardoppsett for regnskap, kanskje i sammarbeid med revisor slik at vi får ett bedre oppsett for regnskap.
[20:35] <Gustav> Da er uttalelsen om regnskap enstemmig vedtatt.
[20:35] <Gustav> Neste sak er styrets arbeidsplan. Kan lastes ned her: http://norbrygg.no/forum/index.php?action=dlattach;topic=15023.0;attach=8698 [20:35] <Gustav> I lys av forrige sak, kan det være greit å merke seg priotert område 1: Organisasjonsutvikling. Hovedfokus på økonomistyring og langsiktig løsning for regnskapsføring.
[20:36] <tfheen> jeg synes den ser fornuftig ut, og særlig punktet Gustav nettopp nevnte, å bli bedre som organisasjon
[20:36] <kristnau> Ja, synes det er viktig å ha fokus på. Organisasjonen er i vekst, så da blir det mer penger å holde styr på.
[20:36] <DanOve> enig
[20:36] <Gustav> Det er et arbeidsprogram som er veldig fokusert på at organisasjonen har voksesmerter og må fokusere på det.
[20:37] <Gollum> jeg kunne ønske en lengre horisont på når de ulike konkurransene skal være. Altså fastsatt dato gjerne et år i forveien
[20:37] <Gollum> og ikke bare ca. årstid
[20:37] <Gollum> det vil hjelpe når det dukker opp regionale deler
[20:37] <Gollum> som skal ha sine arrangementer
[20:37] <Gustav> Det er et godt poeng.
[20:37] <vonrabben> God organisasjon er viktig når andre tar over ulike verv, slik at man ikke må finne opp kruttet hver gang
[20:38] <Gustav> Gollum: Det går også på informasjon og få ut informasjon så snart det faktisk finnes noe å si.
[20:38] <Mithrandir> har man noen konkrete planer for sosiale medier-kommunikasjon, siden det nevnes eksplisitt?
[20:38] <Gustav> Ellers er jo dette punktet, sammen med budsjettet, stedet å si noe om hva som _bør_ gjøres. Hva som allerede er gjort, er jo historie.
[20:39] <Gustav> Mithrandir: Nei, det er en del av et generelt ønske om å nå flere, raskere.
[20:39] *** OySand Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (EOF)")
[20:39] *** grove Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (Ping timeout)")
[20:39] <tfheen> i årsmeldingen sto det av man var en del av et forskningsprosjekt i regi av NF, er dette noe som kommer til å gjøres noe mer med videre?
[20:40] <TrygveF> Sosiale medier er bra for å nå nye folk og informere, men må ikke bli en erstatning for norbrygg-web/forumet og epost for direkte medlemskontakt
[20:40] <Gustav> johanj: Du har vel noe informasjon.
[20:40] *** Gahr Quit ("http://webchat.xs4all.nl ")
[20:40] <johanj> ang NFR-prosjekt er det enda i startgropen
[20:41] <johanj> vi holder på å finne måter Norbryggs medlemmer kan delta på
[20:41] <johanj> men som dere sikker skjønner er dette upløyd mark
[20:41] *** Atle Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (Ping timeout)")
[20:42] <SveinE> Imponerende i alle fall!
[20:42] <johanj> kan ihvertfall si at vi har tilbudt oss å brygge med de urter, hummlesorter og malt som de planlegger å produsere
[20:42] <EduardM> Det gleder jeg meg til!
[20:42] <DanOve> Ang IT-Komite. Så det ble etterlyst medlemmer til denne. Er dette kommet på plass?
[20:42] <EduardM> LarsBj husker sikkert siste gang det ble brygget med norskdyrket malt.
[20:43] <LarsBj> Ja, jeg mener vi brygget med malten fra Ottadalen for ca 5+ år siden
[20:43] <tfheen> IT-komite er etablert og holder på å stable seg på beina og har ca-månedlige møter så langt.
[20:43] <LarsBj> Ølet  ble veldig uklart uten proteinrest...
