Påmelding til NM 2017

Pakken min er hentet i følge Posten, men status på påmeldingsskjema er "Sendt fra deltager". Regner med at det viktigste er at den er hentet, håper den bare ikke er rotet bort etterpå :)

Det er ingen grunn til panikk før tirsdag morgen. Vi skal ha en runde med å sjekke at alle ølene som er mottatt i Oslo/Oppegård er skikkelig registrert mandag kveld. Her ble, dessverre, en håndfull øl satt i kasser sammen med mottatte øl, uten at de ble registrert inn.
 
Jeg har noen spørsmål. Sitter og hører på en podcast med Gordon Strong om konkurranser, derav spørsmålene..

#1. Det feltet hvor man kan fylle ut info om ølet, mener det var nederst på skjemaet. "Bør" man fylle ut noe der? Er det noe som er forventet at man skal skrive?

#2. Er det mulig å få et slags generelt bilde av hva som skjer hos dere etter at ølet er mottatt?
 
#1. Det feltet hvor man kan fylle ut info om ølet, mener det var nederst på skjemaet. "Bør" man fylle ut noe der? Er det noe som er forventet at man skal skrive?

Du bør fylle ut eventuell informasjon om ølet som du mener er viktig og som du føler at du ikke har fått fram på de andre feltene. De fleste har ikke noe informasjon der.

#2. Er det mulig å få et slags generelt bilde av hva som skjer hos dere etter at ølet er mottatt?

Ølene hentes på Posten, pakkes ut og flaskene blir vurdert om de er akseptable (etikett, flasketype, antall osv). Hvis ølet skal diskvalifiseres blir flaskene satt bort og deltageren får beskjed. Er flaskene akseptable blir ølet registrert mottatt og deltageren får kvittering for mottatt øl før flaskene sorteres i pappesker etter klasser og/eller typer.

Hvis dømminga ikke er på samme sted som mottak, fraktes ølene til dømmestedet. For de som skal langt (Oslo-Trondheim for eksempel) så sender vi dem på pall.

Før hver dømmekveld setter den lokalt ansvarlige opp passende flighter og klargjør flaskene for dømming (flytte dem fra lager, sette dem kjølig, hva som måtte være nødvendig avhengig av hvor man er). Målet med flightoppsettet er at like øl dømmes sammen, samtidig som flightene er passe store.

Dommerne styrer selv hver flight (rekkefølge, om noen øl skal smakes flere ganger osv) og fyller ut dommerskjema og flightskjema. Det er også dommerne som vurderer hvor mange øl som skal videre fra hver flight.
 
Enda et dumt spørsmål.

Hvorfor har det seg slik at f.eks Belgisk har score på over 100, mens IPA'ene stopper på under 50?
 
Enda et dumt spørsmål.

Hvorfor har det seg slik at f.eks Belgisk har score på over 100, mens IPA'ene stopper på under 50?
Det har nok å gjøre med at man på belgisk har sammenlagt-score fra alle dommerne som har smakt, mens det på IPA er regnet ut et gjennomsnitt. Gustav kan sikkert bekrefte eller avkrefte dette. Viser forøvrig til dette sitatet fra resultat-siden: "Poeng er kun en rangering på bordet og kan ikke sammenlignes mellom flights."
 
Det har nok å gjøre med at man på belgisk har sammenlagt-score, mens det på IPA er regnet ut et gjennomsnitt. Det er i hvert fall min antakelse. Gustav kan sikkert bekrefte eller avkrefte dette. Viser forøvrig til dette sitatet fra resultat-siden: "Poeng er kun en rangering på bordet og kan ikke sammenlignes mellom flights."

Ja har tygget litt på det du siterte der. Og når jeg ser poengene så skjønner jeg det. Men hvis mn tar for seg to flights som går på sammenlagt-score, så skjønner jeg ikke hvorfor man ikke kan sammenligne.
 
