Høg OG, høg FG.

Øystein Skjåk

Norbrygg-medlem
Hei! Vi er 2 relativt ferske bryggere. Vi har dreve på i 2 år, men har brygga totalt 16 brygg. Speidel Braumeister 25 L, vi kjøper ferdig bryggesett, mye frå Vestbrygg. Dei inneheld ca 6 kg malt +/-, vi bruker ca 3 L vatn pr kg malt til meskinga. Rehydrerer gjær på riktig måte (2 pakker). Vi har brygga mest IPA, men også stout, weissbier, og vi har også fått til ein pils. Gjæring i skap med god temp.kontroll. Det meste blir godt øl. Og det er jo det viktigaste. Vi prøver å gjera ting systematisk. Vi fører nøye bryggelogg (vedlagt om nokon har lyst til å sjå). Vi ser ein trend, spesielt det siste året, med at vår OG blir liggande ca 5-10 einingar over "forventa", og vi har stort sett ikkje klart å nå ønska FG.
Ad OG: Eg har prøvd å lesa på forumet og ser at vi nok har ei effektiv mesking (vi rører f.eks. i mesken nokre gonger) og kanskje bruker vi også for lite vatn. Eg ser at nokon foreslår å fylle på med vatn etter kokinga for å oppnå ønska OG ("tynne ut" vørteren). Eg ser at det fins berekningsmetoder for dette, men vi kan vel også berre måle oss fram og fylle på til ønska OG? (vi bruker refraktometer). Høg OG vart eit problem f.eks. når vi brygga weissbier (Opplett, ønska OG 52, FG 13). Vi fekk ein OG på 60 (og for ein gongs skyld traff vi på FG), og fekk derfor ein alt for alkoholsterk weissbier.
Ad FG: Ja, "ikkje heng deg opp i FG", vil nokon si, så lenge ølet er godt. Og det er nok så, men det hadde vore artig å finne ut kvifor vi ikkje "treff". Vi ser mesketemp og oksygenering av vørter som moglege "angrepspunkt". Vi har stort sett hatt hovedmesk på ca 66-67 grader. (Kjører alltid utmesk 10-15 min på 77 grader). Vi har dei siste 3 brygga prøvd å måle faktisk temp i mesken og funne ut at den ligg ca 2 grader under innstilt temp på kjelen. Men låg mesketemp skal vel gje meir gjærbart sukker, og låg FG? Oksygen: Det plasker og spruter veldig når vi tapper frå kjelen og ned i gjæringskarr. Vi har prøvd også å riste på dunken, men føler at det gjev relativt lite (det blir berre lett skvalping og vi må jo ha på lokk også og da er det vel begrensa med O2 som når inn). Jo meir eg les i forumet om oksygen i vørter, jo meir forvirra blir ein. Her er det mange teoriar har eg forstått. Men likevel; kvalifiserte råd mottas med stor takk!
Kan det faktisk vera slik at om vi tynner ut vørteren (får ned OG), så vil også FG bli lågare (blir jo ikkje mindre sukker, men mindre sukkertettheit)? Eller er det heilt andre mekanismer (mesketemp, O2-tettheit i vørter) som bestemmer FG? Og om vi klarer å få ned FG, må vi også ha ein lågare OG, ellers får vi jo eit for alkoholsterkt øl.
Dette vart eit langt innlegg, og kanskje litt uklar problemstilling, men det er først og fremst få ned OG, og treffe riktig FG vi lurer på. Takk!
Øystein
 

Vedlegg

  • Bryggelogg - Sheet1.pdf
    91 KB · Sett: 14
Litt vanskelig å lese innlegget ditt, for å være ærlig.

Men høy OG tilsvarende høy FG hører sammen. Bommer du på det ene bommer du ofte på det andre.

Hvis dere fyller på vann må dette blandes ut i vørteren, vørteren blir ikke homogen ved å helle vann på toppen. Og hvis dere ikke har god resirkulering så vil det være temperaturforskjeller i vørteren, men så lenge dere sirkulerer er vel disse forskjellene av mindre betydning.

1) Verifiser at dere mesker på ønsket temperatur
2) Treff OG
3) Hvis korrekt gjær, mengde gjær og temperatur under gjæring er der det skal så..
4) Senk mesketemperaturen.

