Egen klasse for alkoholfritt øl?

Typedefinisjoner for et par lavalkoholøl hadde vært en god begynnelse for bryggekonkurranser. Lavalkohol pilsner kan vel ikke være vanskelig, det finnes i alle fall en del eksempeløl. Og kanskje en variant av amerikansk pale ale?
Problemet med at bryggerne slenger på litt ekstra malt for mer smak blir vel ikke så mye større enn det er i andre klasser. Men måling av finaleøl er sikkert lurt.
 
Altså, jeg syns iogforseg det er en kul idé med en klasse for lavalkoøl, innvendingene mine handler om at det bryter med konseptet for bedømming av øl sånn det fungerer nå, og at det kan bli rotete å ha to ulike standarder i samme konkurranse. Hvis man tenker at det kan gjennomføres på en grei måte er det jo bare å gi gass.
 
Hvis det er mulig å dømme et hvilket som helst øl fra typedefinisjonene i lavalkoholutgave - er det helt supert! Enkelte dommere jeg har tatt opp dette med, sier at de trenger typdefinisjoner, og spesifikke lavalkoholtyper er nest beste løsning.
 
Det er klart at vi trenger typedefinisjoner. Den diskusjonen har vi repetert tilstrekkelig mange ganger :)
Men en PaleAle skal fremdeles smake PA... som vi allerede har en typedefinisjon av. Dersom du ikke kan kjenne at den avviker fra hovedstilen, vil det automatisk bli høy score. Dersom den i tillegg har en ABV på 0,5%, trekkes du heller ikke på det kriteriet.
Det er så tidkrevende både å lage og revidere typedefinisjoner, at dersom det er krav om spesifikke lavABV versjoner, tviler jeg på at noen vil påta seg det gigantiske arbeidet. Jeg mener derfor at spesifikke typer ikke er nest beste løsning, da den trolig ikke kan innføres.

Dersom dette blir en realitet, kan vi også tenke oss et fylke som spesialiserer seg på denne typen. Vi gjør det med juleøl i Trondheim. Det vil være en bedømming som er forenelig med bilkjøring, noe som kan være kjærkomment i grissgrendte strøk :)
 
Hvis foretrukket løsning ikke lar seg gjennomføre, er det neppe nødvendig med 70 lavalkoholtyper. F.eks. er lavalkohol imperial stout lite aktuelt (selv om det hadde vært morsomt). 2-3 typer hadde vært hadde vært en finfin begynnelse for NM 2024.
 
Jeg sliter litt med å forstå hvorfor vi ikke skal benytte samme typedefinisjon for vanlig vs. lavABV.
Hva vil du eksempelvis endre i typedefinisjonen for en APA med eller uten alkohol?
Alle lavABV må naturligvis dømmes sammen, og ikke sammen med øl med vanlig ABV. De vil alle ha samme utfordring vedr. fylde og smak.
... men hva ønsker man å oppnå med å lage en frittstående og ny typedefinisjon?
 
Jeg sliter litt med å forstå hvorfor vi ikke skal benytte samme typedefinisjon for vanlig vs. lavABV.
Hva vil du eksempelvis endre i typedefinisjonen for en APA med eller uten alkohol?
Alle lavABV må naturligvis dømmes sammen, og ikke sammen med øl med vanlig ABV. De vil alle ha samme utfordring vedr. fylde og smak.
... men hva ønsker man å oppnå med å lage en frittstående og ny typedefinisjon?
Enig i dette, målet er jo å komme så nærme en greier en eksisterende øltype med utfordringen/handicappet at det skal være lav ABV.

Vanskeligere/umulig å oppnå veldig god score men fortsatt lett for dommerene å bedømme siden de har erfaring med å dømme disse øltypene fra før.

Trenger en å gjøre dette i sammenheng med NM? En frittstående konkurranse med lav ABV som tema hadde jo vært gøy og utfordrende og satt fokus på temaet, gjerne flere ville deltatt også hvis det ikke kolliderer med brygging til NM?
 
Det er en god ide og kjøre en testrunde før / utenom NM. Som jeg skrev over her, vil man høste mye læring etter første konkurranse.
 
Helt enig i at det er best å bruke eksisterende typedefinisjoner. Men har fått tilbakemelding om at det ikke går, hver gang jeg har forslått dette for flaskekonkuransene i Oslo.
Hva mener dommerkomitéen?
 