Ja har tygget litt på det du siterte der. Og når jeg ser poengene så skjønner jeg det. Men hvis mn tar for seg to flights som går på sammenlagt-score, så skjønner jeg ikke hvorfor man ikke kan sammenligne.
Det er fordi det er forskjellige dommere, og dermed kan 37 poeng i en flight bety noe annet enn 37 poeng i en annen - altså at dommerne har forskjellig terskel for de forskjellige poengsummene. Noen er strengere enn andre. Jeg er mer "slepphendt" enn andre. Dermed kan det føre til at et øl som får 40 poeng av meg (hvis jeg hadde dømt NM), ville ha fått 37 av en annen dommer. Det har lite å si, så lenge man er like streng/snill gjennom hele flighten, men det fører til at det blir verre å sammenlikne mellom flights, men innad i en flight bør det dog være så konsekvent at man kan sammenlikne.
Klarte jeg å uttrykke meg forståelig? :)
 
Alle flighter er litt ulike. Noen legger seg litt høyt på skalaen, mens andre legger seg litt lavere. Er ikke en helt nøyaktig vitenskap, men dersom man dømmer korrekt innenfor en flight er mye gjort.
 
Det er fordi det er forskjellige dommere, og dermed kan 37 poeng i en flight bety noe annet enn 37 poeng i en annen - altså at dommerne har forskjellig terskel for de forskjellige poengsummene. Noen er strengere enn andre. Jeg er mer "slepphendt" enn andre. Dermed kan det føre til at et øl som får 40 poeng av meg (hvis jeg hadde dømt NM), ville ha fått 37 av en annen dommer. Det har lite å si, så lenge man er like streng/snill gjennom hele flighten, men det fører til at det blir verre å sammenlikne mellom flights, men innad i en flight bør det dog være så konsekvent at man kan sammenlikne.
Klarte jeg å uttrykke meg forståelig? :)

Jessir, det klarte du. Tenkte liksom at det skal være usannsynlig objektivitet og at øl skal bli bedømt "likt" selv med forskjellige dommere. Men forskjellige dommere er jo forskjellige mennesker, så jeg ser den.
 
Jessir, det klarte du. Tenkte liksom at det skal være usannsynlig objektivitet og at øl skal bli bedømt "likt" selv med forskjellige dommere. Men forskjellige dommere er jo forskjellige mennesker, så jeg ser den.
Så bra! Det er vel som KentMikael over her sier: Det er en upresis vitenskap, men så lenge man dømmer korrekt innenfor en flight, vil det bli riktig allikevel. Det optimale hadde såklart vært om alle hadde like smaksløker, og disse smaksløkene hadde vært perfekte - men sånn er nok ikke verden. Jeg sliter med å kjenne DME, andre sliter med diacetyl, osv. Derfor er det alltid flere dommere pr. flight også, for å sikre et riktigst mulig resultat.
 
Jeg kjører på..

Feks Belgisk. Finalescoren er høyere enn flight-scoren. Vil det si at vinnerne fra de forskjellige flightene smakes igjen, og poengene akkumuleres mellom innledende og finale-flighten? Eller? Og hvis det er slik, vil et øl som kommer fra en flight med strengere dommere stille svakere enn et øl fra en flight med snillere dommere, siden ølet fra flighten fra snillere vil ha et forsprang? Hvordan virker dette?
 
Jeg kjører på..

Feks Belgisk. Finalescoren er høyere enn flight-scoren. Vil det si at vinnerne fra de forskjellige flightene smakes igjen, og poengene akkumuleres mellom innledende og finale-flighten? Eller? Og hvis det er slik, vil et øl som kommer fra en flight med strengere dommere stille svakere enn et øl fra en flight med snillere dommere, siden ølet fra flighten fra snillere vil ha et forsprang? Hvordan virker dette?
Nå har jeg ikke dommerinstruksen helt framme i pannelappen så sent på kvelden, men jeg antar at det er en egen finaleflight, hvor det er flere dommere enn i de innledende flightene. Jeg var med på en øldømming i fjor, hvor vi var 4 dommere - da gjorde vi slik som du skriver her: 2 dommere pr. flight, så sendte vi x antall øl videre til finaledømming hos det andre dommerparet. Deretter ble poengsummene fra "innledende runde" addert med poengsummene fra finalerunden hos motstående dommerpar. Dette vil jo ikke i praksis fungere når det er finaledømming mellom øl fra mange forskjellige flighter, da man som nevnt har forskjellig grad av strenghet hos forskjellige dommere.

Her er forresten rammeverket for NM-gjennomføringen. Du finner mer på dommerportalen, som ligger åpen for alle.
 
Aha. Så praktisk sett så kan man tape eller vinne en finale basert på dommerne man hadde i innledende flight? Jo mer jeg tenker over det jo mer komplekst ble det hele. Synes uansett det er godt jobbet av alle parter som har en finger med i spillet.