Alle oppsett er forskjellige fra hverandre. Hvis jeg ville mesket et øl på mitt forrige oppsett som @Finn Berger mesker sine, så ville jeg endt opp med sirup. Hadde han mesket på mine temperaturer så ville han endt opp med vann, for å ta *litt* i.
 
Sist redigert:
Hei! Vi er 2 relativt ferske bryggere. Vi har dreve på i 2 år, men har brygga totalt 16 brygg. Speidel Braumeister 25 L, vi kjøper ferdig bryggesett, mye frå Vestbrygg. Dei inneheld ca 6 kg malt +/-, vi bruker ca 3 L vatn pr kg malt til meskinga. Rehydrerer gjær på riktig måte (2 pakker). Vi har brygga mest IPA, men også stout, weissbier, og vi har også fått til ein pils. Gjæring i skap med god temp.kontroll. Det meste blir godt øl. Og det er jo det viktigaste. Vi prøver å gjera ting systematisk. Vi fører nøye bryggelogg (vedlagt om nokon har lyst til å sjå). Vi ser ein trend, spesielt det siste året, med at vår OG blir liggande ca 5-10 einingar over "forventa", og vi har stort sett ikkje klart å nå ønska FG.
Ad OG: Eg har prøvd å lesa på forumet og ser at vi nok har ei effektiv mesking (vi rører f.eks. i mesken nokre gonger) og kanskje bruker vi også for lite vatn. Eg ser at nokon foreslår å fylle på med vatn etter kokinga for å oppnå ønska OG ("tynne ut" vørteren). Eg ser at det fins berekningsmetoder for dette, men vi kan vel også berre måle oss fram og fylle på til ønska OG? (vi bruker refraktometer). Høg OG vart eit problem f.eks. når vi brygga weissbier (Opplett, ønska OG 52, FG 13). Vi fekk ein OG på 60 (og for ein gongs skyld traff vi på FG), og fekk derfor ein alt for alkoholsterk weissbier.
Ad FG: Ja, "ikkje heng deg opp i FG", vil nokon si, så lenge ølet er godt. Og det er nok så, men det hadde vore artig å finne ut kvifor vi ikkje "treff". Vi ser mesketemp og oksygenering av vørter som moglege "angrepspunkt". Vi har stort sett hatt hovedmesk på ca 66-67 grader. (Kjører alltid utmesk 10-15 min på 77 grader). Vi har dei siste 3 brygga prøvd å måle faktisk temp i mesken og funne ut at den ligg ca 2 grader under innstilt temp på kjelen. Men låg mesketemp skal vel gje meir gjærbart sukker, og låg FG? Oksygen: Det plasker og spruter veldig når vi tapper frå kjelen og ned i gjæringskarr. Vi har prøvd også å riste på dunken, men føler at det gjev relativt lite (det blir berre lett skvalping og vi må jo ha på lokk også og da er det vel begrensa med O2 som når inn). Jo meir eg les i forumet om oksygen i vørter, jo meir forvirra blir ein. Her er det mange teoriar har eg forstått. Men likevel; kvalifiserte råd mottas med stor takk!
Kan det faktisk vera slik at om vi tynner ut vørteren (får ned OG), så vil også FG bli lågare (blir jo ikkje mindre sukker, men mindre sukkertettheit)? Eller er det heilt andre mekanismer (mesketemp, O2-tettheit i vørter) som bestemmer FG? Og om vi klarer å få ned FG, må vi også ha ein lågare OG, ellers får vi jo eit for alkoholsterkt øl.
Dette vart eit langt innlegg, og kanskje litt uklar problemstilling, men det er først og fremst få ned OG, og treffe riktig FG vi lurer på. Takk!
Øystein

