Mølleproblemer

KBA

 
Hei, jeg har en monstermill med to valser men har problem med at den ene valsen sklir ut av posisjon mens jeg maler malten.
Er det bare de to fingerskruene som holder valsen i posisjon eller er det jeg som gjøe no feil?
 
Valsene justeres med de "store" runde skruene, og så er det de mindre fingerskruene som strammes til for å holde/låse dem i posisjon. Hvis du strammer til fingerskruene, klarer du da å justere på valsene med de runde knottene? I så fall fungerer ikke låsingen som den skal...
 
Topp