Glemte å sitere, så @Shinaki
 
Aha. Så praktisk sett så kan man tape eller vinne en finale basert på dommerne man hadde i innledende flight? Jo mer jeg tenker over det jo mer komplekst ble det hele. Synes uansett det er godt jobbet av alle parter som har en finger med i spillet.

Glemte å sitere, så @Shinaki
Nei, da uttrykte jeg meg nok litt uklart. Jeg mente å si at klassefinaleflighten i NM nok gjennomføres uten at poengsummen fra tidligere flighter tas med i utregningen. Noe annet ville kunne ført til urettferdig dømming, nettopp på grunn av det du sier her.
Da vi kun var fire dommere som dømte en annen konkurranse (ikke NM), var det dog gjennomførbart å ta med poengsummene fra "innledende runder", ettersom alle dommerne dermed smakte på finaleølene.

Disclaimer: Jeg har aldri dømt NM, og er nylig godkjent som øldommer. Mer rutinerte dommere kan sikkert korrigere meg dersom jeg tar feil, selv om jeg er rimelig sikker på at jeg ikke gjør det. Men klokka er tross alt fem over ett på natta, så man vet aldri... :)
 
Nei, da uttrykte jeg meg nok litt uklart. Jeg mente å si at klassefinaleflighten i NM nok gjennomføres uten at poengsummen fra tidligere flighter tas med i utregningen. Noe annet ville kunne ført til urettferdig dømming, nettopp på grunn av det du sier her.
Da vi kun var fire dommere som dømte en annen konkurranse (ikke NM), var det dog gjennomførbart å ta med poengsummene fra "innledende runder", ettersom alle dommerne dermed smakte på finaleølene.

Disclaimer: Jeg har aldri dømt NM, og er nylig godkjent som øldommer. Mer rutinerte dommere kan sikkert korrigere meg dersom jeg tar feil, selv om jeg er rimelig sikker på at jeg ikke gjør det. Men klokka er tross alt fem over ett på natta, så man vet aldri... :)

Aha. Men hvorfor er scoren etter finalene høyere enn etter innledende da? Du skrev at innledende ble addert med poengene fra finalepoengene. Fem over ett på natta, det er som oftest da jeg våkner :p
 
Aha. Men hvorfor er scoren etter finalene høyere enn etter innledende da? Du skrev at innledende ble addert med poengene fra finalepoengene. Fem over ett på natta, det er som oftest da jeg våkner :p

Nå har jeg ikke dommerinstruksen helt framme i pannelappen så sent på kvelden, men jeg antar at det er en egen finaleflight, hvor det er flere dommere enn i de innledende flightene. Jeg var med på en øldømming i fjor, hvor vi var 4 dommere - da gjorde vi slik som du skriver her: 2 dommere pr. flight, så sendte vi x antall øl videre til finaledømming hos det andre dommerparet. Deretter ble poengsummene fra "innledende runde" addert med poengsummene fra finalerunden hos motstående dommerpar. Dette vil jo ikke i praksis fungere når det er finaledømming mellom øl fra mange forskjellige flighter, da man som nevnt har forskjellig grad av strenghet hos forskjellige dommere.

Her er forresten rammeverket for NM-gjennomføringen. Du finner mer på dommerportalen, som ligger åpen for alle.

Se uthevet skrift. Jeg tipper at det er en ekstra dommer eller to i finaleflighten, og at det er derfor poengsummene der er høyere.

Edit: Adderingen jeg nevnte var på en annen dømming, hvor vi var bare 4 dommere. Da var det gjennomførbart, som sagt. :)
 
Se uthevet skrift. Jeg tipper at det er en ekstra dommer eller to i finaleflighten, og at det er derfor poengsummene der er høyere.

Edit: Adderingen jeg nevnte var på en annen dømming, hvor vi var bare 4 dommere. Da var det gjennomførbart, som sagt. :)

Aha, da er jeg med, tror jeg. De ekstra poengene er grunnet flere dommere da.
 

Similar threads

G
Svar
0
Sett
1K
gustavfoseid
G
J
Svar
0
Sett
473
Jørgen Olsen
J
G
Svar
0
Sett
814
gustavfoseid
G
G
Svar
0
Sett
930
gustavfoseid
G
Tilbake
Topp