Innkalling til fylkesårsmøte i Norbrygg Sør-Trøndelag

JensD

Norbrygg-medlem
Fredag 17. Februar klokken 1900 avholdes det fylkesårsmøte i Norbrygg Sør-Trøndelag.

Fylkesårsmøtet avholdes på Diskoteket (Carl Johans gate 3) og er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i gjeldende fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.

Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er:
  • Årsmelding og regnskap for fylkeslaget
  • Arbeidsprogram/aktivitetsplan
  • Budsjett.
  • Eventuelt innkomne saker
  • Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte
  • Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
  • Valgkomite på 3 medlemmer.
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet.

Antallet delegater som skal delta på landsmøtet fra Sør-Trøndelag er 2.

Vel møtt!
 
Topp