Hei,

Jeg brygger på en Speidel selv. Jeg kalibrerte temperaturen på denne ved å måle med kun vann i kjelen, og kom frem til 2 grader avvik slik som dere om jeg ikke husker feil. På kontrollenheten kan du kalibrere temperaturen i % avvik, og min står på -3% tror jeg. Kok hos meg er nå 99,5 grader i displayet … Så sant bryggedagen og gjæringen min går etter planen treffer jeg nå normalt OG ganske bra, og FG med kanskje bare et poeng avvik. Jeg tror dere skal starte med å sjekke temperaturen i BM igjen med bare vann. Måler dere f.eks temp på toppen under mesking, kan det være flere grader høyere temp i bunn som vil resultere i høyere FG. Hvis dere brygger med bryggesett er det jo et poeng at dere har tilsvarende effektivitet som settet, så jeg ville satt meg inn i dette med meske/brew house - effektivitet. For å eliminere oksygen som en faktor kan dere kjøpe en slik Oksygeneringssett Enkel regulator, med oksygen - BryggSelv, men jeg tror ikke utfordringene ligger der …
 
Det første er jo en grei sak. Vann ut til du har korrekt OG. Hvis gjæra er frisk og rask, og du har mesket på rett temperatur (bruk eksternt thermometer f. eks. thermapen) så tenker jeg det hjelper mye for dere.

Husk at hvis dere vanner ut vil både humlebitterhet og smak/aroma bli svakere enn hva oppskriften tilsier. Det kan være lurt å merke seg omtrent hvor mye dere koker bort og hvor mange SG dette tilsvarer og justere ut fra dette før kok.
 
Hei! Vi er 2 relativt ferske bryggere. Vi har dreve på i 2 år, men har brygga totalt 16 brygg. Speidel Braumeister 25 L, vi kjøper ferdig bryggesett, mye frå Vestbrygg. Dei inneheld ca 6 kg malt +/-, vi bruker ca 3 L vatn pr kg malt til meskinga. Rehydrerer gjær på riktig måte (2 pakker). Vi har brygga mest IPA, men også stout, weissbier, og vi har også fått til ein pils. Gjæring i skap med god temp.kontroll. Det meste blir godt øl. Og det er jo det viktigaste. Vi prøver å gjera ting systematisk. Vi fører nøye bryggelogg (vedlagt om nokon har lyst til å sjå). Vi ser ein trend, spesielt det siste året, med at vår OG blir liggande ca 5-10 einingar over "forventa", og vi har stort sett ikkje klart å nå ønska FG.
Ad OG: Eg har prøvd å lesa på forumet og ser at vi nok har ei effektiv mesking (vi rører f.eks. i mesken nokre gonger) og kanskje bruker vi også for lite vatn. Eg ser at nokon foreslår å fylle på med vatn etter kokinga for å oppnå ønska OG ("tynne ut" vørteren). Eg ser at det fins berekningsmetoder for dette, men vi kan vel også berre måle oss fram og fylle på til ønska OG? (vi bruker refraktometer). Høg OG vart eit problem f.eks. når vi brygga weissbier (Opplett, ønska OG 52, FG 13). Vi fekk ein OG på 60 (og for ein gongs skyld traff vi på FG), og fekk derfor ein alt for alkoholsterk weissbier.
Ad FG: Ja, "ikkje heng deg opp i FG", vil nokon si, så lenge ølet er godt. Og det er nok så, men det hadde vore artig å finne ut kvifor vi ikkje "treff". Vi ser mesketemp og oksygenering av vørter som moglege "angrepspunkt". Vi har stort sett hatt hovedmesk på ca 66-67 grader. (Kjører alltid utmesk 10-15 min på 77 grader). Vi har dei siste 3 brygga prøvd å måle faktisk temp i mesken og funne ut at den ligg ca 2 grader under innstilt temp på kjelen. Men låg mesketemp skal vel gje meir gjærbart sukker, og låg FG? Oksygen: Det plasker og spruter veldig når vi tapper frå kjelen og ned i gjæringskarr. Vi har prøvd også å riste på dunken, men føler at det gjev relativt lite (det blir berre lett skvalping og vi må jo ha på lokk også og da er det vel begrensa med O2 som når inn). Jo meir eg les i forumet om oksygen i vørter, jo meir forvirra blir ein. Her er det mange teoriar har eg forstått. Men likevel; kvalifiserte råd mottas med stor takk!
Kan det faktisk vera slik at om vi tynner ut vørteren (får ned OG), så vil også FG bli lågare (blir jo ikkje mindre sukker, men mindre sukkertettheit)? Eller er det heilt andre mekanismer (mesketemp, O2-tettheit i vørter) som bestemmer FG? Og om vi klarer å få ned FG, må vi også ha ein lågare OG, ellers får vi jo eit for alkoholsterkt øl.
Dette vart eit langt innlegg, og kanskje litt uklar problemstilling, men det er først og fremst få ned OG, og treffe riktig FG vi lurer på. Takk!
Øystein

