Årsmøte 2024 og Medlemskveld Norbrygg Akershus

SindreW

Fylkesleder
Fylkesårsmøtet avholdes i «Klubbhuset» i Drammensveien 43, Oslo. torsdag 21. mars kl. 18:00.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Norbrygg Akershus har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se for øvrig
§8 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Etter møtet er ferdig, blir det medlemskveld med utdeling av diplomer for Akershusmesterskap 2023, mulighet for å smake på vinnerølet og hverandres hjemmebrygg. Alle oppfordres til å ta med noen flasker.

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2023
 4. Regnskap for 2023
 5. Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2024
 6. Forslag til budsjett for 2024
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • styre
  • delegater til landsmøtet (4stk)
  • valgkomité
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet.
Innspill til valgkomiteen sendes til fylkesstyret via e-post til: akershus@norbrygg.no

Vel møtt!


Oppdatering 22/3: Årsmøtet er gjennomført. Her er Referat og Presentasjon fra møtet.
 
Sist redigert:
Disse sakspunktene er allerede innkommet fra @Einar Michelsen

Basert på en diskusjon på forumet, og forslag om det samme til Norbrygg Oslo, sender jeg herved inn følgende forslag til årsmøtet i Norbrygg Akershus:

Fylkesårsmøtet ber fylkesstyret arbeide for at Norbrygg Akershus og Norbrygg Oslo slås sammen til et fylkeslag og fremme nødvendige forslag til sentralstyret og landsmøtet for at det kan skje.

Fylkesårsmøtet godkjenner at sammenslåing av fylkene kan skje før fylkesårsmøtet 2025, dersom det lar seg gjennomføre.
 
Tilbake
Topp