Årsmøte Norbrygg Oslo 2020

msevland

Dommer - NMKomiteen
Sentralstyre
Hei medlemmer

Det innkalles til Årsmøte i Norbrygg Oslo den 29.01.19 kl. 18:00
Sted: Drammensveien 43
Mer info her
Oslo: Årsmøte 2020 - Norbrygg

Styret er ferdig med sin plan for Aktiviteter i 2020 som kan endres / skal vedtas på Årsmøte av dere.
Norbrygg Oslo - kurs og arrangementer 2020 - Norbrygg

Alle medlemmer kan foreslå personer til styret ved å henvende seg til Valgkomiteen.
Styret sender også sitt forslag til Valgkomiteen. Forslag skal være avklart med de innstilte, og skal være innsendt i god tid før møtet. Kontakt kan formidles via oslo@norbrygg.no
Valgkomiteen består av:
- Ken Robin Ruud
- Christian Myrvold
- Jens Erik Jacobsen

Det er viktig at dere alle møter på Årsmøte. Dette er det viktigste fora for å sette agenda for det kommende året. Ingen skal følge seg presset til å påta seg oppgaver / verv, så her er det bare å sette av datoen :)

På vegne av Styret
Hjertelig Velkommen
Morten
 
Sist redigert:
Norbrygg Oslo har gjennomført sitt årsmøte for 2020. Referat, årsmelding, regnskap og presentasjon inkl. budsjettforslag ligger på fylkessiden
Norbrygg Oslo - Norbrygg
Årshjul finnes alltid på
Norbrygg Oslo - kurs og arrangementer 2020 - Norbrygg

Takk til dere i Oslo for masse godt arbeid:).

For meg er Oslo faktisk det nærmeste og enkleste stedet å ta del i lokalt arbeid - og det stedet der jeg kjenner flest medbryggere, så jeg skal se til å få somlet meg til å melde overgang dit.

Det er en mulighet de fleste kanskje ikke kjenner til at man kan velge hvilket fylkeslag man vil høre til, uavhengig av hvor man bor? Jeg mener ikke å oppfordre folk til å gjøre det, men noen ganger kan det være naturlig. For meg er Lillehammer et veldig klønete sted å dra til, mens Oslo er veldig greit (og nå får jeg honnørbillett på toget, også:)).
 
Tilbake
Topp