Innkalling til Årsmøte Norbrygg Trøndelag 23. februar 2022 kl 19-21

evabeate

Sentralstyre
Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Fylkeslaget har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Vi satser på ett fysisk møte på Habitat bar, Olav Tryggvasonsgt 30 i Trondheim, men i og med at man lever i interessante tider kan det bli endret til digitalt møte. Nødvendig informasjon vil bli gitt så snart man vet om evt endringer. Dersom noen må reise for å delta på møtet dekker Norbrygg reisekostnader, men ta gjerne kontakt på forhånd.

Årsmøtedokumentene vil bli samlet på forumet før møtet.

 • Årsmelding for 2021
 • Resultatrapport 2021 – 116 Trøndelag
 • Eventuelt innkomne saker
Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2021
 4. Regnskap for 2021
 5. Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2022
 6. Forslag til budsjett for 2022
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • styre
  • delegater til landsmøtet 2022
  • valgkomité
Innkomne saker bør være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet så langt det er mulig, men alle blir tatt med ved kortere frist. Oppfordrer alle til å melde inn ønsker. På grunn av Corona situasjonen så har Norbrygg Trøndelag tilgang på ekstra midler for ekstra aktiviteter men det forutsetter vi får ønsker om aktiviteter som kan planlegges.

Innspill til valgkomiteen sendes til fylkesstyret på trondelag@norbrygg.no
 
ÅRSMELDING NORBRYGG TRØNDELAG


Styret i Norbrygg Trøndelag har lagt bak seg et år som gjerne kan gå i glemmeboka. De fleste arrangementene ble avlyste, og aktiviteten har vært heller laber. At også Juleølkonkurransen på Tautra måtte avlyses, illustrerer hvor mørkt dette året har vært.

Noen av de tingene vi gjennomførte i 2022:
 • Digital påskepub
 • Utflukt til Hogna i september
 • Juleølkonkurransen på Tautra i November
 • Julesosial på Habitat i desember

Årsmøtet ble gjennomført digitalt med tilsammen 9 deltakere, pluss Morten Sevland som observatør/teknisk hjelp.

I tillegg ble det avholdt 3 styremøter og vi deltok på landsmøtet (digitalt)

Vi jobber fortsatt med å bli bedre på kommunikasjon via sosiale medier og Norbryggs forum, men fraværet av aktivitet har nok lagt en demper også på dette. Styret har løpende kontakt i Slack og på e-post, og den interne kommunikasjonen er god.


Antall betalende medlemmer for Trøndelag i 2021 var 365, en nedgang på 14 fra 2020 (379).

Det har vært økt fokus på digitale arrangementer rundt omkring i landet, og dette gir unike muligheter for deltakelse fra alle medlemmer. Så langt har det ikke vært særlig aktivitet fra Trøndelag på dette området, men det er helt klart noe vi anser som interessant.

Ellers satser vi - som de fleste andre - på at det kan bli en mere normal tilværelse i løpet av året.

- Noe om økonomi
 
Tilbake
Topp