Gitt bort: Sorachi Ace (250gr) - Trondheim - Kan slettast

Uopna pakke m Sorachi Ace, kjøpt på Bakke Brygg i tidleg 2015. Om du tykkjer denne humla er toppen, så skal du få den. Gratis. evt i bytte mot eit heimeøl du er godt nøgd med. Har blitt oppbevart i fryser sidan kjøpsdato.
Kan hentast i Ila.

-LarsO
 
Topp