Egen klasse for alkoholfritt øl?

Kold Brygg

Moderator
Ett av målene til Norbrygg i formålsparagrafen

• å fremme sunn ølkultur.

Å ha fokus på å brygge gode alkoholfrie alternativer, mener jeg må være viktig her.

Å ha en egen klasse for alkoholfrie alternativer i f.eks. NM vil være sette fokus på å brygge et godt alkoholfritt øl.
 
Ett av målene til Norbrygg i formålsparagrafenÅ ha fokus på å brygge gode alkoholfrie alternativer, mener jeg må være viktig her.

Å ha en egen klasse for alkoholfrie alternativer i f.eks. NM vil være sette fokus på å brygge et godt alkoholfritt øl.
Det er et interessant forslag. Men kan det bedømmes? Såvidt jeg har forstått skal ølet kunne bedømmes på sensoriske parametere. For eksempel kan en dommer vurdere et øl som for bittert ut fra å smake på det. Vil en dommer kunne si at ølet faktisk er alkoholfritt ut fra en smak, eller vil det kreve en labanalyse?
 
Det er et interessant forslag. Men kan det bedømmes? Såvidt jeg har forstått skal ølet kunne bedømmes på sensoriske parametere. For eksempel kan en dommer vurdere et øl som for bittert ut fra å smake på det. Vil en dommer kunne si at ølet faktisk er alkoholfritt ut fra en smak, eller vil det kreve en labanalyse?
Spørsmålene du stiller er viktige.

Jeg har ikke svarene, men håper at diskusjonen kan bringe oss nærmere en mulighet.

Lab analyse vil være å trekke det for langt. Oppskrift og mulighet til å gjenskape ølet på samme måte som annet øl må være kriteriet.

Jeg har tidligere foreslått det samme, men ble imøtegått av Erik sine argumenter. @Einar Michelsen fåreslo da å ha den som en kategori 13 stil. Det kunne ha vært interessant.
Jeg har tenkt litt i den retningen selv.

Men er usikker på om alkoholfritt skal dømmes sammen med vanlige øl slik klasse 13 gjøres nå.

Kan det snus?
Melder på 13F alkoholfritt. Kobler på aktuell understil. Dommer dømmer utfra stil. Får poeng. Konkurrerer på poeng med andre øl i 13F.
 
Lab analyse vil være å trekke det for langt. Oppskrift og mulighet til å gjenskape ølet på samme måte som annet øl må være kriteriet.
Men det ser jo ikke dommerne. Da kan du ende opp med å få et vinnerøl som ikke er alkoholfritt, og så må det brygges for å se om det kan gjenskapes etterpå.
 
Men det ser jo ikke dommerne. Da kan du ende opp med å få et vinnerøl som ikke er alkoholfritt, og så må det brygges for å se om det kan gjenskapes etterpå.
Gjelder ikke det uansett klasse?

En rutinert hjemmebrygger vil raskt se om oppgitt oppskrift stemmer med innsendt øl. Dersom oppskrift ikke samsvarer med innsendt øl. Diskvalifisert.
 
Det er mulig jeg er naiv, men jeg tror ikke det hadde vært et problem at noen sender ikke alkoholholdig øl til en konkurranse hvor det skal være uten alkohol.

Skal vi ha fokus på at det kan jukses eller ønsker vi å fremme brygging av alkoholfritt?
 
Det er mulig jeg er naiv, men jeg tror ikke det hadde vært et problem at noen sender ikke alkoholholdig øl til en konkurranse hvor det skal være uten alkohol.

Skal vi ha fokus på at det kan jukses eller ønsker vi å fremme brygging av alkoholfritt?
Jeg synes jo vi burde ha en klasse for alkoholfritt øl. Det er helt klart i tråd med formålsparagrafen vår. Men samtidig synes jeg det er vanskelig så lenge vi ikke praktisk kan teste alkholinnholdet. Det må jo være et nokså sentralt kriterium for vurderinga at ølet faktisk er alkholfritt - eller under 0,5% - og om man ikke kan teste det, blir usikkerheta rundt bedømminga for stor, mener jeg.
 
Det må jo være et nokså sentralt kriterium for vurderinga at ølet faktisk er alkholfritt - eller under 0,5%
Hvorfor det? De fleste øltypedefinisjonene vi har har en nedre - øvre grense for alkoholinnhold. Her blir det ikke målt alkoholprosent. Det viktigste er vel å fremme brygging av alkoholsvakt øl? Om en Nanny State klone er på 0.5% eller 1.5% ABV - er etter mitt syn mindre viktig.
 