[20:43] <Gustav> Det ser ikke ut til å være noen veldig konkrete forslag til endringer i arbeidsplanen. Skal vi stemme over den?
[20:43] <Gustav> Som vanlig tar styret med seg diskusjonen.
[20:43] <tfheen> foreløpig jobber vi med å flytte infrastrukturen (forum, websider) over til ProISP, samt at vi ser på hva som trengs å gjøres for å få den oppdatert til dagens standard.
[20:44] *** Atle has joined #norbrygg
[20:44] <tfheen> om det er flere som ønsker å bidra til it-arbeidet så er det ledige plasser
[20:44] <EduardM> tfheen: noen oppdateringer og kanskje noen tilpasninger av kode i forum og nettside, tipper jeg
[20:45] <tfheen> det er en relativt lang backlog å ta tak i
[20:45] *** JohnP has joined #norbrygg
[20:45] <RogerH> Så at det skal arrangeres IKT NM, så vi må jo ha mange med fornuftig bakgrunn til dette
[20:45] <EduardM> tfheen: helt siden jeg begynte i ny jobb for over 2 år siden, anslagsvis.
[20:46] *** JohnP82 has joined #norbrygg
[20:46] <tfheen> EduardM: jeg ser ingen behov for å peke på enkeltpersoner som har eller ikke har gjort ting.
[20:46] <Gustav> Da foreslår jeg at vi stemmer. Forslag til vedtak: "Styrets forslag til arbeidsplan vedtas. " De som er i mot, viser stemmetegn nå (*). 1 minutt.
[20:47] <Gustav> Enstemmig vedtatt.
[20:47] <Gustav> Da er det klart for å vedta kontingent. Det er en uvanlig tung sak i år. Forslaget ligger her: http://norbrygg.no/forum/index.php?action=dlattach;topic=15023.0;attach=8700 [20:47] <TrygveF> (Skal det ikke alltids stemmes både for og imot?)
[20:47] <Gustav> Målet er delvis å øke kontingenten og delvis gå over til å følge kalenderåret.
[20:48] <Gustav> Det er ikke noen grunn til det når ingen stemmer i mot, med mindre det er et behov for å vise at noen stemmer blankt. I et fysisk møtelokale ville jeg gjort dette med akklamasjon.
[20:48] *** JohnP Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (EOF)")
[20:49] <espeunn> <tfheen> EduardM: Nei det burde ikke være nødvendig, som Churchill sa: "Aldri har så få gjort så mye for så mange".... Takk till alle som gjør en ekstra innsats for at vi andre kan kose oss.
[20:49] <kristnau> Hvis jeg klarte å følge alle overgansordningene synes jeg det så greit ut.
[20:49] <DanOve> Jeg ser ingen problemer med å øke kontigenten med kr 50. I denne hobbyen er det ikke medlemskontigenten som drar avgåre med de største kostnadene
[20:49] <Gustav> DanOve: Du kan få sagt det.
[20:49] <TrygveF> Ok, greit nok. Men da bør man vel ikke si at det er enstemmig vedtatt, men heller formulere det slik at det viser at ingen var imot.
[20:50] <RogerH> Det er også viktig å følge kallenderen og ikke innmelding
[20:50] <Gustav> Det er ei ganske kompleks omlegging. Vi vil være ferdig 1. januar 2015.
[20:50] <tfheen> TrygveF: pedantisk, men iofs greit.  Kan vi kalle det vedtatt ved akklamasjon, selv om vi ikke faktisk applauderer?
[20:51] <tfheen> siden det er et velkjent konsept.
[20:51] <JohnP82> Øke litt? 50kr er litt drastisk, ikke det at det er mye, men kunne kanskje startet med 25kr slik at ikke folk får bakoversveis?
[20:51] <DanOve> hører ingen at jeg klapper?
