Referat årsmøte 2017

Brageskål – Haugaland Bryggerlaug årsmøte 2017 25 / 1 – 2018 kl 18.00

Sted : Scandic Hotel

Deltakere : Alexander Tveit Nilsen, Frode Kaspersen, Glenn Pedersen, Sigmund Frøyland, Margareth Wee, Ole Christian Vikshåland, Eirik Jakobsen, Stian Rønnevik, Einar Hansen og Bjørn Horgen


Årsmelding 2017

● #1 Sosial Aften

● #2 Usmak Kveld

● #3 Syrlig Aften

● #4 Tilsettninger i ølet

● #5 Ølsmaking med Salamander Bryggeri

● #6 Eventyrvegen Hjemmebrygger festival

● #7 Brygging med Skudenes Bryggeri

● #8 Juleavsluttning

Styret 2017 er fornøyd med temakveldene for 2017, mange spennende prosjekter som har blitt gjennomført, mye mersmak til 2018.


Økonomi 2017

Siden det ikke har vært kontingent i 2017, samt lite gjennom strømming av penger grunnet ingen midler. Forblir denne posten 0kr og ingen regnskap er laget.

Årshjul 2018 (Styret sitt forslag)

● Sammerbeid med Garasjebryggeriet og CAFÉ RENÉ

Bryggekveld

Smaks kveld

Usmak Kveld

«Brygging på gamlemåten»

Matlaging med øl

Karmøy Ølfestival Stand

Eirik Storesund «Ølbrygging i Norrøn tid»

Eventyrvegen Hjemmebryggerfestival 2018

Det ble også foreslått av medlemmene på årsmøtet


● Juleverksted (bygging av ølkasser)

● Bidra på andre arrangementer for å samle inn midler til foreningen


Styret kommer til å ha et styremøte innen kort tid for å diskutere årshulet, fastsette datoer og drøfte hva fokuset vil bli.


Saksliste

Det ble sendt inn følgende saker

SAK1 – Innføre kontingent, foreslått 200kr pr.år
+ Norbrygg kontingent (denne har alltid vært gjeldene)

Avstemning : Fult flertall for innføring av kontingent.
Medlemmer for beskjed gjennom Facebook gruppe for betalings info

SAK 2 – Lokal for 2018
Et eget fast lokal vil nok være vanskelig å gjennomføre i 2018, men vi har fått mulighet til å disponere kafe/spiseri til Margareth Wee når de har fått stabilisert seg

SAK 3 – Felles utstyr for foreningen

Det ble diskutert flere alternativer for felles utstyr

- Etikett maskin

- Boksemaskin

- Måle apparat

Men vi konkluderte med at denne tråden blir liggende foreløpig og en eventuelt felles innkjøp kan skje i fremtiden om medlemmer sammen med styret er enig.

Styret 2018

Eirik Jakobsen har meldt interesse for å gå inn i styret

Stian Rønevik ønsker å trekke seg ifra styret

Styreleder Alexander Tveit Nilsen forblir, etter fult flertall

Sigmund Frøiland blir kasserer i foreningen, han vil delta på enkelte styremøter når det er snakk om investeringer, økonomi og fordeling


Ellers ble det diskutert flere aktuelle muligheter for 2018 for å promotere lauget.

- Einar Hansen kommer til å bestille inn Piquet skjorte med Brageskål logo for test

- Eirik Jakobsen tar dialogen videre med Brygging.no for rabatt avtale til lauget.

- Glenn Pedersen fikser Banner til lauget for stands

- Vi bør bli mer aktive på facebook gruppen og prøve å involvere hverandre mer på bryggedager og andre aktivitets dager innen ølbrygging


Slutt


 
Tilbake
Topp