Nøkkelen til å få kontroll på OG - og dermed også på FG - er å finne ut hvilken effektivitetsprosent dere oppnår. Det forutsetter at dere har en fast framgangsmåte, men det sier dere jo at dere har. Effektiviteten kan dere finne ut av ved hjelp av denne kalkulatoren: Brewhouse Efficiency Calculator - Brewer's Friend . Det er det som kalles "pre-boil efficiency" (på norsk "meskeeffektivtet", som er det som settene oppgir, også) dere skal finne. Det forutsetter at settene kommer med fullstendig oppskrift.

Vær oppmerksom på at effektiviteten vil synke med økende maltmengde. (Dere kan beregne et tap på i overkant av 2% for hvert 5. poeng, litt mindre når dere kommer høyt opp i SG.)
 
Sist redigert:
Om dere følger oppskriftene slavisk, så vil dere ofte ende opp med høyere OG enn forventet i oppskriften. Dette fordi oppskriften forutsetter en ganske lav meskeeffektivitet (ofte 75%). Hvorfor gjør de dette - tja.. Min teori er at de gjør det for ikke å ta motet fra ferske bryggere, som fort vil ligge på en lav effektivitet (jeg gjorde det selv, ihvertfall).
Det synes åpenbart at dere ligger på en høyere effektivitet enn settet forutsetter - og følgelig får en høyere OG.
Du antyder at dere kanskje bruker for lite vann - selvsagt gjør dere det, for lite skyllevann - og derfor blir det mindre øl enn det kunne ha vært.

Mitt forslag til løsning er å legge alle oppskrifter inn i BeerSmith, eller tilsvarende, og sette en høyere effektivitet enn oppskriften, f.eks 85%. Deretter kan du spille på volum skyllevann for å se hva som skal til for å komme ned på "riktig" OG.. Da har du lagt en plan for å komme dit du skal - før alle humletilsetninger osv. Om du fremdeles ikke treffer, så vil du garantert være mye nærmere - og gjøre små justeringer til neste gang.

En annen fordel med BeerSmith, eller tilsvarende, er at dere veldig fort ser hvordan den enkelte ingrediens påvirker ølet deres. På denne måten blir veien til egne oppskrifter mye kortere (dette gjorde ihvertfall meg til en lykkeligere brygger).

Dette gjorde jeg selv fra første bryggedag, og jeg hadde enormt mye igjen for det, både i form av bedre øl, selvtillit som brygger og i økonomi - disse settene er ikke akkurat billige..!
 
Jeg liker denne som en beskrivelse av de ulike formene for effektivitet. Her er "Pre-boil efficiency" det vi kaller "meskeeffektivitet".

Jeg trodde lenge at "Ending kettle efficiency" og "Brewhouse efficiency" var det samme. Det er det jo definitivt ikke.

understanding_efficiency_large.png
 
Jeg valgte en tilfeldig oppskrift hos Vestbrygg (Royal dansk pilsner). Den oppgir hvilke malt som er brukt, men ikke mengdene. Dermed er den ikke ideell når dere skal beregne effektiviteten deres; dere blir henvist til gjetting, og får bare omtrentlige svar.

Jeg synes det er problematisk når bryggeforretningene ikke oppgir fullstendig oppskrift. Det fratar oss som bryggere en mulighet til å lære av det vi gjør. Et annet problem med sett er at de tvinger oss til å tilpasse systemet vårt til de gitte mengdene i oppskrifta, i stedet for å tilpasse mengdene til systemet vårt.

Jeg ser at det å kjøpe sett har sine fordeler, og at det også kanskje blir dyrere å komme med egen oppskrift og få den kverna (?). Om alternativet er å skaffe egen mølle og bygge opp et maltlager, er nok ikke det veldig realistisk for mange. Men jeg ville i alle fall ikke kjøpt sett der ikke oppskrifta er fullstendig. Det er å gi fra seg noe av muligheta til å lære, og til å forstå det en holder på med. Det synes jeg godt folk kan si fra om når de handler sett.

