Innkalling til ekstraordinært fylkesårsmøte i Norbrygg Troms

Einar Michelsen

Norbrygg-medlem
Norbrygg har ikke et valgt fylkesstyre i Troms. For å prøve å få i gang aktivitet i Troms innkaller sentralstyret med dette til ekstraordinært fylkesårsmøte.

Møtet avholdes på Google Hangouts mandag 8. april 2019 kl 20.00.

Møte skal behandle to saker:
  1. Valg av fylkesstyre, evt. interrimsstyre
  2. Valg av delegat til Norbryggs Landsmøte 2019
For å delta i møtet klikker du her: Anmelden – Google Konten

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i Troms fylke har tale, forslags og stemmerett. Antallet delegater som skal delta på landsmøtet fra Troms er 1 (en) delegat. Landsmøtet i Norbrygg avholdes fradag 26. april på dagtid i Oslo. Delegaten får dekke reise og opphold og får også delta uten kostnad på hele Hjemmebryggerhelgen. Dette kan du lese mer om her: https://norbrygg.no/event/hjemmebryggerhelgen-2019/

Jeg ber om at de som ønsker å sitte i et styre for Norbrygg Troms, eller bidra på annen måte, om å kontakte meg. Det samme gjelder deg som ønsker å være delegat til Norbryggs landsmøte, og å representere Troms på dette møtet.

Vel møtt!

Mvh.

Einar Michelsen
Leder i NORBRYGG
E-post adresse: einar@norbrygg.no, telefon 907 53 238.
 
Tilbake
Topp