NM forholder seg ikke til statens alkoholgrenser. Det styres av øltypen.
Dersom vi tolker formålsparagrafen vår til lav ABV, i stedet for statens grense på 0,5%, mener jeg at innledende godt kan kjøres uten måling. Vi sikrer da at de beste lav ABV går videre uten at dommerne trenger å tenke på ABV.
I en finale kan / kan ikke dommerne få info om ABV. Dersom de får slik info kan det trekkes på lik linje med andre avvik fra stil
Statens grense skaper vel en øltype, siden bryggeriene må forholde seg til den? Vi har jo gjort det med norsk butikkstyrkepils.
 
Statens grense skaper vel en øltype, siden bryggeriene må forholde seg til den? Vi har jo gjort det med norsk butikkstyrkepils.
At det er gjort tidligere, trenger vi ikke å gjøre det samme denne gang. Jeg tenker at vi gjør det som er hensiktsmessig for norbrygg.
 
At det er gjort tidligere, trenger vi ikke å gjøre det samme denne gang. Jeg tenker at vi gjør det som er hensiktsmessig for norbrygg.
Et grunnleggende prinsipp er vel at det er i virkeligheta der ute at øltypene blir til? Og den veit jeg ikke så veldig mye om, så jeg skal ikke være veldig påståelig:). Men i den grad alkoholgrensa styrer bryggeriene, styrer den jo også stilen.
 
Mitt poeng var ikke at Statens grenser er uviktige, men det at Norbrygg kun har to av 70 typer som knyttes mot Norske særgrenser sier vel egentlig det meste. Et annet poeng er vel også at ingen av de to klassene nevnt over, måles. Det er derfor 'ingen' som vet om de er butikkstyrke... :)
ABV 4.5% - 4,75% på begge de to klassene.

Mitt poeng var at vi kan lage en kategori som ikke diskvalifiserer øl over 0,5% nettopp siden vi ikke absolutt må treffe Statens grenser - og at vi kan lage en typedefinisjon som premierer lavABV og straffer poengmessig trinnvis over 0,5% dersom vi måler finale-flighten.
Dette kan være en del av stilen siden den allerede avviker sterkt fra alle de andre.

"Etter endt dømming, måles ølet og poenggivningen justeres etter følgende skala.
For hvert 0,1% under målet på 0,5% justeres poengsummen opp med 1 poeng.
Ved 0,5% justeres poengsummen ikke
For hvert 0,1% over 0,5% trekkes poengsummen ned med 1 poeng opp til en ABV på 1.0%
For hvert 0,1% over 1,0% trekkes poengsummen ned med 2 poeng."

Innrømmer at jeg ikke har tenkt grundig gjennom en slik poengmessig justering... så her står man fritt til å latterliggjøre :)

Kjenner jeg heller mer og mer mot @PetterL ved at det enkleste er å lage en lokal konkurranse utenfor NM slik at man kan lage konkurranse-reglene akkurat som man selv ønsker. Jeg har alltid vært skeptisk til demokrati som styreform... og er styrket i denne skepsisen :cool:
 
straffer poengmessig trinnvis over 0,5% dersom vi måler finale-flighten.
Problemet med å bare måle i finalen er at en vil kunne få feil øl i finalen. La oss si et øl som er på 2% ABV kommer til finalen. Det får 40 poeng, men trekkes 5 + 20 poeng pga alkoholstyrke. Ølet får da 15 poeng.

Da vil jo alle øl som fikk over 15 poeng i innledende kunne bli "ekskludert" fra finalen av dette ølet på 2%.
 
Dersom man har minimum to øl fra hver innledende runde, og min. 8 øl i finalen... ser jeg ikke en stor fare for at det vil hindre de tre beste i å delta i finalen...
På den annen side, vil man også kunne konstruere tilfeller med dagens bedømming hvor dette i teorien kan skje.
 
Jeg liker å stole på folk så jeg tenker at hvis det er det en konkurranse med en øvre ABV grense så håper og tror jeg de som deltar ikke jukser :)
Som du ser i min post, er avstanden mellom Min og Max ABV for Norsk Butikkstyrke 0,25%
Det har ikke med tillit, men med små marginer. Forskjellen spises opp av flaskekarbonering :)
 
Som du ser i min post, er avstanden mellom Min og Max ABV for Norsk Butikkstyrke 0,25%
Det har ikke med tillit, men med små marginer. Forskjellen spises opp av flaskekarbonering :)
Man kan ikke flaskekarbonere øl i denne klassen, ca. 0,3% «sløst vekk» bare for karboneringens del gir enda mindre mulighet til å få noe smak på brygget. Her må det tvangskarboneres.
 
Tilbake
Topp