Jeg er i den heldige situasjonen at jeg kan ha mølle og maltlager, og på den måten ha fullt herredømme over prosessen - ja, bortsett fra maltinga, da. Og jeg klarer ikke helt å ikke beklage at settene har overtatt så mye som de har gjort. Men for all del: jeg mener ikke at folk skal føle at de gjør noe galt når de kjøper sett:).

Når dere har en høyere effektivitet enn det settene er basert på - og det bør dere absolutt ha; det er ingen grunn til å få så lav effektivitet som 75% - tvinges dere til å velge mellom å enten få et sterkere øl enn oppskrifta er laget for, eller å få mer øl. Det første er ofte en veldig dårlig løsning, mens den siste jo kan se grei ut. Det gir likevel et par problem: For det første får dere litt for lite humle, og for det andre kan dere få snaut med gjær. (Gjærmengden er ofte knapt tilmålt i utgangspunktet.) Det er ikke sikkert at dette er så farlig, men det er greit å være oppmerksom på det - i alle fall hvis dere oppnår mye høyere effektivitet. Opp mot 90% er fullt mulig.
 
Jeg er også blitt litt skeptisk til hvordan ordlyden kommer frem i oppskriftene. Ta settene til Ølbrygging.no for eksempel (som jeg tidligere brukte en del av).

I oppskriftene står det: «Oppskriften er beregnet på 25 liter vørter i gjæringskaret.» Men dette er visstnok uavhengig av utstyret man bruker, som blir feil...! I mitt oppsett har det tatt meg (altfor mange) brygg å komme frem til at jeg kan bruke settene og nå riktig OG, men da får jeg kun 22,5 liter i bøtta. Det hadde vært mer korrekt å skrive: «Oppskriften er beregnet på 25 liter vørter etter koking og nedkjøling.»

Disse oppskriftene opererer med 75% effektivitet (de spesifiserer ikke om det er meskeeffektivitet eller brygghuseffektivitet). Dersom de reelt mener det er meskeeffektivitet synes jeg det er rart. Jeg har plottet en del av deres oppskrifter inn i pre-boil kalkulatoren til Brewer’s Friend og fått langt fra samme resultat.

Settene er supre for de som er nye. Selv har jeg nå gått videre til å kjøpe ingrediensene løst. Og det er i mange tilfeller ikke billigere å kjøpe sett - tvert imot! For Bryggselv sin Weissbier koster det meg nesten en hundrelapp mindre å kjøpe ingrediensene løst, inkludert humle. Et stort humlelager skader ingen, det gir jo bare stordriftsfordeler.

De fleste tungthumlede sett er dog billigere enn å komponere selv. 7 Fjells Svartediket koster deg f.eks. godt over 500 kr hvis man kjøper alt løst, mens Bryggselv selger dette for 399,-. Og med Norbryggrabatt blir det jo enda billigere.
 
Sist redigert:
Takk for mange gode svar, med nyttige tips til korleis vi kan koma vidare! Vi har nå rekna ut meske-effektiviteten vår (pre-boil eff.) På dei siste 8 brygga varierer den frå 81-86%, snitt ca 84%. Slik eg forstår dette, betyr det, med vår "for høge OG", at vi henter ut meir sukker under meskinga enn det oppskrifta forutset. For å få det ferdige ølet vi ynskjer med riktige verdiar og riktig kokevolum, må vi, slik eg ser det, bruke mindre malt. Å "vanne ut" ein høg OG for å koma ned på riktig tal meiner eg ikkje blir riktig. Det vil også begrense seg i størrelsen på kjelen, og det blir for lite humle. Viss vi reduserer på maltmengden, og sikter etter OG, FG og kokevolum som angitt i oppskriften derimot, meiner eg at vi kan bruke den mengden humle som er oppgitt i oppskriften (den mengden humle er jo tilpassa det ølet vi ynskjer å brygge, men med mindre mengde malt fordi vi har høgare effektivitet?). F.eks. Kölschen til Vestbrygg (som er neste opp) har 5,5 kg malt i oppskriften. Legg eg dette brygget inn i ei bryggeoppskrift (Brewers Friend), med 85% effektivitet, kjem den opp med 4,4 kg malt. Kan vi ikkje da berre ta ut 1 kg malt (sjølvsagt etter god blanding), og ellers gjera som vanleg?
 
