Årsmøte Oppland 2020

gravid

Norbrygg-medlem
Innkalling til årsmøte 2020 i Norbrygg Oppland

Sted: Lillehammer bryggeri sine lokaler i Elvegata 19
Tid: Onsdag 19.februar kl.18.00Styret i Norbrygg Oppland kaller med dette inn sine medlemmer til årsmøte for 2020.

Agenda vil blant annet være året som har gått, gjennomgang av økonomien for 2019, aktiviteter for året som kommer og valg av nytt styre.

Alle medlemmer i Norbrygg med bosted i Oppland har møte og stemmerett.
Medlemmer i Norbrygg ikke bosatt i Oppland har møterett.

Årsmøtet vil være fra 18.00 og av erfaring ikke ta mer enn 1 time.
Alle verv er på valg.

Ønsker du stille til valg, sender du en e-post til tore@hjerkinn.org hvor du oppgir hvilke stilling du vil stille som. Styret er satt sammen av; leder, styremedlem, varamedlem og valgkomite.

Aktiviteter for 2019
Har du synspunkter på hva Norbrygg Oppland bør gjøre, så er muligheten årsmøtet.

Forslag til årsmøtet må være innsendt senest 17. februar til fredrik.flogstad@norbrygg.no


Med hilsen
Styret Norbrygg Oppland
 
Topp