Årsmøte Norbrygg Akershus

Knut-Erik

Norbrygg-medlem
Innkalling til Fylkesårsmøte Norbrygg Akershus


Tirsdag 25 Februar kl. 18:00 avholdes fylkesårsmøte i Norbrygg Akershus

I Drammensveien 43 0271 Oslo i 2 etg.


Møtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer, men kun de som er tilknyttet Akershus

Har forslag og stemmerett. Andre medlemmer har talerett


Saker som skal behandles:


1.Valg av møteleder og referent

2.Godkjenning av innkalling

3.Styrets årsmelding for 2019

4.Regnskap for 2019

5.Styrets forslag til budsjett for 2020

6.Hva er gjort i 2019?

7.Forslag til årshjul for 2020

8.Innkomne saker

9.Valg av styre

10.Valg av delegater til landsmøtet
Innkomne saker må være Akershus fylkesstyre ( akershus@norbrygg.no ) i hende senest 1 uke før fylkesårsmøtet, dvs. innen 18.2.20. Fylkesstyret informerer om innkomne saker på fylkeslagets offisielle kanaler så snart som mulig etter fristen.


Vi oppfordrer til å ta med hjemmebrygg


Vel møtt!
 
Årsmøte Norbrygg Akershus. 25.2.2020. Kl. 18:00


Nå har dere anledning til å komme med innspill på innhold i kurs og øl konkurranser

samt temakvelder og andre interesante og øl relaterte møter og foredrag.

Rett etter møte blir det samvær med øl og pizza. Rykende fersk NEIPA blir servert.

Ta gjerne med en øl selv så vi får smake.

Og vi kan snakke, diskutere og nerde om øl.

Vi vil gjerne oppfordre til Ris og Ros, og/eller andre konstruktive temaer/ideer. e.l

Hvis du ikke kan møte ikke nøl med å sende en mail norbrygg@akershus.no


Velkommen


Drammensveien 43 0271 Oslo

Google Maps
 
Legger ved referat
 

Vedlegg

  • Årsmøte referat Norbrygg Akershus 2020.pdf
    280,2 KB · Sett: 11
Tilbake
Topp