Det er helt korrekt. Men bruk skaleringsfunksjon og se hvor mye malt dere ender opp med etter å ha skalert Fra Oppskrift Effektivitet -> Faktisk Effektivitet. Husk også at forskjellige maltmengder og forskjellige mengder skyllevann gir forskjellig effektivitet.
 
Takk for mange gode svar, med nyttige tips til korleis vi kan koma vidare! Vi har nå rekna ut meske-effektiviteten vår (pre-boil eff.) På dei siste 8 brygga varierer den frå 81-86%, snitt ca 84%. Slik eg forstår dette, betyr det, med vår "for høge OG", at vi henter ut meir sukker under meskinga enn det oppskrifta forutset. For å få det ferdige ølet vi ynskjer med riktige verdiar og riktig kokevolum, må vi, slik eg ser det, bruke mindre malt. Å "vanne ut" ein høg OG for å koma ned på riktig tal meiner eg ikkje blir riktig. Det vil også begrense seg i størrelsen på kjelen, og det blir for lite humle. Viss vi reduserer på maltmengden, og sikter etter OG, FG og kokevolum som angitt i oppskriften derimot, meiner eg at vi kan bruke den mengden humle som er oppgitt i oppskriften (den mengden humle er jo tilpassa det ølet vi ynskjer å brygge, men med mindre mengde malt fordi vi har høgare effektivitet?). F.eks. Kölschen til Vestbrygg (som er neste opp) har 5,5 kg malt i oppskriften. Legg eg dette brygget inn i ei bryggeoppskrift (Brewers Friend), med 85% effektivitet, kjem den opp med 4,4 kg malt. Kan vi ikkje da berre ta ut 1 kg malt (sjølvsagt etter god blanding), og ellers gjera som vanleg?
Mulig dere ikke er klar for det enda, men dette er jo også en mulighet til å bryte ut av ”ferdige sett”-bryggingen – og tilpasse/komponere egne oppskrifter basert på 80-85 % effektivitet. Det er lærerikt å lage oppskriftene selv (gjerne basert på kjente øl) – og en av de nyttigste stegene mot å bli en flinkere brygger. Det er massevis av oppskriftskalkulatorer og andre ressurser tilgjengelig.
 
Takk for mange gode svar, med nyttige tips til korleis vi kan koma vidare! Vi har nå rekna ut meske-effektiviteten vår (pre-boil eff.) På dei siste 8 brygga varierer den frå 81-86%, snitt ca 84%. Slik eg forstår dette, betyr det, med vår "for høge OG", at vi henter ut meir sukker under meskinga enn det oppskrifta forutset. For å få det ferdige ølet vi ynskjer med riktige verdiar og riktig kokevolum, må vi, slik eg ser det, bruke mindre malt. Å "vanne ut" ein høg OG for å koma ned på riktig tal meiner eg ikkje blir riktig. Det vil også begrense seg i størrelsen på kjelen, og det blir for lite humle. Viss vi reduserer på maltmengden, og sikter etter OG, FG og kokevolum som angitt i oppskriften derimot, meiner eg at vi kan bruke den mengden humle som er oppgitt i oppskriften (den mengden humle er jo tilpassa det ølet vi ynskjer å brygge, men med mindre mengde malt fordi vi har høgare effektivitet?). F.eks. Kölschen til Vestbrygg (som er neste opp) har 5,5 kg malt i oppskriften. Legg eg dette brygget inn i ei bryggeoppskrift (Brewers Friend), med 85% effektivitet, kjem den opp med 4,4 kg malt. Kan vi ikkje da berre ta ut 1 kg malt (sjølvsagt etter god blanding), og ellers gjera som vanleg?

Det er riktig tenkt, men jeg ville nok begynt å tenke på å gjøre som @Holmentoppen foreslår.

- og snart har dere både et lager med malt og ei kvern:).
 
Tilbake
Topp