[20:51] <TrygveF> tfheen: jada
[20:51] <Gustav> I forslaget, er det faktisk en liten feil. For eksisterende medlemmer, andre punkt, skal ikke juni være med. D
[20:51] <DanOve> ingen får bakoversveis av 50 kr. Det er en halv halvliter på gardemoen
[20:51] <JIKvig> JohnP82: Lukter ironien
[20:52] <EduardM>
[20:52] <kristnau> Prosentvis er det jo en større endring. Sett som sum er det ikke så mye.
[20:52] <Gustav> Som forfatter av dette innfløkte opplegget, vil jeg derfor foreslo at juni fjernes fra andre punkt for eksisterende medlemmer.
[20:52] <kristnau> Er økt kontigent ment å dekke større aktivitet? Vi kommer vel tilbake til dette på budsjett.
[20:52] <Gustav> Jeg kan også nevne at det ligger inne i budsjettet at den økte kontingenten faktisk skal brukes. Det var foreslått økt kontingent i fjor også, men det ble stemt ned fordi det bare ville øke overskuddet.
[20:52] <espeunn> <Gustav>  Enstemmig vedtatt....
[20:53] *** Atle Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (Ping timeout)")
[20:53] <kristnau> Gustav: OK, bra.
[20:53] <JohnP82> Hva skal det brukes til?
[20:53] <kristnau> Jeg ser jo at det er planlagt å gå i null, men har ikke 2012 budsjettet å sammenlikne hva som er økt.
[20:54] <Gustav> JohnP82: Først og fremst støtte til lokal aktivitet, mer kursing og flere samlinger for tillitsvalgte.
[20:54] <Gustav> I tillegg er det foreslått å leie inn regnskapsfører, som er helt nytt.
[20:55] <JohnP82> Høres bra ut!
[20:55] <Gustav> Da foreslår jeg at vi stemmer. De som mener at forslaget ikke skal vedtas, med endring nevnt over, viser stemmetegn. Andre klapper. 1 minutt fra nå.
[20:55] <TrygveF> Hvor mange medlemmer er vi ca?
[20:55] <Gustav> TrygveF: Se årsmeldinga.
[20:55] *** Atle has joined #norbrygg
[20:55] <vonrabben> vil det bli flere konkurranser som følge av økt kontigent?
[20:55] <Gustav> Nei.
[20:56] <Gustav> Da er budsjettforslaget vedtatt.
[20:56] <EduardM> jeg klapper
[20:56] <Gustav> Bare å glede seg til å få implementert det i nytt medlemssystem...
[20:56] <Gustav> Vi nærmer oss slutten. Budsjettet ligger på http://norbrygg.no/forum/index.php?action=dlattach;topic=15023.0;attach=8699 [20:56] <JohnP82> Blir så mye å brygge ut av flere konkurranser a gitt
[20:56] <stboe> Lokal aktivitet er vel og bra, men aktiviteten er et stykke fra der jeg er. Antar at det nok gjelder mange. Er lokal aktivitet viktig?
[20:57] *** Gard has joined #norbrygg
[20:57] <vonrabben> hva menes med lokal aktivitet, litt mer spesifikt?
[20:57] <DanOve> Det er vel inken minste begrensning på antall medlemer i et lokallag?
[20:57] <Gustav> Skal vi ta de viktigste postene i tur og orden, så tror jeg noen får svar på det de lurer på.
[20:58] <tfheen> DanOve: mindre enn en fungerer vel dårlig.  Mindre enn to er snaut.
[20:58] <kristnau> God idé.
[20:58] <Gustav> Kontingenten øker som nevnt. Mye på grunn av at vi nå skal begynne å purre.
[20:58] <Gustav> Vi kommer til å søke om momskompensasjon, som er statsstøtte til frivillige organisasjoner.
[20:59] <Gustav> Det forventer vi vil gi ca 10.000 kr inntekt, men krever at en revisor må se over søknaden. (Dvs 5.000 i utgift.)
[20:59] <Gustav> Konkurransene som Norbrygg arrangerer går samlet i null (NM, juleøl, bjorleik).
[20:59] <Gustav> Medlemssystemet er dyrt, men viktig. Ca 80.000, pluss porto.
