Innkalling til årsmøte i Norbrygg Hordaland 2022

Helbra

Norbrygg-medlem
Det arrangeres årsmøte i Norbrygg Hordaland onsdag 16. februar 2022 kl. 20:00 på Google meet.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i vårt fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.
Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter

Lenke til Årsmøtet: https://meet.google.com/iou-bpqv-ean
 • Årsmelding for 2021
 • Resultatrapport 2021
 • Eventuelt innkomne saker
  (Lenker til dokumenter kommer når det er klart)
Agenda på fylkesårsmøtet er:
 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2021
 4. Regnskap for 2021
 5. Styrets forslag til budsjett for 2022
 6. Forslag til aktiviteter for 2022
 7. Innkomne saker
 8. Valg av styre
 9. Valg av delegater til landsmøtet
 10. Valg av valgkomite
 11. Eventuelt
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, og sendes til hordaland@norbrygg.no
Innspill til valgkomiteen sendes til Rudolf Helge Krondorfer på rudolf.krondorfer@gmail.com eller Roy Trygve Vabø på rovaboe@online.no

Vel møtt!
 
Tilbake
Topp