Hvorfor det? De fleste øltypedefinisjonene vi har har en nedre - øvre grense for alkoholinnhold. Her blir det ikke målt alkoholprosent. Det viktigste er vel å fremme brygging av alkoholsvakt øl? Om en Nanny State klone er på 0.5% eller 1.5% ABV - er etter mitt syn mindre viktig.
Forskjellen er vel at det her et poeng at ølet er alkoholfritt. Og - uten at jeg har satt meg særlig inn i det - det er utfordrende å brygge et alkholfritt øl som har nok smak, så den som i stedet brygger et øl på 1,5%, vil ha en ganske stor fordel.

Det gjelder jo for en del andre øltyper, også, men der er det ikke like viktig. Man driver jo ikke og sjekker andre parametre, heller, som farge og bitterhet, men stoler på syn og smak.
 
Hva koster utstyr for å måle alkoholinnhold?

Et hydrometer vil i det minste kunne si om oppgitt FG stemmer. Det sier litt.
 
Og det er helt umulig at man skal sette som krav at det oppgis OG og FG i en konkurranse. Det er helt umulig for dommerne å få vite dette?

Ønsker man fokus på alkoholfrie alternativer? Eller ikke?

Dersom man ønsker velkommen et slik initiativ bør hovedfokus være på hvordan er det mulig å løse dette?

Skal vi stole på at de som deltar oppgir korrekte målinger og faktisk har et alkoholfritt alternativ.

Eller er utgangspunktet at nei dette går ikke fordi det er mulig å at en kan vinne uten å være innenfor kravene?

Er dette mulig å løse innenfor de rammene og begrensninger som finnes?

Utfra svarene i tråden har jeg inntrykk av at det handler mest om komme med innspill på hvorfor dette ikke er mulig.
 
Vit hva du drikker er ikke lenger aktiv, men de to apparatene er fremdeles tilgjengelige. VHDD hadde utspring i Oslo Amatørbryggerlaug.
For å gjøre det overkommelig, kan man kjøre de innledende rundene uten alkoholmåling, men måle finalen.
Her kan man tenke seg flere utfall av målingen, eksempelvis alt over 1% diskvalifiseres, eller 1 poeng trekk for hver 0,1% over 0,5%.
Støtter Kold i at dersom vi ønsker en slik klasse, må vi se på muligheter. Det blir helt sikkert mye læring første året, så får vi deretter justere til året etter.
 
Vit hva du drikker er ikke lenger aktiv, men de to apparatene er fremdeles tilgjengelige. VHDD hadde utspring i Oslo Amatørbryggerlaug.
For å gjøre det overkommelig, kan man kjøre de innledende rundene uten alkoholmåling, men måle finalen.
Her kan man tenke seg flere utfall av målingen, eksempelvis alt over 1% diskvalifiseres, eller 1 poeng trekk for hver 0,1% over 0,5%.
Støtter Kold i at dersom vi ønsker en slik klasse, må vi se på muligheter. Det blir helt sikkert mye læring første året, så får vi deretter justere til året etter.
Jeg gikk ut fra at de ikke var tilgjengelige, altså levert tilbake til den instansen som hadde lånt dem ut. De er vel rimelig dyre, så vidt jeg veit, så det var ikke aktuelt for Norbrygg å kjøpe. Ikke den gangen, i alle fall.

Jeg trur vi skal måle alt hvis vi skal kunne si at de beste kommer til finalen? Men jeg mistenker at dette ikke blir noen stor klasse med det første, så det blir kanskje overkommelig likevel. Men sånn jeg husker det, var det en del arbeid. Det tok i alle fall tid.
 
NM forholder seg ikke til statens alkoholgrenser. Det styres av øltypen.
Dersom vi tolker formålsparagrafen vår til lav ABV, i stedet for statens grense på 0,5%, mener jeg at innledende godt kan kjøres uten måling. Vi sikrer da at de beste lav ABV går videre uten at dommerne trenger å tenke på ABV.
I en finale kan / kan ikke dommerne få info om ABV. Dersom de får slik info kan det trekkes på lik linje med andre avvik fra stil
 
Tilbake
Topp