[20:59] <vonrabben> litt off-topic, men er norbrygg med i grasrotandelen?
[20:59] <tfheen> er ikke NM-inntekten veldig lav, eller er det flaskekonkurransen og ikke PF?
[21:00] <Gustav> vonrabben: Nei. Vi kvalifiserer ikke.
[21:00] <Gustav> tfheen: Det er omtrent det som var resultatet i år.
[21:00] <tfheen> (eller er det netto?)
[21:00] <tfheen> ok
[21:00] <Gustav> Det er netto.
[21:00] *** Atle Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (Ping timeout)")
[21:00] <tfheen> det er uvant å føre det sånn, men ok, da skjønner jeg hva som er ment
[21:00] <kristnau> NM har eget budsjett?
[21:00] <Gustav> IT-drift er forumet mm. Vi er blitt for store til å hente inn tjenester overalt, og må begynne å betale.
[21:00] <Gustav> kristnau: Ja.
[21:01] <Gustav> tfheen: Det er mye som er uvant med regnskapene til Norbrygg.
[21:01] <tfheen> Gustav: *host*
[21:01] <DanOve> Hvilket medlemssystem benyttes?
[21:01] <Gustav> Dommerkurs er satt av med 60.000. Det skal tilsi at alle som vil ha dommerkurs skal kunne få det, om noen vil arrangere. Det dekker reise, smakesett osv til en del kurs.
[21:01] <Gustav> DanOve: Vi går over fra Medlemsservice til Hypersys.
[21:01] <Gustav> Markedsføring er satt opp en del, for å implementere ny logo.
[21:02] <Gustav> Regnskapsfører og revisor er nevnt. (Til sammen 30.000)
[21:02] <Gustav> Når det gjelder lokal aktivitet, er det stort sett arrangementsstøtte, i tillegg til at dommerkurs.
[21:02] <Gustav> Så er der reisekostnader for styre og komiteet.
[21:02] <Gustav> Det tror jeg var alt.
[21:03] <DanOve> Er det beregnet 80.000 pr år i medlemsservice eller er det en oppstartskostnad?
[21:03] <Gustav> Så til vonrabben og stboe: Lokal aktivitet er at de som vil dra i gang arrangement kan søke om økomisk støtte og få hjelp til dommerkurs.
[21:03] <Gustav> DanOve: Veldig mye av det er porto og print.
[21:03] <DanOve> ok
[21:03] <stboe> ok
[21:03] <vonrabben> den er grei
[21:03] <EduardM> Det koster å la medlemmer betale, og føre oversikt over det.
[21:04] <JohnP82> Print: er det fakturaer osv?
[21:04] <EduardM> Jeg er glad for at Medlemsservice nå fases ut, det var vanskelig å forholde seg til.
[21:04] *** Bernts has joined #norbrygg
[21:04] <Gustav> DanOve: Ca 30.000 er lisens. Så er det noe reskontroføring. Grunnen til at det går ned, er at vi håper å få flere over på giro via e-post samt at vi har en del passive medlemmer vi nå kommer til å sende purring. Det koster, selv om de ikke betaler.
[21:04] <kristnau> Får vi virkelig doblet kontigentinntektene med det nye systemet og økningen? Det er jo supert.
[21:05] <LarsBj> Hvor mye koster eFaktura?
[21:05] <Gustav> JohnP82: Det er papirfakturaer. Et medlem som får faktura på brev, som skal purres og ender opp med å ikke betale har kostet oss ca 35 kroner.
[21:05] <DanOve> Kan spare mye porto/papir hvis faktura kan sendes på e-post. Alle er jo på nett siden de har forumtilgang
[21:05] <Gustav> LarsBj: eFaktura er ikke støttet av Hypersys. Avtalegiro kommer sannsynligvis.
[21:05] *** Bernts Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (EOF)")
[21:06] <JohnP82> Medlemsblad hadde jo vært topp, men ser det kan bli dyrt..
