• Bruk prefiks-funksjonen når du oppretter nye poster i dette forumet.

Arduinoprosjekt til salgs

Dag

Norbrygg-medlem
Jeg møtte for en tid siden DIY-veggen etter flere tiår med mekking i de fleste kategorier, de siste 6-7 årene bryggerimekk. Kjøpte Speidel, og er så langt happy. Det som var litt synd, var at jeg var midt i et lovende Arduino-prosjekt. Hvis noen er interessert i å fullføre (eller lage noe helt annet), legges prosjektet herved ut for salg.
Prosjektet består i å lage en kontroller som styrer alt fra oppvarming av meskevann til kjøling av kokt vørter. Det er bygd rundt en Arduino Mega 1280. Jeg har konstruert et motherboard (MB), fysisk kinaprodusert, der Arduinoen er plugget på som en slags 'piggyback'. Slipper veldig mye ledningsrot på denne måten. MB huser også switcher og LEDs for styring av de forskjellige komponentene i bryggeriet. En 5-knappers tastemodul samt en 10x20linjers OLED-modul (farge) er montert mellom MB og en frontplate, designet av meg og produsert av Schaeffer.com i Tyskland. På MB er det dratt ut forbindelser fra Arduinoen til de forskjellige komponentene. Det er også dratt ut en ekstra digital-, en analog- og en pwm-linje til evt. utvidelser. Alle tilkoblinger fra MB ligger i framkant av kortet, som merkede pinner en kan plugge seg på. For å forklare tenkt virkemåte, se først skisse over mesking, overføring og kok/kjøl! Sjekk deretter skjemaet for kontrollboksen!
Kontrolleren var tenkt å stå mellom meske- og kokekjel. En egen beholder varmer opp vann som kjøres gjennom en motstrømskjøler (MK), vørter kjøres i motsatt retning. Dette varmer opp vann og holder temp konstant under mesking. Ved overføring til kokekjele, kobles bare slangen over til kok og pumpa startes. Her var tanken å kjøre opp tempen i MK til 95-100 grader. Da vil vørteren ha tilnærmet koketemp når den treffer kokekjelen. Mye tid spart! Etter overføring, koble om slangen fra mesk ut til kok ut. Nå kan man kjøre kaldt vann i MK for kjøling.
Switchene på kontrolleren har tre posisjoner.
1) Auto. Betyr at styresignal går fra Arduino og til komponenten.LED er grønn. Når Arduino går høy ut, vil LED bli gul. 2) Av. Ingen signaler til komponent og LED er mørk. 3) Manuell. LED er rød og linja til komponenten er kontinuerlig høy.
Boksen styrer 2 SSR direkte ved pwm. En for HERMS-elementet og en for kokekjelens element. Den styrer også to pumper, en for vørter og en for temperert HERMS-vann. Boksen styrer også fire solenoidventiler, som åpner for HERMS-vann eller kjølevann til MK. Eller hvis vann inn- og herms ut-ventilene er åpne, vil vann fylles i HERMS-beholderen fra springen. Den er tenkt å fylle helt til en nivåføler i HERMS-beholderen forteller at nå er den full. Ved vørterpumpa måles temp inn, og ved utgangen av MK måles temp ut. Det er også dratt ut en linje for en ekstra tempføler, tenkt klemt fast på utsiden av HERMS-beholder for å hindre overkok. Dette trenger ikke være en Pt100, men en av de som ofte brukes direkte til en Arduino. Pt100-interfacet har dessuten bare plass til to følere.
Det er et relekort styrt av Arduinoen som interface til ting som drar litt mere strøm enn Arduinoen liker. Har sett for meg at dette bør styre to pumper, fire solenoidventiler og buzzeren.
Programmet er ikke ferdig. Det som ligger inne er en start, mest for å sjekke at OLED, knapper og tempinterfacet virker. Det må påregnes endel programmering, og det bør helst gjøres av noen som har programmert ett eller annet tidligere. Fullstendige programmeringsrookies vil nok slite litt! Samtidig må det jo sies at Arduinoprogrammering er høyst overkommelig og gir ingen Nobelpris hvis man lykkes. All dokumentasjon og software medfølger på en minnepinne.

Arduinomodulen med hovedkort og frontplate, pt100-kort, relekort, 4 elventiler, nivåføler og buzzer, kr.1500,-
Convolutus motstrømskjøler i hel kobber, aldri brukt, kr 1900,-
Aluminiumsramme, utgangspunkt for en kasse til prosjektet fåes med på kjøpet.

(Skjemaene ble veldig rare når jeg lastet dem opp. De kan for så vidt leses..)
 

Vedlegg

 • IMAG0558.jpg
  IMAG0558.jpg
  268,3 KB · Sett: 343
 • IMAG0559.jpg
  IMAG0559.jpg
  330,7 KB · Sett: 321
 • IMAG0562.jpg
  IMAG0562.jpg
  163,8 KB · Sett: 319
 • IMAG0564.jpg
  IMAG0564.jpg
  384,7 KB · Sett: 327
 • IMAG0567.jpg
  IMAG0567.jpg
  71,7 KB · Sett: 329
 • IMAG0568.jpg
  IMAG0568.jpg
  88,6 KB · Sett: 326
 • Arduinobrygg.png
  Arduinobrygg.png
  21,2 KB · Sett: 300
 • faser.png
  faser.png
  12,6 KB · Sett: 296
Sist redigert:
Topp