Pålitelige kilder

Brede

Norbrygg-medlem
Enig.

Et beslektet poeng er det at laboratorieforsøk kan gi resultater du ikke får i praksis på et hjemmebryggeroppsett. I den siste utgaven av Palmers How to Brew er det en del nytt om mesking som bygger på at forsøk gjort under realistiske forhold har gitt andre resultater enn tidligere laboratorieforsøk.

Litt til det med egne erfaringer.

Egentlig har vi ikke noe alternativ; vi må forholde oss aktivt til resultatene av det vi gjør - og så kan vi nok gjøre det på ulike måter. Jeg har et lett kynisk forhold til i alle fall min egen evne til å registrere små forskjeller som resultat av endringer i praksis, og egentlig til hva andre rapporterer, også. (Sorry, alle andre;).) Men jeg har jo gjort endringer opp gjennom, og så kan man si at jeg nok burde gå fram mer systematisk.

Men andres erfaringer er etter min erfaring tvilsomme greier. Gordon Strong er utvilsomt en veldig dyktig hjemmebrygger, en som det burde være gode grunner til å høre på. Han har vunnet mange konkurranser på høyt nivå, og har bl.a. gitt ut ei bok med den ambisiøse tittelen Brewing Better Beer. Men han er en varm tilhenger av tre teknikker som jeg i alle fall har liten tro på, nemlig dekoksjon, first wort hopping, og tilsetning av mørk malt først ved slutten av meskingen. Når du leser hvordan han beskriver virkningene av dem, er det lett å bli overbevist om at her ligger veien til et overlegent mye bedre øl - men jeg mener faktisk at du får et dårligere øl om du gjør som han sier.

Så altså: Jeg er dypt skeptisk til alt folk sier som bare er basert på egne erfaringer. Ille, selvfølgelig - men det er ikke mulig for meg å ikke være det:(.

Jeg bruker det i de fleste ølene, og syns jeg får en renere bitterhet og dermed et bedre øl.
 

Finn Berger

Moderator
Jeg bruker det i de fleste ølene, og syns jeg får en renere bitterhet og dermed et bedre øl.

Hvilket er helt utmerket:). Og jeg ville ikke finne på å tvile på at det er det du opplever. Jeg opplevde det motsattte.

Jeg kan bare sitere meg sjøl: Jeg er dypt skeptisk til alt folk sier som bare er basert på egne erfaringer. Ille, selvfølgelig - men det er ikke mulig for meg å ikke være det:(.
 
Topp