[21:06] <Gustav> DanOve: Alle er ikke på nett. Vi har fungerende e-postadresse til mellom 50% og 75% av medlemmene.
[21:06] <johanj> danOve: kostnad for 2014 er stipulert til 65000, - med økt medlemstall
[21:06] <DanOve> ok.
[21:06] <Gustav> kristnau: Økningen kommer nok av at det nye systemet har støtte for å sende purringer.
[21:07] <Gustav> kristnau: En ikke helt uvesentlig funksjon, om sant skal sies.
[21:07] <Gustav> Det er lagt inn et par hundre nye medlemmer per år. I praksis kan vi forvente mer, men det er jo et ganske usikkert tall.
[21:08] <DanOve> Jeg synes budsjettet ser bra ut
[21:08] <RogerH> 2 priser for medlemskap med og uten mailadresse?
[21:08] <kristnau> Fint å være litt konservativ der.
[21:08] <Gustav> RogerH: Vanskelig å implementere. Purringer må uansett sendes på papir.
[21:08] <DanOve> eller integrere faktura i forumet
[21:09] <Gustav> DanOve: Det høres veldig enkelt ut. I praksis vil det være ei utvikling av system for flere hundre tusen.
[21:09] <DanOve> ser den
[21:10] <EduardM> Jeg begynner nesten å klappe nå
[21:10] <tfheen> vi vil prøve å pushe folk over på elektroniske løsninger, men blant annet siden alt gjøres på frivillig basis så tar ting en del tid.
[21:10] *** Rolv has joined #norbrygg
[21:10] <RogerH> Legges det på purregeby?
[21:10] <tfheen> dvs, enten tar det tid eller så koster det penger.
[21:11] <Gustav> Jeg har jobbet mye med kontingent og tilhørende poster i budsjettet. Med så mange medlemmer som ikke betaler, er det mye usikkerhet. Norbrygg har økonomi for å tåle litt underskudd, men dette budsjettet krever mye tettere økonimoppfølging fra styret.
[21:11] <Gustav> RogerH: Er usikker. Jeg har møte med dem på mandag.
[21:11] *** ChristerL has joined #norbrygg
[21:11] *** Atle has joined #norbrygg
[21:12] <tfheen> jeg tror vi kan velge å legge på purregebyr, ut fra det jeg forsto på møtet med dem tidligere
[21:12] <Gustav> RogerH: Systemet følger kravene til Fordelingsutvalget veldig tett, hva som gjøres kan av og til være litt spesielt.
[21:12] <tfheen> men det ble ikke direkte spurt om.
[21:12] <RogerH> OKI
[21:12] <Gustav> Er det noen som ønsker å flytte på noen penger i budsjettet?
[21:12] *** runeamunds has joined #norbrygg
[21:12] <Gustav> Jeg regner med at LarsBj gjerne vil beholde pengene til regnskapsfører.
[21:13] <LarsBj> Ja takk, jeg tar gjerne de pengene
[21:13] <LarsBj> eller gi dem til en profesjonell regnskapsfører
[21:13] <Gustav> Da foreslår jeg at vi stemmer. Jeg sa i sted at vi stemte over budsjett, det var jo litt feil. Da var det kontingent. NÅ er det budsjett.
[21:14] <kristnau> Det er jo mer detaljert enn tidligere, så vanskelig å si noe på postene. Synes det ser bra ut.
[21:14] * tfheen klapper
[21:14] <Gustav> De som er for budsjettet klapper i stuene. De som er i mot viser stemmetegn. 1 minutt nå.
[21:14] <DanOve> klapp-klapp-klapp
[21:14] <kristnau> Tar meg selv i å klappe... Fruen ser rart på meg.
[21:15] <EduardM> Klapp-klapp!
[21:15] <Gustav> Budsjettet er da vedtatt. Vi går til siste sak.
[21:15] <Gustav> Valg.
[21:15] <Gustav> kristnau: Skal jeg klippe inn valgkomiteens forslag, eller vil du?
[21:15] <kristnau> Du kan godt klippe det inn om du har det foran deg.
