Tvangskarbonering

kjetilj

Norbrygg-medlem
Jeg har tenkt å prøve tvangskarbonering over flere dager for første gang på en APA. Har forsøkt å lese meg frem, og har kommet til at jeg ønsker et CO2-nivå på 2,3 vol%. I følge tabellen på http://www.homebrew.com/pdfs/CO2chart.pdf skal jeg da ha 12 psi ved ca 7 grader celsius som er temperaturen vi har på Karmøy for tiden.

Mitt spørsmål er hvor lenge skal jeg holde dette trykket? 2,3,4 dager? Og er det noen som har noen erfaringer de vil dele ved slik karbonering?
 
Topp