TELEMARKSMESTERSKAP I ØLBRYGGING, FLASKEKONKURRANSE

Harald N

Norbrygg-medlem
clip_image002.gif
NORBRYGG TELEMARK OG GRENLAND BRYGGERLAG INVITERER TIL:

TELEMARKSMESTERSKAP I ØLBRYGGING, FLASKEKONKURRANSE

For øltypene: Kölsch og Amerikansk Pale Ale

 • Bidrag må leveres eller sendes til: Humle og Malt AS, Bjørndalsjordet 67, 3740 SKIEN slik at de er mottatt innen 16.oktober.
 • Påmelding skjer ved registrering i skjema her: https://goo.gl/forms/91xk9lzYyZ8rWQV52
 • Flasker må være uten etikett, og kun merkes med deltakermerke som blir tilsendt på epost etter man er registrert i registreringsskjema.
 • Vinner blir kunngjort av Grenland Bryggerlag på Telemarkmesterskap i hjemmebrygging som avholdes 04. November 2017, på Katakombene i Skien
Konkurranseregler:
 • Konkurransen tillater kun øltypene «Kölsch» og «Amerikansk Pale Ale».
 • Alle bidrag vil bedømmes ut i fra typedefinisjonene for disse øltypene (Se typedefinisjoner).
 • Hjemmebrygg er øl som må være brygget på utstyr og i lokaler som ikke brukes til kommersiell brygging. Unntatt fra dette er kommersielt fremstilte råvarer og halvfabrikata, som er tillatt brukt bare dersom de er allment tilgjengelige. Gjæringsprosessen må skje under hovedoppsyn av de som er oppgitt som bryggere.
 • Deltakende brygg må være hjemmebrygg.
 • Medlemmer i Norbrygg og/eller Grenland Bryggerlag kan delta kostnadsfritt i konkurransen.
 • Deltakere som ikke er medlemmer i Norbrygg eller Grenland Bryggelag skal før påmeldingsfristen betale en deltakeravgift på 100 kr per deltakende bidrag.
 • Ingen deltaker kan stille med flere enn fire deltakende bidrag.
 • Hvert deltakende bidrag må ha en hovedbrygger. Om ønskelig kan det til hvert deltakende bidrag knyttes en medbrygger.
 • Kun privatpersoner kan føres opp som hovedbryggere og medbryggere, ikke bryggerlaug, klubber, foreninger eller lignende.
 • Innlevert øl med emballasje tilfaller Norbrygg. Norbrygg kan fritt bruke uåpnede flasker til smakstrening eller lignende formål.
 • Konkurransedommernes bedømming er endelig og kan ikke påklages.
 
clip_image002.gif
NORBRYGG TELEMARK OG GRENLAND BRYGGERLAG INVITERER TIL:

TELEMARKSMESTERSKAP I ØLBRYGGING, FLASKEKONKURRANSE

For øltypene: Kölsch og Amerikansk Pale Ale

 • Bidrag må leveres eller sendes til: Humle og Malt AS, Bjørndalsjordet 67, 3740 SKIEN slik at de er mottatt innen 16.oktober.
 • Påmelding skjer ved registrering i skjema her: https://goo.gl/forms/91xk9lzYyZ8rWQV52
 • Flasker må være uten etikett, og kun merkes med deltakermerke som blir tilsendt på epost etter man er registrert i registreringsskjema.
 • Vinner blir kunngjort av Grenland Bryggerlag på Telemarkmesterskap i hjemmebrygging som avholdes 04. November 2017, på Katakombene i Skien
Konkurranseregler:
 • Konkurransen tillater kun øltypene «Kölsch» og «Amerikansk Pale Ale».
 • Alle bidrag vil bedømmes ut i fra typedefinisjonene for disse øltypene (Se typedefinisjoner).
 • Hjemmebrygg er øl som må være brygget på utstyr og i lokaler som ikke brukes til kommersiell brygging. Unntatt fra dette er kommersielt fremstilte råvarer og halvfabrikata, som er tillatt brukt bare dersom de er allment tilgjengelige. Gjæringsprosessen må skje under hovedoppsyn av de som er oppgitt som bryggere.
 • Deltakende brygg må være hjemmebrygg.
 • Medlemmer i Norbrygg og/eller Grenland Bryggerlag kan delta kostnadsfritt i konkurransen.
 • Deltakere som ikke er medlemmer i Norbrygg eller Grenland Bryggelag skal før påmeldingsfristen betale en deltakeravgift på 100 kr per deltakende bidrag.
 • Ingen deltaker kan stille med flere enn fire deltakende bidrag.
 • Hvert deltakende bidrag må ha en hovedbrygger. Om ønskelig kan det til hvert deltakende bidrag knyttes en medbrygger.
 • Kun privatpersoner kan føres opp som hovedbryggere og medbryggere, ikke bryggerlaug, klubber, foreninger eller lignende.
 • Innlevert øl med emballasje tilfaller Norbrygg. Norbrygg kan fritt bruke uåpnede flasker til smakstrening eller lignende formål.
 • Konkurransedommernes bedømming er endelig og kan ikke påklages.

Da spør jeg som vanlig :)
Er dette en konk som er åpen for alle, selv om de ikke hører til Telemark? Ser det står:
 • Medlemmer i Norbrygg og/eller Grenland Bryggerlag kan delta kostnadsfritt i konkurransen.
 
Tilbake
Topp