[21:15] <Gustav> Valgkomiteens innstilling er:
[21:15] <Gustav> Leder: Gustav Foseid (Oslo)
[21:15] <Gustav> Styremedlemmer: Johan Johansen (Nordnorge), Jens Davidsen (Sørøstlandet), Jørn Idar Kvig (Østlandet, Roger Hansen (Østlandet), Jacob Andreas Hansen (Trøndelag) og Tor Gilje (Vestlandet)
[21:15] <Gustav> Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: 1. Tollef Fog Heen (Østlandet) 2. Runar Stock (Nordnorge) og 3. Tony André Haugen (Vestlander)
[21:16] *** stboe Quit ("http://webchat.xs4all.nl ")
[21:16] <Gustav> Valgkomite: Kristian Bunkholt Nauste (Østlandet) (leder), Carl Stiegler (Østlandet) og Svein Moholt (NordNorge)
[21:16] <Gustav> Revisor: Lars Bjørnstad (Østlandet)
[21:16] <Gustav> Er det andre forslag?
[21:16] *** stboe has joined #norbrygg
[21:16] *** stboe Quit ("http://webchat.xs4all.nl ")
[21:16] <tfheen> jeg har en kommentar: jeg kunne ønske meg at det ble nevnt noe om kandidatene utover hvor i verden de bor.
[21:16] <tfheen> (type, to linjer om hvem/hvorfor de bør inn i styret)
[21:16] *** stboe has joined #norbrygg
[21:16] <EduardM> Hovedsakelig i Norge, vil jeg tro.
[21:16] <tfheen>
[21:17] <kristnau> Det er et godt poeng vi kan ta med oss til neste år.
[21:17] *** Geggi has joined #norbrygg
[21:17] <tfheen> ja, jeg forventet ikke du kunne hoste det opp på stående fot.
[21:17] *** Martinsen has joined #norbrygg
[21:18] <Gustav> I denne perioden har alle varaer møtt på lik linje med styremedlemmer, forøvrig.
[21:18] <JensD> Høy andel styremedlemmer med "J" som forbokstav...
[21:18] <Gustav> Det er nok ikke umulig at det fortsetter slik.
[21:18] <JensD> *kandidater
[21:18] <RogerH> Litt usikker nå, men for å få kontinuitet burde halve styret vært på valg for 2 år
[21:18] <JohnP82> Enig m Roger'n
[21:18] <tfheen> i såfall må vedtekter endres.
[21:18] <RogerH> Det mener jeg at de bør
[21:19] <kristnau> Det er jo ikke umulig, men vet ikke hvor mye vanskeligere det blir å finne kandidater for 2 år av gangen
[21:19] <Gustav> RogerH: Kanskje, men det er bare en som i så fall ville blitt sittende lenger (Aleksander).
[21:19] *** Martinsen Quit ("http://webchat.xs4all.nl ")
[21:19] <Gustav> Jeg vet ikke om vi skal diskutere det her? Kanskje like greit å starte en forumtråd?
[21:19] <kristnau> Heldigvis har vi ikke hatt alt for stor utlufting i styret de siste årene, trolig ikke før heller?
[21:19] *** Rolv Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (Ping timeout)")
[21:19] *** Rolv has joined #norbrygg
[21:20] <Gustav> kristnau: Jeg tror det heller har vært for lite utlufting.
[21:20] <JohnP82> Frivillig om man vil stille for 2 år, men man er valgt for 2. Fult lovlig å trekke seg etter et år?
[21:20] <JIKvig> Dette har vært kommentert fra sittende styre til valgkomiteen, og vi har etterspurt deres mening på dette punktet. kristnau er inne på noe av problemet, men jeg foreslår at det kommende styret tar de tilbakemeldinger de får opp, og ser på evt vedtektsendringer til neste årsmøte.
[21:20] <johanj> +1
[21:20] <RogerH> Bra
[21:20] *** ChristerL Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (Ping timeout)")
[21:20] <Gustav> Da foreslår jeg at vi stemmer over hele valgkomiteens innstilling under ett.
[21:20] <Gustav> For å være litt effektive.
[21:20] *** ChristerL has joined #norbrygg
[21:21] *** per has joined #norbrygg
[21:21] <Gustav> De som er i mot valgkomiteens innstilling viser stemmetegn (*) nå. 1 minutt.
[21:22] <Gustav> Da er det nye styret valgt.
[21:22] <Gollum> gratulerer
[21:22] <Gustav> Det er ingen innkomne saker.
[21:22] <JohnP82> Klapp!
[21:22] <Gustav> Da gjenstår det bare å takke de som går av.
[21:22] <TrygveF> Takk
[21:22] <Gustav> Virtuelle blomster kan hentes her: http://2.bp.blogspot.com/_8BeHw4iPDZU/TTNP9yDRx5I/AAAAAAAACFQ/xELA5d9orVI/s1600/Blomster.jpg [21:22] <EduardM> Klapp klapp, gratulerer!
[21:23] <kristnau> Litt av en bukett!
[21:23] <tfheen> jeg vil også takke de som fortsetter i styret, i særdeleshet Gustav. Jeg har sett mye av jobben har gjort det siste året, fra sidelinjen og det er en solid innsats.
[21:23] <JensD> og takk for innsatsen, Eduard!
[21:23] <RogerH> Den var nok ikke billig
[21:23] <Gustav> tfheen: Takk.
[21:23] <EduardM> Takk takk
[21:24] <EduardM> Jeg har vært så heldig til å få uvirtuelle blomster under NM
[21:24] <JIKvig> En fantastisk jobb av flere gamle ringrever fortjener mer enn flora og fauna, men en ordentlig skål.
[21:24] <johanj> +11
[21:24] <JensD> Og forsåvidt takk til Gahr og Aleksander også
[21:24] *** habbs has joined #norbrygg
[21:24] <EduardM> Ikke minst!
[21:24] <TorGilje> +1
[21:24] <RogerH> nå klapper vi
[21:24] <JohnP82> Klapp klapp!
[21:24] <johanj> trampeklapp
[21:24] *** Rolv Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (Ping timeout)")
[21:25] <Gollum> *klappe*
[21:25] <Gustav> Takk til johanj for å sitte på sidelinjen og skrive referat.
[21:25] <EduardM> Og dette skal væ-hæ-re styret sin skål, hurra!
[21:25] *** habbs Quit ("http://webchat.xs4all.nl ")
[21:25] <Gustav> Kanalen her er forresten åpen hele tida, men tre-fire personer som faste gjester.
[21:25] <espeunn> Klapp, klapp....
[21:25] *** SveinE Quit ("http://webchat.xs4all.nl ")
[21:25] *** Gard left #norbrygg ()
[21:25] *** ChristerL Quit ("http://webchat.xs4all.nl  (Ping timeout)")
[21:25] <kristnau> Regnes da årsmøtet for avsluttet?
[21:25] <DanOve> tfheen: har sendt PM
[21:26] <Gustav> Jeg gleder meg til å ta fatt på det nye arbeidsprogrammet.
[21:26] <EduardM> Takk for vel gjennomført årsmøte, dersom det er hevet nå
[21:26] <johanj>  <Gustav> synd multitasking er blitt så krevende
[21:26] * Gollum er en av de faste gjestene
[21:26] <TorGilje> Spennende tider fremover ja.
[21:26] <tfheen> DanOve: strålende.
[21:26] <EduardM> Jeg håper jeg ikke har etterlatt et oppussingsobjekt
[21:26] <johanj> møteleder bør nok heve møtet nå... ellers blir det et langt referat...
[21:27] <tfheen> DanOve: jeg er i NY frem til lørdag, så ikke forvent noe svar på et par dager
[21:27] <Gustav> Jeg hever møtet. Bankett neste.
[21:27] <DanOve> no prob: vi tar det når du får tid
[21:27] <RogerH> Bankett separet
 
Tilbake
Topp